Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα συσκευών αναπαραγωγής Blu-ray Disc:

 • BDP-S280 / S380 / S383

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι απλή, ενώ, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Όνομα: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στην έκδοση M06.R.0632
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24/12/2014
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
 • Περιορισμοί: μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ιδιαίτερα εάν έχετε αγοράσει καινούργιο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M06.R.0632 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε την ενημέρωση.

Εάν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AV1, επιλέξτε το AV1 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν αρχίσει να αναπαράγει ένα δίσκο, πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή) και περιμένετε έως ότου δείτε το μενού XrossMediaBar (XMB™).
 3. Στο XrossMediaBarTM, επισημάνετε την επιλογή Setup (Διαμόρφωση) > System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER , χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επισημάνετε την επιλογή Quick Start Mode (Τρόπος λειτουργίας γρήγορης εκκίνησης) και βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένη στο OFF (Απενεργοποίηση). Η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία εάν είναι επιλεγμένο το "ON" (Ενεργοποίηση).
 5. Επισημάνετε την επιλογή System Information (Πληροφορίες συστήματος) και επιλέξτε ENTER.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός της έκδοσης υλικολογισμικού θα εμφανιστεί ως εξής:
  "Έκδοση Λογισμικού M06.R.0632 " - εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M06.R.0632 η μεγαλύτερος, έχετε ήδη την πιο ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος για να πραγματοποιείτε ενημερώσεις. Συνήθως, διαρκεί 15-30 λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, κάντε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Τι χρειάζεστε:

 • καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται ομαλά

Η ενημέρωση είναι συνήθως πολύ απλή. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι εξελίσσεται σωστά:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray – ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος – ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από όσα αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 • Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AV1, επιλέξτε το AV1 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.)
 • Συνδέστε την υποδοχή LAN της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Εάν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.)

Κάντε λήψη της ενημέρωσης:

 • Στο μενού XrossMediaBar (TM), επιλέξτεSetup [Ρύθμιση] > Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER.
 • Εμφανίζεται το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] στην τηλεόραση.
 • Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 • Αρχίζει η διαδικασία λήψης και εμφανίζεται η οθόνη λήψης στην τηλεόραση.
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης, εμφανίζεται το μήνυμα DL */9στην τηλεόραση και την πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης.
 • Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το μήνυμα VUP στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής.
 • Όταν αρχίσει η ενημέρωση, εμφανίζεται το μήνυμα VUP */9 στην τηλεόραση και την πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα FINISH [Τέλος] στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού δείτε αυτό το μήνυμα.
 • Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray απενεργοποιείται αυτόματα.
 • Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
 • Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M06.R.0632, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχημένη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα «Connection status cannot be confirmed» (Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης).
  Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.
  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, επιβεβαιώστε εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε έχει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι. [Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε –αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης– στο πεδίο εισαγωγής «Proxy Server» (Διακομιστής μεσολάβησης).]
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

 • Έγινε διακοπή στην παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

 • Η ενημέρωση διαρκεί ήδη περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony

Χρήση εγγράψιμου δίσκου CD-R