Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc:

 • BDP-S4100 / S5100

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι απλή, ενώ, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Όνομα: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στην έκδοση M15.R.0197
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17/12/2014
 • Μοντέλα που αφορά: BDP-S1100, BDP-S3100
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτίωση της ασφάλειας κρυπτογράφησης
  • Βελτίωση υπηρεσίας BRAVIA Internet Video.
 • Περιορισμοί: μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ιδιαίτερα εάν έχετε αγοράσει καινούργιο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M15.R.0197 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε την ενημέρωση.

Εάν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI1, επιλέξτε το HDMI1 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν αρχίσει να αναπαράγει ένα δίσκο, πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή) και περιμένετε έως ότου δείτε το μενού XrossMediaBar (XMB™).
 3. Στο XrossMediaBarTM, επισημάνετε την επιλογή Setup (Διαμόρφωση) > System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER , χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επισημάνετε την επιλογή Quick Start Mode (Τρόπος λειτουργίας γρήγορης εκκίνησης) και βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένη στο OFF (Απενεργοποίηση). Η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία εάν είναι επιλεγμένο το "ON" (Ενεργοποίηση).
 5. Επισημάνετε την επιλογή System Information (Πληροφορίες συστήματος) και επιλέξτε ENTER.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός της έκδοσης υλικολογισμικού θα εμφανιστεί ως εξής:
  "Έκδοση Λογισμικού M15.R.0197" - εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M15.R.0197 η μεγαλύτερος, έχετε ήδη την πιο ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος να πραγματοποιήσετε ενημέρωση. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, κάντε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Τι χρειάζεστε:

 • καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray – ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος – ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 • Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AV1, επιλέξτε το AV1 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.)
 • Συνδέστε την υποδοχή LAN της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Εάν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.)

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Στο μενού XrossMediaBarTM, επιλέξτε Setup [Ρύθμιση] ---> Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER.
 2. Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η επιβεβαίωση "Network Update" [Ενημέρωση μέσω δικτύου].
 3. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 4. Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Update to a new software version. [Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού.] και η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.
 5. Επιλέξτε Start [Έναρξη] και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 6. Αρχίζει η διαδικασία ενημέρωσης και εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης στην τηλεόραση.
 7. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, βλέπετε τη γραμμή προόδου "x %" και τη χωρητικότητα λήψης στην τηλεόραση. - Η ένδειξη x αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 8. Η συσκευή αναπαραγωγής θα επανεκκινηθεί αυτόματα και η ενημέρωση θα συνεχίσει. - Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την θέτετε σε λειτουργία.
 9. Βλέπετε ξανά τη γραμμή προόδου "x %" και τη χωρητικότητα λήψης στην τηλεόραση. - Η ένδειξη x αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 10. Όταν απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή αναπαραγωγής, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 11. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
 12. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M15.R.0197, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης] στην τηλεόραση.
  Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.
  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, επιβεβαιώστε εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε έχει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι. (Αν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε – αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης – στο πεδίο "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].)
  3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις 'Physical Connection' [Φυσική σύνδεση] και 'Internet Access' [Πρόσβαση στο Διαδίκτυο] είναι OK στα μενού Network Settings ---> Network Connection Status [Ρυθμίσεις δικτύου --- Κατάσταση σύνδεσης δικτύου].
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.

 • Μετά από αρκετές προσπάθειες, η ενημέρωση υλικολογισμικού εξακολουθεί να μην λειτουργεί.
  1. Δημιουργήστε ένα δίσκο ενημέρωσης και εισαγάγετέ τον στη συσκευή αναπαραγωγής.
  2. Επιλέξτε OK στην οθόνη αποτυχίας της ενημέρωσης
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.

Χρήση εγγράψιμου δίσκου CD-R