• Δυναμικού τύπου

    ΝΑΙ

   • Μονάδα οδήγησης (mm)

    40

   • Χωρητικότητα (mW)

    1000

   • Σύνθετη αντίσταση (Ohm)

    40

   • Ανοικτού τύπου

    ΝΑΙ

   • Μαγνήτης

    Νεοδύμιο

   • Συχνότητα (Hz)

    14 - 22.000

   • Τύπος μονάδας οδήγησης

    Θόλος

   • Μονάδα πυκνωτή ηλεκτρίτη

    ΝΑΙ

   • Συχνότητα (Hz)

    20 - 20.000

   • Τύπος μικροφώνου

    Ευρυκατευθυντικό

   • Αμφίδρομο

    ΝΑΙ

   • Βάρος χωρίς το καλώδιο (g)

    240

   • Τύπος καλωδίου

    Σχήμα Y

   • Μήκος καλωδίου (m)

    2.5

   • Βύσμα

    Στερεοφωνικό μίνι