• Βάρος

    12 kg

   • Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

    12" / 30 cm

   • Ονομαστική ισχύς

    300 W

   • Μέγιστη ισχύς

    1800 W

   • Υλικό διαφράγματος

    PP

   • Μαγνητικό υλικό

    Φερρίτης