Πώς να συνδέσετε μια φορητή συσκευή στην τηλεόρασή σας μέσω NFC

Χρήση του NFC για σύνδεση τηλεόρασης BRAVIA με φορητή συσκευή

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση BRAVIA και κάποια φορητή συσκευή που υποστηρίζει NFC απλά αγγίζοντας τη συσκευή στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το NFC. Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα.

Αρχικά, βρείτε τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασής σας.

Θα πρέπει να τον γνωρίζετε, επειδή οι διαφορετικές τηλεοράσεις έχουν διαφορετικές διαδικασίες ρύθμισης.

Για τους αριθμούς μοντέλων:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. Ενεργοποιήστε το NFC (Επικοινωνία κοντινού πεδίου) στη φορητή συσκευή.
 2. Κρατήστε τη συσκευή πάνω στο σημάδι στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για 2 δευτερόλεπτα.
 3. Θα πρέπει να δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, το οποίο σας πληροφορεί ότι το NFC ρυθμίστηκε.

Για οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση Sony που υποστηρίζει NFC

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο.
 2. Επιλέξτε Settings > One-touch Remote Control Setup > Register [Ρυθμίσεις > Ρύθμιση απομακρυσμένου ελέγχου με ένα πάτημα > Καταχώριση].
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 4. Ενεργοποιήστε το NFC στη φορητή συσκευή.

Τώρα που το smartphone και η τηλεόρασή σας έχουν προετοιμαστεί, μπορείτε να τα συνδέσετε. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι η συσκευή σας είναι ξεκλείδωτη.

 1. Κρατήστε το πίσω μέρος του smartphone πάνω στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
 2. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι έχετε συνδεθεί.