Αναγνωριστικό άρθρου : 00225215 / Τελευταία τροποποίηση : 27/06/2019Εκτύπωση

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν μαγνήτες επηρεάζουν ιατρικές συσκευές, όπως οι βηματοδότες;

Χρησιμοποιώ ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, απινιδωτή ή βαλβίδα παροχέτευσης για τη θεραπεία της υδροκεφαλίας. Τι πρέπει να γνωρίζω;

    Οι ιατρικές συσκευές, όπως οι βηματοδότες, οι απινιδωτές ή οι βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία της υδροκεφαλίας ενδέχεται να επηρεαστούν ανάλογα με το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη του προϊόντος.

    Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν της Sony που περιέχει μαγνήτες, καθώς ορισμένα από τα εν λόγω προϊόντα ενδέχεται να επηρεάσουν την ιατρική συσκευή.
    Επίσης, ο μαγνήτης στο προϊόν ενδέχεται να εξακολουθεί να επηρεάζει τις ιατρικές συσκευές ακόμα και αν απενεργοποιήσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το προϊόν μακριά από τις ιατρικές συσκευές και τους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράδειγμα των προϊόντων της Sony, εξαρτήματα όπως ηχεία, ακουστικά, θήκες ή σημεία ανοίγματος/κλεισίματος της συσκευασίας του προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν μαγνήτες. Τα ηχεία ενδέχεται να είναι ενσωματωμένα σε τηλεοράσεις, φωτογραφικές μηχανές ή smartphone.