Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ILME-FX3

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό από το Creators' App.

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Σας επιτρέπει να ανεβάζετε εικόνες από την κάμερα απευθείας στην εφαρμογή Creators' Cloud
  Σημειώσεις:
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει την εφαρμογή Creators' App στην πιο πρόσφατη έκδοση (Έκδ.2.3.0 ή νεότερη)
  • Πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ των προτέρων ορισμένες ρυθμίσεις στο Creators' App. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης του Creators' App
  • Η υπηρεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης του Creators' Cloud
 • Ενεργοποιεί την εμφάνιση της ισχύος του σήματος Wi-Fi
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο συγκεκριμένες λειτουργίες των προσαρμοσμένων πλήκτρων μπορεί να προκαλέσουν επανεκκίνηση
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ώρα δεν μπορούσε να διατηρηθεί μετά από επανεκκίνηση από το κουμπί
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα της έκθεσης όταν χρησιμοποιείται το εκτεταμένο ISO κατά την εγγραφή ταινιών
 • Βελτιώνει τη λειτουργική σταθερότητα της κάμερας

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση όλων των ενημερωμένων λειτουργιών, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

 • Όνομα: BODYDATA.DAT
 • Έκδοση: 5.00
 • Μέγεθος: 790 895 000 byte
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20-02-2024

Προετοιμασία

Πώς να ενημερώσετε την κάμερα Sony με μια κάρτα μνήμης (SD ή CFexpress)

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η έκδ. 5.00, δεν απαιτείται ενημέρωση.

Σημειώσεις:

 • Κατά την ενημέρωση από την έκδ. 2.02 ή παλιότερη, πρέπει να κάνετε ενημέρωση στην έκδ. 2.04 ή στην έκδ. 2.05 πριν συνεχίσετε με την ενημέρωση στην έκδ. 5.00. Κάντε ενημέρωση στην έκδ. 5.00 μόνο αφού κάνετε πρώτα την ενημέρωση στην έκδ. 2.04 ή στην έκδ. 2.05. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ενημέρωση στην έκδ. 5.00 χωρίς να κάνετε ενημέρωση στην έκδ. 2.04 ή στην έκδ. 2.05, θα προκύψει σφάλμα και δεν θα μπορείτε να κάνετε την ενημέρωση. Τα αρχεία ενημέρωσης για την έκδ. 2.04 ή την έκδ. 2.05 περιλαμβάνονται και στις δύο λήψεις παρακάτω.
 • Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Date/Time (Ημερομηνία/Ώρα) όταν ενεργοποιείτε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα στις σωστές τιμές.
 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.

Αποθήκευση δεδομένων λογισμικού συστήματος σε κάρτα μνήμης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο ένα αρχείο BODYDATA.DAT στην κάρτα μνήμης.

Σημείωση: Όταν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης θα διαγραφούν και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν. Πριν από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τα δεδομένα σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Για να δείτε τις συμβατές κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κάμερας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
 4. Τοποθετήστε τη διαμορφωμένη κάρτα μνήμης σε υπολογιστή.
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο BODYDATA.DAT στον ριζικό κατάλογο της κάρτας μνήμης.
  Σημείωση: Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Άλλο υλικό

Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας: Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FZ100.
Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες ή πάνω από 51%. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού συστήματος

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (NP-FZ100).
 • Μην αφαιρέσετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς τυχόν ξαφνική διακοπή της τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της κάμερας.
 • Μπορεί να μην είναι δυνατή η ενημέρωση, αν η θερμοκρασία της κάμερας είναι υψηλή. Συνεχίστε αφού πέσει η θερμοκρασία.

Βήμα 1: Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης

 1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα λογισμικού συστήματος στην υποδοχή 1 της μονάδας.
  Σημείωση: Μόνο η υποδοχή 1 αναγνωρίζει τα δεδομένα λογισμικού συστήματος.
 2. Επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση) και επιλέξτε Software Update (Ενημέρωση λογισμικού).
 3. Επιλέξτε Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος για να ξεκινήσει η ενημέρωση της έκδοσης.

  Σημειώσεις:
  • Εμφανίζεται ένα μήνυμα Version Update X.XX → Y.YY (Ενημέρωση έκδοσης X.XX → Y.YY) (X.XX = ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης, Y.YY = ο αριθμός της πιο πρόσφατης έκδοσης).
  • Μην αφαιρέσετε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Αφού διαβάσετε τις σημειώσεις ως το τέλος, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Execute (Εκτέλεση). Αν χρειάζεται, προχωρήστε πιο κάτω στην οθόνη για να δείτε όλο το κείμενο.
 4. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού συστήματος, εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη και η λυχνία πρόσβασης αναβοσβήνει. Η λυχνία πρόσβασης αναβοσβήνει 1 φορά → 3 φορές → 5 φορές ανάλογα με την πρόοδο της ενημέρωσης. Η ενημέρωση θα διαρκέσει περίπου 6 λεπτά.
  Η λυχνία πρόσβασης βρίσκεται κάτω από την δεξιά πλευρά της κάμερας όταν η πίσω πλευρά της κάμερας είναι στραμμένη προς τα εσάς.
  Σημειώσεις:
  • Αν το αντίγραφο δεδομένων λογισμικού συστήματος δεν είναι σωστό, στην οθόνη της κάμερας θα εμφανιστεί το μήνυμα The target model for the update file is incorrect (Το μοντέλο-στόχος για το αρχείο ενημέρωσης είναι λανθασμένο).
  • Αν η λυχνία πρόσβασης αναβοσβήσει παρατεταμένα για 5 φορές (κύκλος 0,5 δευτ.) και σύντομα για 6 φορές (κύκλος 0,25 δευτ.), το λογισμικό συστήματος μπορεί να μην έχει αντιγραφεί σωστά στην κάρτα μνήμης. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης από την κάμερα και ξεκινήστε ξανά από το βήμα Αποθήκευση δεδομένων λογισμικού συστήματος σε κάρτα μνήμης.
 5. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Μετά την επανεκκίνηση, όταν εμφανιστεί η οθόνη Body update complete (Ολοκλήρωση ενημέρωσης σώματος), πατήστε OK.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.