Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • DSC-RX100M5

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την προηγούμενη ενημέρωση

 • Βελτιώνει τη λειτουργικότητα με χρήση του περιβλήματος για υποβρύχιες λήψεις MPK-URX100A:
  1. Προσθήκη λειτουργίας "Underwater Auto" (Αυτόματη υποβρύχια) στις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού.
  2. Προσθήκη λειτουργίας "Flash Off" (Απενεργοποίηση φλας) όταν αναδύεται η μονάδα φλας.
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της κάμερας.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει το σύμπτωμα της μη ενεργοποίησης μετά από συγκεκριμένη ρύθμιση. ([Quality: RAW&JPEG] (Ποιότητα: RAW&JPEG) και [Soft Skin Effect: ON] (Εφέ απαλού δέρματος: ΝΑΙ) και [Face Detect.: ON]) (Ανίχνευση προσώπου: ΝΑΙ)
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της κάμερας.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος Έκδ.2.00 για DSC-RX100M5 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 2.00

Μέγεθος αρχείου

 • 272 MB (285 614 256 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 30/03/2017

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε την παρακάτω οδηγία για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.2.00, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Υλικό υπολογιστή


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1.
 • Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 15 λεπτά, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν θα βρεθεί σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Λήψη.
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [[Update_DSCRX100M5V200.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

  Για χρήστες των Windows 8.1 ή Windows 10:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_DSCRX100M5V200.exe] που λάβατε. - Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Το System Software Updater εκκινείται. 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 5. Σύμφωνα με την οδηγία στο παράθυρο του System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) --> [Setup subpage 4] (Υποσελίδα εγκατάστασης 4) --> [USB Connection] (Σύνδεση USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 6. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Εμφανίζεται η ένδειξη «USB Mode» [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση: Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η οθόνη LCD της κάμερας απενεργοποιείται. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  Εάν η οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής δεν απενεργοποιείται, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.
  Ορισμένες φορές όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με το καλώδιο USB, το μήνυμα για προτροπή επανεκκίνησης του υπολογιστή μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις διαδικασίες από το «2. Εκκίνηση του System Software Updater».
 7. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Μετά την επιβεβαίωση ότι η τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι η «Έκδ.1.01 ή προγενέστερη», πατήστε Επόμενο. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 2.00 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση σταματήστε τη σύνδεση USB και επιλέξτε [Finish] (Τέλος). Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε την κάμερα.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση


 8. Πατήστε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

 9. Μετά από την αυτόματη επαναφορά, η παρακάτω οθόνη θα εμφανιστεί.
  Κατά την ενημέρωση (περίπου 5 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.

  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 10. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Επίσης, η μηχανή επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ίδια οθόνη στην LCD της μηχανής λίγο πριν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού.
  Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Εάν εμφανίζεται προειδοποίηση ανάκτησης δεδομένων μετά την επανεκκίνηση, περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί η προειδοποίηση. Δεν υπάρχουν ανωμαλίες.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.2.00.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.