• Περίβλημα

    5 1/4'' ομοαξονικό πλήρους φάσματος 3 δρόμων

   • Μέγεθος (cm)

    13

   • Μέγιστη ισχύς, IEC 268-5 (W)

    160

   • Ευαισθησία (dB/ W/ m)

    86

   • Απόκριση συχνότητας (Hz)

    60 - 23.000

   • Ονομαστική τιμή ισχύος, IEC 268-5 (W)

    40

   • Τύπος διαφράγματος

    Κώνος από αραμιδική ίνα

   • Υλικό διαφράγματος

    HOP

   • Μαγνητικό υλικό

    Φερρίτης

   • Τύπος διαφράγματος

    B.D

   • Διάμετρος (cm)

    3,5

   • Υλικό διαφράγματος

    PEN: Ναφθαλικό πολυαιθυλένιο

   • Μαγνητικό υλικό

    Neodeum

   • Διάμετρος (cm)

    0,6

   • Υλικό διαφράγματος

    PEI

   • Μαγνητικό υλικό

    Piezo