Αναγνωριστικό άρθρου : S700023451 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς S


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.
  4. Τοποθετήστε τη μονάδα ανάποδα επάνω σε ένα τραπέζι. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι πανί για να την προστατεύσετε από τις γρατζουνιές.

  5. Αφαιρέστε 2 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στην Εικόνα 1), ολισθήστε τη θύρα ως το άκρο της μονάδας για να την απελευθερώσετε και να την τοποθετήσετε στο πλάι.

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 2 βιδών από το κάτω μέρος


  6. Αφαιρέστε 3 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στην εικόνα 2).

   Εικόνα 2 - Αφαίρεση 3 βιδών από το κάτω μέρος


  7. Το πληκτρολόγιο είναι στερεωμένο με άγκιστρα προς το μέρος της οθόνης και με εσοχές προς το μέρος της επιφάνειας επαφής (βλ. Εικόνα 3).

   Εικόνα 3 - Θέσεις αγκίστρων (κόκκινοι κύκλοι) και εσοχών (κίτρινα τετράγωνα)


  8. Το εσωτερικό της μπαταρίας είναι ένα στρογγυλό άνοιγμα προς το μέρος του πληκτρολογίου. Αυτό το άνοιγμα χρησιμοποιείται για την ανύψωση του κέντρου του επάνω άκρου των πληκτρολογίων  προς τα επάνω και τη διευκόλυνση της συγκράτησής του (βλ. Εικόνα 4).

  9. Εικόνα 4 - Τοποθέτηση του ανοίγματος προσπέλασης στη θέση τοποθέτηση της μπαταρίας


  10. Ανοίξτε το VAIO και τοποθετήστε το στο πλάι (πλαγιαστά) σε ένα γραφείο ή τραπέζι. Ωθήστε προσεκτικά με το κατσαβίδι σας στο άνοιγμα που απεικονίζεται στην Εικόνα 4 παραπάνω, συγκρατήστε το επάνω άκρο του πληκτρολογίου με το άλλο σας χέρι και έλξτε προσεκτικά για να ελευθερωθούν τα άγκιστρα στις γωνίες των επάνω άκρων (βλ. Εικόνα 5).


   Εικόνα 5 - Ελευθέρωση του επάνω άκρου του πληκτρολογίου


  11. Αφού ελευθερωθούν και τα δύο άγκιστρα, τοποθετήστε τη μονάδα σε θέση εργασίας επάνω στο τραπέζι. Στη συνέχεια, μετακινήστε το πληκτρολόγιο ελαφρά προς το μέρος της οθόνης για να ελευθερώσετε τις εσοχές και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πληκτρολόγιο ανάποδα στην περιοχή της επιφάνειας αφής, όπως φαίνεται στην  Εικόνα 6.

   Εικόνα 6 - Προετοιμασία για την ελευθέρωση του επίπεδου καλωδίου του πληκτρολογίου


  12. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  13. Προσοχή: 
   • Εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου’της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και έναν βραχίονα (καφέ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του  πληκτρολογίου . Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα από την επαφή πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.

   Εικόνα 7 - Αποσύνδεση του επίπεδου καλωδίου του πληκτρολογίου


   Το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου θα πρέπει πλέον να έχει ελευθερωθεί και θα ολισθήσει έξω από το σύνδεσμο της μητρικής κάρτας, χωρίς προσπάθεια.

  14. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με την επανασυναρμολόγηση.