ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος Έκδ.2.00 για DSC-RX100M3 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • DSC-RX100M3

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την προηγούμενη ενημέρωση

 • Βελτιώνει τη λειτουργικότητα με χρήση του περιβλήματος για υποβρύχιες λήψεις MPK-URX100A:
  1. Προσθήκη λειτουργίας "Underwater Auto" (Αυτόματη υποβρύχια) στις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού.
  2. Προσθήκη λειτουργίας "Flash Off" (Απενεργοποίηση φλας) όταν αναδύεται η μονάδα φλας.
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της κάμερας.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτίωση του χρόνου ενεργοποίησης όταν χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Smart Remote Control".

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος Έκδ.2.00 για DSC-RX100M3 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 2.00

Μέγεθος αρχείου

 • 210.5 MB (210.522.893 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 30/03/2017

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε την παρακάτω οδηγία για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.2.00, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Mac:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13 - 10.15, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1015" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

  Σημαντικό:
  Για macOS 11 – 12, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "System Software Update Helper" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 600 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1

  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερο.
  Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1.
 • Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 15 λεπτά, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν θα βρεθεί σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.
 • Μην συνδέσετε την κάμερα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί [Download] (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_DSCRX100M3V200.dmg] που έχει μέγεθος.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_DSCRX100M3V200.dmg] που λάβατε. - Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Γίνεται επέκταση του [Update_DSCRX100M3V200].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Το System Software Updater εκκινείται. 7. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 8. Σύμφωνα με την οδηγία στο παράθυρο του System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) --> [Setup subpage 3] (Υποσελίδα εγκατάστασης 3) --> [USB Connection] (Σύνδεση USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 9. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την κάμερα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα «Could not find the camera for this update» [Δεν βρέθηκε η κάμερα για αυτή την ενημέρωση]. Δοκιμάστε τα εξής, εάν συμβεί αυτό.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  2. Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

  Ορισμένες φορές όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με το καλώδιο USB, το μήνυμα για προτροπή επανεκκίνησης του υπολογιστή μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC από την κάμερα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις διαδικασίες από το «2. Εκκίνηση του System Software Updater».

 10. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της κάμερας, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Σημείωση: Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 2.00 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.
 11. Αφού βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα έκδοση είναι η "Ver.1.20" ή προγενέστερη, κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο).
 12. Η κάμερα επανέρχεται αυτόματα.

  Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

  Σημείωση: Το εικονίδιο που φορτώνει μπορεί να μη φαίνεται ανάλογα με την έκδοση OS που χρησιμοποιείτε.
 13. Ξεκινήστε την ενημέρωση
  Μετά την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση (περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 14. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Επίσης, η μηχανή επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ίδια οθόνη στην LCD της μηχανής λίγο πριν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού. Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.


  Σημείωση: Αν εμφανιστεί προειδοποίηση ανάκτησης δεδομένων μετά την επανεκκίνηση, περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί η προειδοποίηση. Δεν υπάρχουν ανωμαλίες.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.2.00.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.