Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Συνιστούμε, εάν μπορείτε, να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω μέθοδο. Θα κάνετε λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, θα την εγγράψετε σε έναν κενό δίσκο και, στη συνέχεια, θα τη μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Συνιστούμε το παρακάτω λειτουργικό σύστημα: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται ομαλά

Η ενημέρωση είναι συνήθως πολύ απλή. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray - ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από όσα αναφέρονται στις οδηγίες

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATA_M11R0502M.ZIP στον υπολογιστή σας -να θυμάστε τον κατάλογο στον οποίο πραγματοποιήσατε τη λήψη
 3. Μεταβείτε στο αρχείο και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 98.2 MB (103,075,137 bytes)
 4. Κάντε εξαγωγή του αρχείου - το αρχείο εξαγωγής θα ονομάζεται UPDATA_M11R0502.ISO
 5. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATA_M11R0502.ISO και επιλέξτε Get info (Λήψη πληροφοριών)
 6. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 100.0 MB (105,781,248 bytes).


  Πληροφορίες για το Αρχείο

Δημιουργία του δίσκου:

 • Ανοίξτε το πρόγραμμα Disk Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου) ακολουθώντας τη διαδρομή Applications (Εφαρμογές) > Utilities (Βοηθητικά προγράμματα) > Disk Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου) στο Mac σας
 • Κάντε μεταφορά και απόθεση του αρχείου UPDATA_M11R0502.ISO στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Disk Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου).


  Παράθυρο Disk Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου)

 • Τοποθετήστε έναν κενό εγγράψιμο δίσκο CD-R στον υπολογιστή
 • Επιλέξτε UPDATA_M11R0502.ISO, κάντε κλικ στο εικονίδιο Burn (Εγγραφή) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Burn (Εγγραφή).
  Εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι κάνετε εγγραφή, κάντε κλικ στο μικρό τρίγωνο εικονίδιο και επιλέξτε Verify burned data (Επιβεβαίωση εγγεγραμμένων δεδομένων)..


  Επιλογή εγγραφής δίσκου

 • Το αρχείο εγγράφεται στο δίσκο
 • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "burned successfully" (επιτυχής εγγραφή), κάντε κλικ στο OK για να εξαχθεί ο δίσκος
 • Εάν δεν είστε σίγουροι ότι λειτουργεί σωστά, ξεκινήστε ξανά και δημιουργήστε νέο δίσκο

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Αρχικά, ετοιμάστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Ετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AV1, επιλέξτε το AV1 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 3. Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή αναπαραγωγής και κλείστε τη θήκη δίσκου

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Perform version update? (Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;)
 2. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER
 3. Η ενημέρωση αρχίζει
 4. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, βλέπετε το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 5. Η συσκευή αναπαραγωγής θα επανεκκινηθεί αυτόματα και η ενημέρωση θα συνεχίσει. - Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την θέτετε σε λειτουργία.
 6. Βλέπετε ξανά το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 7. Όταν ανοίξει η θήκη δίσκου και η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί αυτόματα, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M11.R.0502, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας το PC σας και ένα δίσκο.

 • Δεν εξάγεται ο δίσκος ενημέρωσης.Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
  2. Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ενώ πατάτε το κουμπί Open/Close (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής -όχι στο τηλεχειριστήριο
  3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Open/Close (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής, έως ότου ανοίξει η θήκη
  4. Αφαιρέστε το δίσκο

 • Έγινε διακοπή στην παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, κρατώντας το δίσκο ενημέρωσης στη θήκη. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATA_M11R0502M.ZIP που έκανα λήψη από την διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Κάνατε λήψη του αρχείου με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη του.

 • Η ενημέρωση διαρκεί ήδη περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony