Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • TA-ZH1ES

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώθηκαν τα προβλήματα κατά τα οποία γινόταν λανθασμένη αναγνώριση ως πηγής 24bit/384kHz κατά την αναπαραγωγή από πηγή 32bit/384kHz σε Walkman

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος για τον Ενισχυτή ακουστικών έκδ. 1.0.3 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 1.0.3

Μέγεθος αρχείου

 • 307 Kb (315.184 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21/03/2017

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού

Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Συνδέστε τη θύρα USB-B της κεντρικής μονάδας στον υπολογιστή σας.
  Ενεργοποιήστε την κεντρική μονάδα και ορίστε την είσοδο σε [PC(USB-B)].
 2. Εκτελέστε το ληφθέν πρόγραμμα ενημέρωσης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Connect] (Σύνδεση) μετά την εκτέλεση του προγράμματος ενημέρωσης.
 4. Η παρακάτω οθόνη θα εμφανιστεί μετά τη σύνδεση στην κεντρική μονάδα.
  Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Μόλις γίνει η ενημέρωση, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική έκδοση λογισμικού.
 • Διακόψτε την αναπαραγωγή μουσικής.
 • Μην κάνετε τις παρακάτω ενέργειες κατά την ενημέρωση:
  1. Απενεργοποιήστε αυτό το προϊόν.
  2. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB που συνδέει την κεντρική μονάδα στον υπολογιστή σας.
  3. Μην χρησιμοποιείτε την κεντρική μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
  4. Μην κάνετε κλικ στην επιλογή [Disconnect] (Αποσύνδεση).

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το ληφθέν αρχείο έχει το σωστό μέγεθος.
 3. Κάντε εξαγωγή του ενημερωμένου αρχείου.
  Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ενημέρωσης.
  Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε "Send To..." (Αποστολή σε...)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να γίνει αποσυμπίεση ταυτόχρονα με τη λήψη ή ενδέχεται να μην γίνει η αποσυμπίεση όπως περιγράφεται παραπάνω.
  Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αποσυμπίεσης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Update] (Ενημέρωση).
 5. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
 6. Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
  Κάντε κλικ στην επιλογή [Exit] (Έξοδος).
 7. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC από την κεντρική μονάδα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε αν το λογισμικό έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
  Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στην ενότητα "Check the software version" (Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού).

  Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Disconnect] (Αποσύνδεση) κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ή η ενημέρωση σταματά στα μισά,
  διαβάστε τη διαδικασία στην ενότητα "Check the software version" (Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού).