• Βάρος

    Περίπου 2 Kg (χωρίς μπαταρία)

   • Προεπιλεγμένος σταθμός

    30 (FM 20, AM 10)

   • Κατανάλωση ρεύματος

    AC 15W

   • Ισχύς εξόδου

    2 + 2 W

   • Διάρκεια μπαταρίας

    Ραδιοφωνική λήψη: FM: Περίπου 26 ώρες, Αναπαραγωγή CD: Περίπου 9 ώρες