• Περίβλημα

    6 3/4'' ομοαξονικό πλήρους φάσματος 4 δρόμων

   • Μέγεθος (cm)

    17

   • Μέγιστη ισχύς, IEC 268-5 (W)

    300

   • Ευαισθησία (dB/ W/ m)

    91

   • Απόκριση συχνότητας (Hz)

    30 - 27.000

   • Ονομαστική τιμή ισχύος, IEC 268-5 (W)

    75

   • Τύπος διαφράγματος

    Κώνος

   • Υλικό διαφράγματος

    HOP

   • Μαγνητικό υλικό

    Φερρίτης

   • Τύπος διαφράγματος

    B.D

   • Διάμετρος (cm)

    3,5

   • Υλικό διαφράγματος

    HDLD: Διάφραγμα υψηλής πυκνότητας επίστρωσης

   • Μαγνητικό υλικό

    Νεοδύμιο

   • Διάμετρος (cm)

    1

   • Υλικό διαφράγματος

    PEI

   • Μαγνητικό υλικό

    Piezo