Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα STR:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιώνει την συνδεσιμότητα δικτύου για την εφαρμογή Spotify

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Καθιστά το STR συμβατό με την υπηρεσία μουσικής Deezer και την εφαρμογή SongPal για κινητές συσκευές (από την έκδοση 1.2 και έπειτα)

Περιορισμοί: Μόνο για χρήση με δέκτες AV που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού δέκτη AV στην έκδοση s9602.1328.0

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 07/09/2017

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο δέκτη AV. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1328 (s9602.1328) ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση το αρχικό μενού προτού συνεχίσετε.
 4. Στο αρχικό μενού, επισημάνετε την επιλογή Settings [Ρυθμίσεις] και πατήστε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 5. Στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version s9602.1328.0" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1328 (s9602.1328) ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Τι χρειάζεστε:

 • ένα καλώδιο Ethernet, για να συνδέσετε το δέκτη AV στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV - και μην τον αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος - κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN του δέκτη AV με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση το αρχικό μενού προτού συνεχίσετε.
 2. Στο αρχικό μενού, επισημάνετε την επιλογή Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 3. Στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επισημάνετε την επιλογή Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] και πατήστε Enter χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 5. Πατήστε Start [Έναρξη] στο τηλεχειριστήριο. - Αρχίζει η διαδικασία λήψης και εμφανίζεται η οθόνη λήψης στην τηλεόραση.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, θα αρχίσει η ενημέρωση. Η λυχνία ON/STANDBY [Λειτουργία/Αναμονή] στην πρόσοψη αρχίζει να αναβοσβήνει (η προβολή στην οθόνη της τηλεόρασης και στο παράθυρο του δέκτη εξαφανίζεται)
 7. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα COMPLETE [Ολοκληρώθηκε].
 8. Ο δέκτης AV θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το δέκτη προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1328 (s9602.1328), η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο

Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." [Δεν ήταν δυνατή η λήψη των δεδομένων ενημέρωσης στο δέκτη κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού. Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων και ενημερώστε και πάλι το λογισμικό.]

Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
 2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν ο δέκτης AV διαθέτει τη δική του διεύθυνση IP ή όχι.
 3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση

Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Ενεργοποιήστε το δέκτη και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony