• Περίβλημα

    4'' ομοαξονικό πλήρους φάσματος 2 δρόμων

   • Μέγεθος (cm)

    10

   • Μέγιστη ισχύς, IEC 268-5 (W)

    130

   • Ευαισθησία (dB/ W/ m)

    85

   • Απόκριση συχνότητας (Hz)

    65 - 22.000

   • Ονομαστική τιμή ισχύος, IEC 268-5 (W)

    30

   • Τύπος διαφράγματος

    Κώνος από αραμιδική ίνα

   • Υλικό διαφράγματος

    HOP

   • Μαγνητικό υλικό

    Φερρίτης

   • Τύπος διαφράγματος

    B.D.

   • Διάμετρος (cm)

    2,5

   • Υλικό διαφράγματος

    PEN: Ναφθαλικό πολυαιθυλένιο

   • Μαγνητικό υλικό

    Neodeum