Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Συνιστούμε, εάν μπορείτε, να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω μέθοδο. Θα κάνετε λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, θα την εγγράψετε σε έναν κενό δίσκο και, στη συνέχεια, θα τη μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Συνιστούμε τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Windows® Vista®, ή Windows® 7 , Windows® 8, Windows® 8.1.

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται ομαλά

Η ενημέρωση είναι συνήθως πολύ απλή. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray - ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από όσα αναφέρονται στις οδηγίες.

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου UPDATA_M15R0197.ZIP στον υπολογιστή σας – και θυμηθείτε σε ποιον κατάλογο πραγματοποιήσατε τη λήψη του.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες". Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 100 MB (105,866,339 byte).

  Ιδιότητες αρχείου

Δημιουργία του δίσκου:

 1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία εξαγωγής ονομάζονται MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN και MSB15-FW_MB.ID.
 2. Εγγράψτε όλα τα αρχεία σε ένα κενό εγγράψιμο δίσκο CD. Χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής δίσκων CD; Επιλέξτε την καθολική μορφή δίσκου UDF.
  Η χρήση της μορφής ISO9660 ενδέχεται να δημιουργήσει έναν εσφαλμένο δίσκο ενημέρωσης.

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 3. Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή αναπαραγωγής και κλείστε τη θήκη δίσκου.

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα ενημέρωσης του υλικολογισμικού.
 2. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 3. Αρχίζει η ενημέρωση.
 4. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, βλέπετε τη γραμμή προόδου "x %" στην τηλεόραση. Η ένδειξη x αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 5. Η συσκευή αναπαραγωγής θα επανεκκινηθεί αυτόματα και η ενημέρωση θα συνεχίσει. - Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την θέτετε σε λειτουργία.
 6. Βλέπετε ξανά τη γραμμή προόδου "x %" στην τηλεόραση. Η ένδειξη x αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 7. Όταν ανοίξει η θήκη δίσκου και απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή αναπαραγωγής, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M15.R.0197, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και ένα δίσκο.

 • Δεν εξάγεται ο δίσκος ενημέρωσης.Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ενώ πατάτε το κουμπί Open/Close [Άνοιγμα/Κλείσιμο] στη συσκευή αναπαραγωγής – όχι στο τηλεχειριστήριο.
  3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Open/Close [Άνοιγμα/Κλείσιμο] στη συσκευή αναπαραγωγής, έως ότου ανοίξει η θήκη.
  4. Αφαιρέστε το δίσκο.
  5. Αφού αφαιρέσετε το δίσκο, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να ανακτήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATA_M15R0197.ZIP, του οποίου πραγματοποιήθηκε λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη του.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.