Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • RSX-GS9

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την προηγούμενη ενημέρωση

 • Εμφάνιση τίτλου τραγουδιών σε USB1 και USB2
 • Εμφάνιση ονόματος καλούντος σε κλήσεις hands-free με Bluetooth
 • Μενού ρύθμισης "Sony App" για επιλογή έναρξης της εφαρμογής Music Center μεταξύ AUTO και OFF
 • Μαύρη οθόνη ως αντικλεπτική προστασία * Μόνο διαδρομή U
 • Ρύθμιση φωτεινότητας
 • Εγγενής αναπαραγωγή DSD 11.2MHz/1bit με Walkman(*) σε USB DAC
  (*)Για εγγενή αναπαραγωγή DSD 11.2MHz/1bit, απαιτείται κατάλληλο Walkman.
  Το κατάλληλο Walkman ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.
 • Συμβατότητα εφαρμογής Sony | Music Center

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Προστεθειμένη λειτουργία: Περιεχόμενο DSD5.6MHz/1bit μπορεί τώρα να αναπαραχθεί σε θύρες USB1 και USB2
 • Βελτιωμένες λειτουργίες:
  • Διορθώσεις σφαλμάτων για το υψιπερατό φίλτρο και το χαμηλοπερατό φίλτρο
  • Διορθώσει επίσης ένα σφάλμα όπου η εμφάνιση ευθυγράμμισης χρόνου δεν παραμένει όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • RSXGS9_v12.zip

Έκδοση αρχείου

 • 12

Μέγεθος αρχείου

 • 72.1 MB (75.699.787 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 26/04/2017

Προετοιμασία

 • Ισχύουσες εκδόσεις υλικολογισμικού:
  • Εάν το υλικολογισμικό της μονάδας σας είναι έκδοση «10» ή «11», φροντίστε να εκτελέσετε την ενημέρωση
  • Εάν το υλικολογισμικό της μονάδας σας είναι «12» ή ανώτερο, δεν χρειάζεστε να εκτελέσετε την ενημέρωση

Πώς να επιβεβαιώσετε την έκδοση υλικολογισμικού στην κύρια μονάδα

Σημείωση: Φροντίστε να έχετε το τηλεχειριστήριο εύκαιρο

 1. Στρέψτε την κύρια μονάδα στο «ON»
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SRC» για 1 δευτερόλεπτο στην κύρια μονάδα για να απενεργοποιήσετε την πηγή ήχου και να εμφανίσετε το ρολόι
 3. Πατήστε το κουμπί «MENU» στο τηλεχειριστήριο για πάνω από 2 δευτερόλεπτα
 4. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «GENERAL» και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 5. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «Firmware» (Υλικολογισμικό) και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 6. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «Version» (Έκδοση) και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 7. Η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται τότε. Εάν η έκδοση που εμφανίζεται είναι «12» ή ανώτερη, δεν χρειάζεστε να εκτελέσετε την ενημέρωση

Εγκατάσταση

1. Προετοιμασία: πώς να προετοιμάσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για την ενημέρωση υλικολογισμικού

 1. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και φροντίστε να τον διαμορφώσετε, επιλέγοντας το σύστημα αρχείων FAT16, FAT32 ή ex-FAT
 2. Φροντίστε ο υπολογιστής σας να είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας
  • Όνομα αρχείου: RSXGS9_v12.zip
  • Μέγεθος αρχείου: 72.1 MB (75.699.787 byte)
 4. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip που λάβατε
 5. Αντιγράψτε το φάκελο «UPDATE» στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας
 6. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας

2. Ενημέρωση: πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποθήκευσης USB

Σημειώσεις:

 • Η ενημέρωση μέσω USB μπορεί να εκτελεστεί μόνο χρησιμοποιώντας τη θύρα USB1 στην πρόσοψη
 • Φροντίστε να ακολουθείτε όλα τα βήματα που υποδεικνύονται ακολούθως
 • Η διαδικασία ενημέρωσης στο αυτοκίνητό σας διαρκεί περίπου 5 λεπτό για να ολοκληρωθεί
 • Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές μέρος και βάλτε μπρος τη μηχανή για να αποφύγετε πτώση της τάσης της ισχύος στη μονάδα
 • Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία ρεύματος της μπαταρίας ή την τροφοδοσία της ανάφλεξης (βοηθητικό ρεύμα) κατά την ενημέρωση, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία

 1. Θέστε την κύρια μονάδα στο «ON» και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα ώστε η μονάδα να επανέλθει πλήρως από την κατάσταση αναμονής.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SRC» για 1 δευτερόλεπτο στην κύρια μονάδα για να απενεργοποιήσετε την πηγή ήχου και να εμφανίσετε το ρολόι
 3. Πατήστε το κουμπί «MENU» στο τηλεχειριστήριο για πάνω από 2 δευτερόλεπτα
 4. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «GENERAL» και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 5. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «Firmware» (Υλικολογισμικό) και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 6. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «Update» (Ενημέρωση) και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 7. Πατήστε τα κουμπιά «↑» ή «↓» στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το «YES» (ΝΑΙ) και πατήστε το κουμπί «ENTER» στο τηλεχειριστήριο
 8. Όταν η οθόνη δείχνει «Insert USB» (Εισαγάγετε USB), εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει την ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB1
 9. Η ενημέρωση πρέπει να ολοκληρωθεί σε περίπου 5 λεπτά και όταν τελειώσει και είναι επιτυχής, η μονάδα θα ξαναξεκινήσει αυτόματα από την κατάσταση OFF της πηγής (όπου εμφανίζεται το ρολόι)
 10. Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού ενημερώνεται ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία «Πώς να επιβεβαιώσετε την έκδοση υλικολογισμικού στην κύρια μονάδα». Εάν ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται είναι «12», η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώνεται