Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • NWZ-Z1040
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι μια απλή διαδικασία και, χάρη στη νεότερη έκδοση του υλικολογισμικού, μπορείτε να απολαύσετε ακόμα περισσότερες δυνατότητες του Walkman σας. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

 • Όνομα: Πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού NWZ-Z1040/Z1050/Z1060 για τη νεότερη έκδοση 2.04
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29-10-2014
 • Χρειάζεται να κάνω λήψη του;:Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο εάν το Walkman έχει ήδη ενημερωθεί με την έκδοση υλικολογισμικού 2.04 μέσω της αυτόματης λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού.
  Εάν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:
  1. Πατήστε το κουμπί Menu [Μενού] από την αρχική οθόνη.
  2. Πατήστε Settings (ή System settings) [Ρυθμίσεις] και πατήστε About device [Πληροφορίες για τη συσκευή].


  Confirm the Model number and Build number. Ανάλογα με τον αριθμό κατασκευής, ανατρέξτε στον πίνακα του κεφαλαίου "Λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης", για τη λήψη του σωστού αρχείου ενημέρωσης.

 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώνει την αναπαραγωγή λιστών αναπαραγωγής που έχουν μεταφερθεί από το MediaGo
  • Άλλες λειτουργικές βελτιώσεις. Βελτιώσεις που παρέχονται από προηγούμενες ενημερώσεις και περιλαμβάνονται στην έκδοση 2.04:
   • Android 4.0 (Σημειώστε ότι ορισμένες εφαρμογές, των οποίων πραγματοποιήθηκε λήψη και εγκατάσταση προηγουμένως στη μονάδα σας, ενδέχεται να μην είναι πια συμβατές με αυτή την έκδοση Android. Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα προτού εκτελέσετε την ενημέρωση. Δεν είναι δυνατή η υποβάθμιση σε προηγούμενη έκδοση υλικολογισμικού.)
   • Υποστηρίζεται το codec της μορφής FLAC
   • Βελτιώθηκε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
   • Βελτιώθηκαν οι λειτουργίες εφέ ήχου
   • Βελτιώθηκε η εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής (για παράδειγμα, προστέθηκε η λειτουργία δημιουργίας λίστας αναπαραγωγής)
   • Προστέθηκε η εφαρμογή [Music Unlimited]
   • Προστέθηκε η εφαρμογή [Walkman Classics]
   • Βελτίωση της σταθερότητας λειτουργίας των Media player
   • Βελτιωμένη απόδοση δικτύου
 • Περιορισμοί:
  • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο εάν το Walkman έχει ήδη ενημερωθεί με την έκδοση υλικολογισμικού 2.04 μέσω της αυτόματης λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού

Απαιτήσεις συστήματος

 • Λειτουργικά συστήματα
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows 7 Business (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows 7 Starter (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows Vista Business (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
  • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Απαιτήσεις υλικού
  • Επεξεργαστής
   • Επεξεργαστής 1 GHz
  • Μνήμη
   • 1 GB ή περισσότερη (32 bit) / 2 GB ή περισσότερη (64 bit)

Λήψη

Πριν από την ενημέρωση
 • Για την αναβάθμιση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στη μονάδα περίπου 310 MB. Επιβεβαιώστε το μέγεθος στα παρακάτω βήματα.
 1. Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) από την αρχική οθόνη
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, Storage (Χώρος αποθήκευσης).
  Επιβεβαιώστε την τιμή "Available space" (Διαθέσιμος χώρος) της ρύθμισης "USB storage" (Χώρος αποθήκευσης USB)
 • Μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή επειδή, αν τα κομμάτια και τα δεδομένα παραμείνουν στη μονάδα, ενδέχεται να χαθούν κατά την αναβάθμιση.
  Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτή την ενημέρωση
 • Επιβεβαιώστε ότι δεν εμφανίζεται το εικονίδιο ειδοποίησης χαμηλού ελεύθερου χώρου στη γραμμή κατάστασης. Αν ο ελεύθερος χώρος του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης είναι κάτω από 10% (περίπου 100 MB), το σύστημα ενδέχεται να μην εκκινείται σωστά ή οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα εφαρμογών ενδέχεται να μη διατηρηθούν σωστά
 • Οι εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πια αφού εφαρμόσετε αυτή την ενημέρωση
 • Μετά από την ενημέρωση, η εφαρμογή [DLNA] δεν αναπαράγει περιεχόμενο WMA Pro που είναι αποθηκευμένο σε άλλη συσκευή με πιστοποίηση DLNA
 • Θα πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων εφέ ήχου (όπως ο ισοσταθμιστής και η λειτουργία Clear Stereo). Ρυθμίστε τα ξανά μετά από την ενημέρωση
 • Μετά από την ενημέρωση, η ένταση ήχου ενδέχεται να ρυθμιστεί σε υψηλότερη τιμή από πριν όταν συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth σας
 • Μετά από την ενημέρωση, για να αλλάξετε την ένταση ήχου μιας συσκευής Bluetooth με το κουμπί έντασης ήχου του Walkman, η συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει αύξηση/μείωση έντασης ήχου μέσω AVRCP (Audio Visual Remote Control Profile).
  Σε περίπτωση που η συσκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει αύξηση/μείωση έντασης ήχου μέσω AVRCP, χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου στην ίδια τη συσκευή Bluetooth.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού:
 1. Επιβεβαιώστε τον αριθμό κατασκευής της μονάδας σας.
  • Πατήστε το κουμπί [Menu] (Μενού) ενώ προβάλλεται η αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Settings] (Ρυθμίσεις)
  • Στο μενού SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ), πατήστε [About Device] (Πληροφορίες για τη συσκευή)
  • Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο [Build number] (Αριθμός κατασκευής)
 2. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή σας μέσω της θύρας USB ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
  • Πατήστε το κουμπί [Menu] (Μενού) ενώ προβάλλεται η αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Settings] (Ρυθμίσεις) - [Storage] (Χώρος αποθήκευσης) και πατήστε [USB auto connection] (Αυτόματη σύνδεση USB) για να καταργήσετε την επιλογή
  • Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας μέσω της θύρας USB, πατήστε [Turn on USB Storage] (Ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB)*1 στην οθόνη του Walkman και πατήστε [ΟΚ]. (*1) Αν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Turn on USB Storage] (Ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB), σύρετε τη γραμμή κατάστασης και πατήστε [USB connected] (Σύνδεση USB ολοκληρώθηκε) στον πίνακα ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε [Turn on USB Storage] (Ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB) - [ΟΚ]

Εγκατάσταση

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 2.04 για το μοντέλο NWZ-Z1040/ Z1050/ Z1060.

 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο NWZ-Z1000_V2_04_0xxx.exe και ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται.
  • Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την αναβάθμιση
  • Κατά την αναβάθμιση, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη "Connecting USB" [Σύνδεση μέσω USB] απενεργοποιείται με τον έλεγχο. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται το μήνυμα αποσύνδεσης USB σε ορισμένους υπολογιστές
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος)
Μετά από την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού. Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 2.04.