Βάρος (g)
8,0
Πυκνωτικό μικρόφωνο ηλεκτρίτη
ΝΑΙ
Στέρεο
ΟΧΙ
Επίπεδο εξόδου (dB)
-35,0
Δυναμικό μικρόφωνο φωνής
ΟΧΙ
Χρήση
Επαγγελματικά προϊόντα
Πολυκατευθυντικό
ΟΧΙ
Ευρυκατευθυντικό
ΝΑΙ
Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος
ΟΧΙ
Σύνθετη αντίσταση (Ohm)
1.600
Βύσμα
Βύσμα mini σχήματος Γ
Τύπος καλωδίου
OFC
Τροφοδοσία ρεύματος μπαταρίας
ΟΧΙ
Συχνότητα (Hz)
20 - 20.000
Μήκος καλωδίου (m)
1,5
Μονοφωνικός ήχος
ΝΑΙ
Κουτί μπαταρίας
ΟΧΙ
Ανεμοθώρακας
ΟΧΙ
Στήριγμα μικροφώνου
ΟΧΙ
Βραχίονας προέκτασης
ΟΧΙ
Θήκη μεταφοράς
ΟΧΙ