Αναγνωριστικό άρθρου : S700023453 / Τελευταία τροποποίηση : 20/09/2012

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi


  Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

  Οι συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη των 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Οι συσκευές Wi-Fi χρησιμοποιούν τεχνολογία που ελαχιστοποιεί τις ραδιοπαρεμβολές από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι ραδιοπαρεμβολές ενδέχεται ακόμα να προκαλέσουν χαμηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, να μειώσουν την εμβέλεια επικοινωνίας ή να προκαλέσουν αποτυχία επικοινωνίας.

  Αν τόσο η λειτουργία Bluetooth όσο και η λειτουργία Wi-Fi στα 2,4 GHz της συσκευής Τablet σας είναι ενεργοποιημένες, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές και να προκληθούν χαμηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων ή άλλα προβλήματα.

  Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις παρακάτω συνθήκες:

  • Απόσταση ανάμεσα στις συσκευές
  • Παρουσία εμποδίων ανάμεσα στις συσκευές
  • Διαμόρφωση ρυθμίσεων συσκευής
  • Συνθήκες σήματος
  • Περιβάλλον (υλικό τοίχου κλπ.)
  • Λογισμικό που χρησιμοποιείται
  • Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί, ανάλογα με τις συνθήκες σήματος.

  Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων που καθορίζεται στις προδιαγραφές είναι η θεωρητική μέγιστη τιμή και ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει τον πραγματικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

  Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την ταχύτητα που εμφανίζεται στη συσκευή Τablet σας.