Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • MHC-V77DW

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Επιλύει το πρόβλημα κατά το οποίο ο ήχος παρακάμπτεται κατά την αναπαραγωγή για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα, όταν χρησιμοποιούνται τα κουμπιά KEY CONTROL
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in.
  Αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση μη αυτόματα, θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου και η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. (Προστέθηκε σε: 31-08-2017)

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Λύνει το πρόβλημα κατά το οποίο ο ήχος του μικροφώνου παρακάμπτεται ορισμένες φορές, όταν χρησιμοποιούνται τα κουμπιά KEY CONTROL

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού για το οικιακό ηχοσύστημα "MHC-V77DW"

Έκδοση αρχείου

 • SYS 2.05

Μέγεθος αρχείου

 • 177 MB (185.692.352 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 26-01-2017

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν διαθέτετε την έκδοση "SYS 2.03" ή μικρότερη, συνιστούμε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Αν διαθέτετε ήδη την έκδοση "SYS 2.05", δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
 2. Πατήστε [OPTIONS] (Επιλογές).
 3. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "SYSTEM" (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε
 4. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "VERSION" (Έκδοση) και στη συνέχεια πατήστε


Σημαντική σημείωση

 • Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, δεν είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση.
 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα MHC-V77DW
 • Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα MHC-V77DW και μην το αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά την ενημέρωση
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο σύστημα MHC-V77DW:

Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο / δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα ενσύρματο τοπικό δίκτυο για να συνδέσετε το σύστημα MHC-V77DW στο διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα MHC-V77DW έχει συνδεθεί σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος MHC-V77DW μέσω διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια κατεβάστε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου στο σύστημα MHC-V77DW.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

 1. Συνδέστε το σύστημα MHC-V77DW στην πηγή διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Πατήστε το κουμπί της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο "UPDATE" (Ενημέρωση) στην οθόνη.
 2. Πατήστε [OPTIONS] (Επιλογές)
 3. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "SYSTEM" (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε
 4. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "UPDATE" (Ενημέρωση) και στη συνέχεια πατήστε
 5. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "VIA NW" (Μέσω δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε
 6. Πατήστε για να επιλέξετε "EXEC" (Εκτέλεση)
 7. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "YES" (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε
 8. Περιμένετε μέχρι οι διαδικασίες λήψης, αντιγραφής αρχείου και ενημέρωσης ολοκληρωθούν.
  • Λήψη: ο χρόνος λήψης θα εξαρτηθεί από τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο
  • Αντιγραφή αρχείου: στη συνέχεια θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 10 δευτερόλεπτα)
  • Ενημέρωση λογισμικού: στη συνέχεια θα γίνει ξανά αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 30 δευτερόλεπτα)
  • Κατόπιν θα ξεκινήσει η κατάσταση επίδειξης
 9. Πατήστε ξανά στη μονάδα και ενεργοποιήστε το σύστημα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Επιβεβαιώστε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού έχει ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση. (Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στη μέθοδο επαλήθευσης έκδοσης υλικολογισμικού, στο επάνω μέρος της σελίδας)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν κατά την ενημέρωση εμφανιστεί το μήνυμα "Download Error"/"Push POWER" (Σφάλμα λήψης/Πατήστε POWER), σημαίνει ότι η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε.

 1. Πατήστε και απενεργοποιήστε το σύστημα
 2. Πατήστε – το σύστημα θα ενεργοποιηθεί
 3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά (ή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση στο δίκτυο) και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη στο σύστημα
 • Έχει ανάψει το εικονίδιο UPDATE (Ενημέρωση)
  • Η ενημέρωση λογισμικού ΔΕΝ ολοκληρώθηκε, αλλά το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
  • Δοκιμάστε ξανά να κάνετε ενημέρωση μέσω δικτύου από τα προηγούμενα βήματα.
   Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, αντί της ενημέρωσης μέσω δικτύου, δοκιμάστε να ενημερώσετε το λογισμικό με τη διαδικασία μέσω της συσκευής USB flash.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια θα τη μεταφέρετε στο MHC-V77DW.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X έκδοση 10.4 ή νεότερη

Αν έχετε Windows® 10/8.1, χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας.
Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις μέσων εγγραφής

Μονάδα μνήμης flash USB: Χωρητικότητα: Περισσότερο από 256 MB

Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες USB flash.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ:
 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται κανένα άλλο πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.
 2. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα
 3. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον φάκελο το αποθηκεύσατε
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG [177 MB (185,692,352 bytes)]
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB:
 1. Τοποθετήστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας
 2. Διαμορφώστε την μονάδα USB flash
 3. Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης στον ΡΙΖΙΚΟ κατάλογο της μονάδας USB flash

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, εάν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή εάν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνδέστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή USB του MHC-V77DW.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:
 1. Ενεργοποιήστε το MHC-V77DW πατώντας το κουμπί
 2. Πατήστε [OPTIONS] (Επιλογές)
 3. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "SYSTEM" (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε
 4. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "UPDATE" (Ενημέρωση) και στη συνέχεια πατήστε
 5. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "VIA USB" (Μέσω USB) και στη συνέχεια πατήστε
 6. Πατήστε για να επιλέξετε "EXEC" (Εκτέλεση)
 7. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "YES" (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε
 8. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "UPDATING" (Ενημέρωση).

 9. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αντιγραφής αρχείου και ενημέρωσης.
  • Αντιγραφή αρχείου: στη συνέχεια θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 10 δευτερόλεπτα)
  • Ενημέρωση λογισμικού: στη συνέχεια θα γίνει ξανά αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 30 δευτερόλεπτα)
  • Κατόπιν θα ξεκινήσει η κατάσταση επίδειξης

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Επιβεβαιώστε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού έχει ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση. (Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στη μέθοδο επαλήθευσης έκδοσης υλικολογισμικού, στο επάνω μέρος της σελίδας)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εμφανιστεί το μήνυμα "File Error" (Σφάλμα αρχείου), "No File" (Κανένα αρχείο) ή "Read Error"/"Push POWER" (Σφάλμα ανάγνωσης/Πατήστε POWER), σημαίνει ότι η ενημέρωση απέτυχε.

 1. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο ενημέρωσης είναι σωστό και ότι έχει τοποθετηθεί στον ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash, και δοκιμάστε ξανά τα προηγούμενα βήματα.
 2. Αν δεν μπορείτε και πάλι να εκτελέσετε την ενημέρωση, δοκιμάστε ξανά με άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.