• Βάρος (g)

    8,0

   • Πυκνωτικό μικρόφωνο ηλεκτρίτη

    ΝΑΙ

   • Στέρεο

    ΟΧΙ

   • Επίπεδο εξόδου (dB)

    -35,0

   • Δυναμικό μικρόφωνο φωνής

    ΟΧΙ

   • Χρήση

    Επαγγελματικά προϊόντα

   • Πολυκατευθυντικό

    ΟΧΙ

   • Ευρυκατευθυντικό

    ΝΑΙ

   • Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος

    ΟΧΙ

   • Σύνθετη αντίσταση (Ohm)

    1.600

   • Βύσμα

    Βύσμα mini σχήματος Γ

   • Τύπος καλωδίου

    OFC

   • Τροφοδοσία ρεύματος μπαταρίας

    ΟΧΙ

   • Συχνότητα (Hz)

    20 - 20.000

   • Μήκος καλωδίου (m)

    1,5

   • Μονοφωνικός ήχος

    ΝΑΙ

   • Κουτί μπαταρίας

    ΟΧΙ

   • Ανεμοθώρακας

    ΟΧΙ

   • Στήριγμα μικροφώνου

    ΟΧΙ

   • Βραχίονας προέκτασης

    ΟΧΙ

   • Θήκη μεταφοράς

    ΟΧΙ