Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc:

 • BDP-S770

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι απλή, ενώ, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Όνομα: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στην έκδοση M04.R.789
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24/12/2014
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτίωση της ασφάλειας κρυπτογράφησης
 • Περιορισμοί: μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ιδιαίτερα εάν έχετε αγοράσει καινούργιο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M04.R.789 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε την ενημέρωση.

Εάν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε το HDMI 2 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν αρχίσει να αναπαράγει ένα δίσκο, πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή) και περιμένετε έως ότου δείτε το μενού XrossMediaBar (XMB™).
 3. Στο XrossMediaBarTM, επισημάνετε την επιλογή Setup (Διαμόρφωση) > System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER , χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επισημάνετε την επιλογή Quick Start Mode (Τρόπος λειτουργίας γρήγορης εκκίνησης) και βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένη στο OFF (Απενεργοποίηση). Η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία εάν είναι επιλεγμένο το "ON" (Ενεργοποίηση).
 5. Επισημάνετε την επιλογή System Information (Πληροφορίες συστήματος) και επιλέξτε ENTER.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός της έκδοσης υλικολογισμικού θα εμφανιστεί ως εξής:
  "Έκδοση Λογισμικού M04.R.789 " - εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M04.R.789 η μεγαλύτερος, έχετε ήδη την πιο ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

Η εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου είναι απλή και άμεση, οπότε συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray.

 • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται η συσκευή αναπαραγωγής ή να πρέπει να επισκευασθεί.
 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αναβάθμισης, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Προκειμένου να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια συμβατή τηλεόραση.
 • Η διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού συνήθως διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και τη σύνδεση δικτύου.

Οδηγίες:

 • Πριν ξεκινήσετε :
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 4. Αν υπάρχει δίσκος μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε το δίσκο.
 • Εκτέλεση της αναβάθμισης:
 1. Στο μενού xross media bar™, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Setup - Network Update [Διαμόρφωση - Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
 3. Επιλέξτε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 4. Η διαδικασία λήψης θα αρχίσει και η οθόνη λήψης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.
 5. Κατά τη λήψη εμφανίζεται το μήνυμα "DL */9" στην τηλεόραση, καθώς και στην οθόνη ενδειξεων της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της λήψης.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιείται έναρξη της αναβάθμισης και στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται η ένδειξη "VUP".
 7. Κατά την εγκατάσταση της αναβάθμισης εμφανίζεται η ένδειξη "VUP */9" στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της αναβάθμισης.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανιστεί το "FINISH" [Τερματισμός].ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 9. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
 10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 11. Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού για να επιβεβαιώσετε ότι η αναβάθμιση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.Σημείωση: Αν τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού έκδοσης είναι 789, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχημένη.

Πιθανά προβλήματα σε σχέση με την αναβάθμιση μέσω δικτύουΣτην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται το "SYS ERR" ή το "VUP NG".

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "POWER" για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.
 4. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, επικοινωνήστε με τη Sony.


Κατά την εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης] και δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc είναι οι κατάλληλες.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι τοποθετημένο στην υποδοχή.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και επιβεβαιώστε ότι η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc έχει τη δική της διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης στο πεδίο εισαγωγής "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].
 3. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.


Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.Όταν η συσκευή αναπαραγωγής ενεργοποιείται μετά την εκτέλεση της αναβάθμισης, στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα "WELCOME" ή "WAIT".

Επικοινωνήστε με τη Sony.Η αναβάθμιση (όχι η λήψη) του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

Επικοινωνήστε με τη Sony.

Χρήση εγγράψιμου δίσκου CD-R