• Βαθυπερατό φίλτρο, επιλεγόμενο (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Διαμόρφωση καναλιών (αριθμός στερεοφωνικών καναλιών)

    4 / 3

   • Στερεοφωνικός ενισχυτής Κατηγορίας A/B

    Ναι

   • Υψιπερατό φίλτρο, επιλεγόμενο (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Μέγ. διαμόρφωση καναλιών στα 2 ohm (W)

    4 x 75

   • Μέγ. διαμόρφωση καναλιών στα 4 ohm (W)

    4 x 60

   • Ελάχ. διαμόρφωση καναλιών στα 4 ohm (W)

    2 x 60 + 1 x 150

   • Μέγ. διαμόρφωση καναλιών στα 2 ohm (W) / THD (%)

    4 x 75 / 0,1

   • Μέγ. διαμόρφωση καναλιών στα 4 ohm (W) / THD (%)

    4x 60 W / 0,08

   • Ελάχ. διαμόρφωση καναλιών στα 4 ohm (W) / THD (%)

    2x 60 W + 1 x 150 W / 0,1

   • Μέγ. διαμόρφωση καναλιών στα 2 ohm (W)

    4 x 150

   • Μέγ. διαμόρφωση καναλιών στα 4 ohm (W)

    4 x 120

   • Ελάχ. διαμόρφωση καναλιών στα 4 ohm (W)

    2 x 120 + 1 x 300

   • Λόγος σήματος προς θόρυβο (dB)

    100

   • Συνολική αρμονική παραμόρφωση στο 1 kHz (%)

    < 0,005

   • Απόκριση συχνότητας (Hz)

    5 - 50.000

   • Ανοχή (dB)

    + 0 / - 3

   • Ενισχυτής τάσης με ξεχωριστή τροφοδοσία

    Ναι

   • Τροφοδοσία 4 αγωγών

    Ναι

   • Έξοδος γραμμής

    Όχι

   • Σπειροειδής μετασχηματιστής

    Ναι

   • Χωρητικότητα (ohm)

    2.0

   • Βάρος (kg) - περίπου

    4.7

   • Κατανάλωση ρεύματος (A) - ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου στα 4 ohm

    31.0

   • Αριθμός καναλιών εισόδου - μονοφωνικά

    4.0

   • Ενίσχυση μπάσων: Συχνότητα (Hz), 0 - 10 dB

    ΟΧΙ

   • Κύκλωμα ισορροπημένης εισόδου

    Ναι

   • Επιχρυσωμένοι ακροδέκτες

    Ναι

   • Υποηχητικό υψιπερατό φίλτρο (Hz)

    ΟΧΙ

   • Είσοδος γραμμής: Ευαισθησία εισόδου (V)

    0,3 - 6

   • Στάδιο εξόδου MOSFET

    Ναι

   • Στάθμη εισόδου ηχείων

    Ναι

   • Κύκλωμα ενίσχυσης MOSFET

    Ναι

   • Βάθος (mm) - περίπου

    277.0

   • Ύψος (mm) - περίπου

    55.0

   • Πλάτος (mm) - περίπου

    403.0