Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα συσκευών αναπαραγωγής Blu-ray Disc:

 • BDP-S185 / S186

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι απλή, ενώ, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Όνομα: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στην έκδοση M09.R.0070
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26-12-2014
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
 • Περιορισμοί: μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ιδιαίτερα εάν έχετε αγοράσει καινούργιο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Εάν ο αριθμός της έκδοσης είναι M09.R.0070 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε την ενημέρωση.

Εάν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν αρχίσει να αναπαράγει ένα δίσκο, πατήστε STOP και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η μπλε οθόνη Sony Blu-ray.
 3. Στο μενού XrossMediaBarTM, επισημάνετε την επιλογή Setup [Ρύθμιση] > System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER.
 5. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός της έκδοσης υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version M09.R.0070" - αν ο αριθμός της έκδοσης είναι M09.R.0070 ή μεγαλύτερος, έχετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος για να πραγματοποιείτε ενημερώσεις. Συνήθως, διαρκεί 15-30 λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, κάντε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Τι χρειάζεστε:

 • καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται ομαλά

Η ενημέρωση είναι συνήθως πολύ απλή. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι εξελίσσεται σωστά:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray – ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος – ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από όσα αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 • Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Δηλαδή εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AV1, επιλέξτε το AV1 ως πηγή εισερχόμενου σήματος.)
 • Συνδέστε την υποδοχή LAN της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Εάν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.)

Κάντε λήψη της ενημέρωσης:

 • Στο μενού XrossMediaBarTM, επιλέξτε Setup [Ρύθμιση] > Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER.
 • Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;].
 • Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 • Αρχίζει η διαδικασία λήψης και βλέπετε την οθόνη λήψης στην τηλεόραση.
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης, βλέπετε το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση. Η τιμή * αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης.
 • Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, αρχίζει η ενημέρωση.
 • Θα δείτε ξανά το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση. Η τιμή * αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 • Όταν η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί αυτόματα, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
 • Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M09.R.0070, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

 • Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα «Connection status cannot be confirmed» (Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης).
  Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.
  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, επιβεβαιώστε εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε έχει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι. [Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε –αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης– στο πεδίο εισαγωγής «Proxy Server» (Διακομιστής μεσολάβησης).]
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

 • Έγινε διακοπή στην παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

 • Η ενημέρωση διαρκεί ήδη περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony

Χρήση εγγράψιμου δίσκου CD-R