Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • CMT-SX7B

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής Spotify.
  Βελτιώνει τη σταθερότητα λειτουργίας κατά την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής σε τοπικό δίκτυο.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτίωση της λειτουργικής σταθερότητας κατά τη χρήση υπηρεσίας διανομής μουσικής μέσω Internet.
 • Google Cast για περιεχόμενο ήχου:
  • Υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία Google Multi Room
 • Βελτιώσεις λειτουργίας και σταθερότητας

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού για το οικιακό ηχοσύστημα "CMT-SX7B"

Έκδοση αρχείου

 • MC 1.62 / NW 2994

Μέγεθος αρχείου

 • 154 MB (161.896.517 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 31/08/2017

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν η εμφανιζόμενη έκδοση είναι η "MC 1.60 / NW 2935" ή παλιότερη, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Πατήστε το κουμπί της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο της κεραίας στην οθόνη.

 2. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ENTER και CD Eject στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "MC X.XX".
 3. Γυρίστε τον επιλογέα >>| της μονάδας στα δεξιά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CD X.XXX".
 4. Γυρίστε τον επιλογέα >>| της μονάδας στα δεξιά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NW XXXX".
 5. Γυρίστε τον επιλογέα >>| της μονάδας στα δεξιά. Η οθόνη θα επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν εμφανίσει την έκδοση.

Σημαντική σημείωση

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν δεν έχετε κάνει τις ενημερώσεις λογισμικού που ανακοινώθηκαν από τις 30-7-2016 και μετά σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία, αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου ή/και τα ακουστικά πριν ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.
 • Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, δεν είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση.
 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα CMT-SX7B
 • Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα CMT-SX7B και μην το αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά την ενημέρωση
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης του λογισμικού, μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN). Διατηρείτε τα συνδεδεμένα.
 • Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο σύστημα CMT-SX7B:

Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο / δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε το CMT-SX7B στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το CMT-SX7B έχει συνδεθεί σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος CMT-SX7B μέσω διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια κατεβάστε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου στο σύστημα CMT-SX7B.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

 1. Αποσυνδέστε τα καλώδια των ηχείων και των ακουστικών πριν ενεργοποιήσετε την κεντρική μονάδα.
 2. Συνδέστε το CMT-SX7B στην πηγή Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Πατήστε το κουμπί της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο "UPDATE" (Ενημέρωση) στην οθόνη.


 2. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού και, κατόπιν, πατήστε ↑/↓ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Update Menu" (Μενού ενημέρωσης). Στη συνέχεια, πατήστε "ENTER".


 3. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο, μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "via Network" (Μέσω δικτύου) στην οθόνη.


 4. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο, μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το μήνυμα "Ok" στην οθόνη.


 5. Περιμένετε για 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και η ενημέρωση. 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ξεκινήστε την ενημέρωση, πατώντας "ok" στο τηλεχειριστήριο.
 7. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Complete" (Ολοκληρώθηκε) στην οθόνη, πατήστε το κουμπί της μονάδας, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.


 8. Πατήστε ξανά το κουμπί της μονάδας, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού αυτής της μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού είναι ο πιο πρόσφατος.

Εάν, κατά την ενημέρωση, εμφανιστεί το μήνυμα “Cannot Download”/“Push POWER” (Λήψη αδύνατη/Πατήστε POWER), σημαίνει ότι η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις λειτουργίες της μονάδας, παρά μόνο το κουμπί λειτουργίας. Ελέγξτε την κατάσταση του ηχείου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, και ολοκληρώστε τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού, χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης flash USB.

 1. Πατήστε το κουμπί και απενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Πατήστε το κουμπί , για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
 3. Περιμένετε για 3 λεπτά (ή περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το δίκτυο) και, στη συνέχεια, ελέγξτε την οθόνη του ηχείου.
  1. Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε


  2. ⇒ Η ενημέρωση λογισμικού ΔΕΝ ολοκληρώθηκε, αλλά το ηχείο λειτουργεί κανονικά.
   Αντί της ενημέρωσης μέσω δικτύου, δοκιμάστε να ενημερώσετε το λογισμικό με τη διαδικασία μέσω μονάδας μνήμης flash USB.


  3. Εμφανίζεται το μήνυμα ”Update Retry” (Επανάληψη ενημέρωσης).


  4. ⇒ Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε και δεν είναι δυνατή η χρήση του ηχείου. Αυτή η συνθήκη είναι διαφορετική από αυτήν της μη ολοκληρωμένης ενημέρωσης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε λήψη του αρχείου CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161,896,517 byte)] στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον κατάλογο το αποθηκεύσατε.
 2. Πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας – Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται "UPDATE".
 3. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο "UPDATE":
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

Για το λειτουργικό σύστημα Windows®:

 1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στον φάκελο UPDATE.
 2. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε "Αποστολή προς...".
 3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
 4. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS® X:

 1. Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, εάν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή εάν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

 1. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Update Retry" (Επανάληψη ενημέρωσης), συνδέστε τη μονάδα μνήμης flash USB στην υποδοχή USB-A.


 2. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "ΟΚ" στην οθόνη, πατήστε το κουμπί ENTER στο τηλεχειριστήριο.


 3. Περιμένετε για 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και η ενημέρωση. 4. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ξεκινήστε την ενημέρωση, πατώντας "ok" στο τηλεχειριστήριο.
 5. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Complete" (Ολοκληρώθηκε) στην οθόνη, πατήστε το κουμπί της μονάδας, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.


 6. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού αυτής της μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού είναι ο πιο πρόσφατος.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια θα τη μεταφέρετε στο CMT-SX7B.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X έκδοση 10.4 ή νεότερη

Αν έχετε Windows® 10/8.1, χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας.
Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις μέσων εγγραφής

Μονάδα μνήμης flash USB: Χωρητικότητα: Περισσότερο από 256 MB

Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες USB flash.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται κανένα άλλο πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.
 2. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 3. Κάντε λήψη του αρχείου CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161,896,517 byte)] στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον κατάλογο το αποθηκεύσατε.
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας – Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται "UPDATE".
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο "UPDATE":
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

Για το λειτουργικό σύστημα Windows®:

 1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στον φάκελο UPDATE.
 2. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε "Αποστολή προς...".
 3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
 4. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS® X:

 1. Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, εάν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή εάν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στο CMT-SX7B.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Αποσυνδέστε τα καλώδια των ηχείων και των ακουστικών πριν ενεργοποιήσετε την κεντρική μονάδα.
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Ενεργοποιήστε το CMT-SX7B πατώντας το κουμπί .
 2. Συνδέστε τη μονάδα μνήμης flash USB (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ενημέρωσης) σε μία από τις μπροστινές θύρες USB-A.
 3. Επιλέξτε "USB FRONT" (Εμπρός θύρα USB), πατώντας επανειλημμένα το κουμπί FUNCTION του τηλεχειριστηρίου.
  Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "ROOT" (Ριζικός) στην οθόνη.


 4. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού και, κατόπιν, πατήστε ↑/↓ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Update Menu" (Μενού ενημέρωσης). Στη συνέχεια, πατήστε "ENTER".


 5. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο, μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "via USB" (Μέσω USB) στην οθόνη.


 6. Πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο, μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το μήνυμα "Ok" στην οθόνη.


 7. Περιμένετε για 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και η ενημέρωση. 8. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ξεκινήστε την ενημέρωση, πατώντας "ok" στο τηλεχειριστήριο.
 9. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Complete" (Ολοκληρώθηκε) στην οθόνη, πατήστε το κουμπί της μονάδας, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.


 10. Πατήστε ξανά το κουμπί της μονάδας, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού αυτής της μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού είναι ο πιο πρόσφατος.