Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • SRS-X88

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής Spotify.
  Βελτιώνει τη σταθερότητα λειτουργίας κατά την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής σε τοπικό δίκτυο.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτίωση της λειτουργικής σταθερότητας κατά τη χρήση υπηρεσίας διανομής μουσικής μέσω Internet.
 • Google Cast για περιεχόμενο ήχου:
  • Υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία Google Multi Room
 • Βελτιώσεις λειτουργίας και σταθερότητας

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδ. 1.60.2994

Έκδοση αρχείου

 • 1.60.2994

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 31-08-2017

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Χρειάζεται να κάνω λήψη του; Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο εάν το προσωπικό σας ηχοσύστημα έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.60.XXXX.
Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται).
 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC (παρέχεται) στον προσαρμογέα AC (παρέχεται). Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

  Περιμένετε ωσότου η ενδεικτική λυχνία LINK πάψει να αναβοσβήνει και παραμείνει αναμμένη με ροζ χρώμα
 3. Εμφανίστε την υπηρεσία Sony Network Device Setting (Ρύθμιση συσκευής δικτύου Sony) στον υπολογιστή σας
  1. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης δικτύου
  2. Εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων: http://169.254.1.1

 1. Επιλέξτε τη γλώσσα από την επιλογή Language Setup (Ρύθμιση γλώσσας), εάν εμφανίζεται
 2. "X.XX.X.XX" είναι η έκδοση, δηλαδή η τιμή της επιλογής System Software Version (Έκδοση λογισμικού συστήματος) στο μενού Device Details (Λεπτομέρειες συσκευής)

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο σύστημα SRS-X88:

Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο / δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε το SRS-X88 στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα SRS-X88 έχει συνδεθεί σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος SRS-X88 μέσω διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 3-10 λεπτά.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση στο πιο πρόσφατο λογισμικό, εάν η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο internet (δίκτυο).

Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδεθείτε στο Internet (δίκτυο).
  Σημείωση: Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο απευθείας σε έναν υπολογιστή με τη χρήση του καλωδίου LAN για τον έλεγχο της έκδοσης, αφαιρέστε το καλώδιο LAN και επανασυνδέστε το σε ένα Σημείο πρόσβασης.
 2. Εάν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή), και απενεργοποιήστε το
 3. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να το ενεργοποιήσετε
 4. Περιμένετε ωσότου η ενδεικτική λυχνία LINK πάψει να αναβοσβήνει και παραμείνει αναμμένη με πορτοκαλί ή ροζ χρώμα. Όποτε διατεθεί μία ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE ανάβει.Σημείωση: Το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) δεν ανάβει, όταν το λογισμικό είναι το πιο πρόσφατο.
 5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ), ωσότου ακούσετε έναν ήχο "μπιπ". Όταν εκκινείται η ενημέρωση του λογισμικού, το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αρχίζει να αναβοσβήνει.Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση

 6. Το μοτίβο που αναβοσβήνει (διάστημα και κατάσταση) του κουμπιού UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 7. Το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου αυτόματα, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 8. Ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα πώς να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού. Στη συνέχεια, η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί.

Πιθανό σφάλμα κατά την ενημέρωση

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κουμπί UPDATE με πορτοκαλί.

Η ενημέρωση λογισμικού αποτυγχάνει. Αν συμβεί αυτό, δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε ή να χρησιμοποιήσετε καμία από τις λειτουργίες της μονάδας, παρά μόνο το κουμπί λειτουργίας. Ελέγξτε την κατάσταση του ηχείου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και ολοκληρώστε την ενημέρωση του λογισμικού μέσω μιας μονάδας μνήμης flash USB.

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.
 2. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
 3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά (ή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το δίκτυο) και ελέγξτε την κατάσταση του κουμπιού UPDATE στο ηχείο.

Η λυχνία UPDATE παραμένει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.

Η ενημέρωση λογισμικού αποτυγχάνει. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού για προσωπικό ηχοσύστημα μέσω μονάδας μνήμης flash USB – Διαδικασία A. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινο και το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αναβοσβήνει πορτοκαλί

Η ενημέρωση λογισμικού αποτυγχάνει. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού για προσωπικό ηχοσύστημα μέσω μονάδας μνήμης flash USB – Διαδικασία Β. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημείωση:

 • Διατηρήστε το ηχείο συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • ΜΗΝ αφαιρέσετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, ωσότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 • ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Κανονικά, η ενημέρωση διαρκεί περίπου 3 έως 10 λεπτά. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου που έχετε επιλέξει

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια θα τη μεταφέρετε στο SRS-X88.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και ότι διαθέτετε τις σωστές προδιαγραφές για τη μονάδα μνήμης flash USB:

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 με Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) ή νεότερο
Σημείωση: Εάν έχετε Windows® 8.1, χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας. Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Μέσα εγγραφής

 • Η μονάδα μνήμης flash USB θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 256 MB
Σημείωση: Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες μνήμης flash USB.

Ενημέρωση υλικολογισμικού για προσωπικό ηχοσύστημα μέσω μονάδας μνήμης flash USB - Διαδικασία Α

Σημείωση:Δεν είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση μετά την ενημέρωση λογισμικού.

Τρόπος λήψης του υλικολογισμικού:

 1. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα και προγράμματα που εκτελούνται εκτός από αυτήν τη σελίδα.
 2. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα και αποδεχτείτε τα επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής.
 3. Κάντε λήψη της έκδοσης υλικολογισμικού. Το αρχείο SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) θα αρχίσει τη λήψη.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 10 ή 8.1, το αρχείο ενημέρωσης ενδέχεται να αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Desktop (Επιφάνεια εργασίας) από την οθόνη Start (Έναρξη) και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Downloads (Λήψεις) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Σημείωση: Αυτό είναι το ειδικό αρχείο ενημέρωσης αποκλειστικά για το SRS-X88. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο με άλλο Προσωπικό ηχοσύστημα.

Τρόπος προετοιμασίας του αρχείου που λάβατε:

 • Με τη χρήση Windows
  1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο SRSX88V1602994.zip του οποίου κάνατε λήψη
  2. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή όλων»
  3. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή» στο παράθυρο «Εξαγωγή συμπιεσμένων (Zipped) αρχείων» που έχει ανοίξει
  4. Ο φάκελος SRSX88V1602994 είναι τώρα ανοιχτός στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
  5. Στο αρχείο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» θα βρείτε 4 αρχεία: «LUTE02-FW.BIN», «LUTE02-FW.ID», «LUTE02-FW_MB.BIN» και «LUTE02-FW_MB.ID»
 • Με χρήση Mac OS
  1. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο SRSX88V1602994.zip
  2. Ο φάκελος SRSX88V1602994 δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας

Σημείωση: Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε, το αρχείο ενδέχεται να αποσυμπιεστεί αυτόματα κατά τη λήψη του. Ενδέχεται επίσης να μην μπορείτε να αποσυμπιέσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Στην τελευταία περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αποσυμπίεσης.

Αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB:

 1. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης flash USB που προετοιμάσατε (διαμορφώσατε) στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας
 2. Αντιγράψτε το φάκελο UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) μέσα σε αυτόν στη μονάδα μνήμης flash USB.
 3. Ανατρέξτε στο ακόλουθο διάγραμμα:

Ενημερώστε το ηχοσύστημα μέσω USB:

 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) στην υποδοχή DC IN 18 V του ηχείου.
 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC που είναι συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC σε μια πρίζα με ασφάλεια. Θέστε το διακόπτη NETWORK OFF/ON (ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ/ΕΝΕΡΓΟ) στο πίσω μέρος στο ON
 3. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία
 4. Περιμένετε έως ότου η ένδειξη LINK αρχίσει να αναβοσβήνει για περίπου 4 λεπτά
 5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AUDIO IN και το κουμπί «μείωσης της έντασης του ήχου»
 6. Αφού ακουστούν οι χαρακτηριστικοί ήχοι ("μπιπ"), ανάβει το κουμπί UPDATE. Σημείωση: Αν έχετε συνδεθεί στο δίκτυο, ενδέχεται το κουμπί UPDATE να έχει ήδη ανάψει με πορτοκαλί χρώμα. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν τη σελίδα και περιμένετε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
 7. Ενώ το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) είναι αναμμένο, εισαγάγετε τη μονάδα μνήμης flash USB στην υποδοχή της θύρας DC-OUT ONLY (USB) στο πίσω μέρος του ηχείου.
 8. Όταν εκκινείται η ενημέρωση του λογισμικού, το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αρχίζει να αναβοσβήνει
  Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση
 9. Το μοτίβο που αναβοσβήνει (διάστημα και κατάσταση) του κουμπιού UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 10. Το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ή κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου αυτόματα, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 11. Ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα πώς να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού. Στη συνέχεια, η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

 • Διατηρήστε το ηχείο συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • ΜΗΝ αφαιρέσετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, ωσότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 • ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Κανονικά, η ενημέρωση διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Ενημέρωση υλικολογισμικού για προσωπικό ηχοσύστημα μέσω μονάδας μνήμης flash USB - Διαδικασία Β

Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη κόκκινο και το κουμπί ενημέρωσης πορτοκαλί, τότε η ενημέρωση λογισμικού έχει αποτύχει.
Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας, να την αποθηκεύσετε σε μια μονάδα μνήμης flash USB κι έπειτα να την αποστείλετε στο ηχείο σας.
Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω για να το κάνετε αυτό:Σημείωση:Είναι αδύνατον να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση λογισμικού μετά από ενημέρωση λογισμικού.

Τρόπος λήψης του υλικολογισμικού:

 1. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα και προγράμματα που εκτελούνται εκτός από αυτήν τη σελίδα.
 2. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα και αποδεχτείτε τα επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής.
 3. Κάντε λήψη της έκδοσης υλικολογισμικού. Το αρχείο SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) θα αρχίσει τη λήψη.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 10 ή 8.1, το αρχείο ενημέρωσης ενδέχεται να αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Desktop (Επιφάνεια εργασίας) από την οθόνη Start (Έναρξη) και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Downloads (Λήψεις) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Σημείωση: Αυτό είναι το ειδικό αρχείο ενημέρωσης αποκλειστικά για το SRS-X88. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο με άλλο Προσωπικό ηχοσύστημα.

Τρόπος προετοιμασίας του αρχείου που λάβατε:

 • Με τη χρήση Windows
  1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο SRSX88V1602994.zip του οποίου κάνατε λήψη
  2. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή όλων»
  3. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή» στο παράθυρο «Εξαγωγή συμπιεσμένων (Zipped) αρχείων» που έχει ανοίξει
  4. Ένας φάκελος με το όνομα Update (Ενημέρωση) θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας σας που θα περιέχει τα εξής αρχεία: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, LUTE02-FW_MB.ID
 • Με χρήση Mac OS
  1. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο SRSX88V1602994.zip
  2. Ένας φάκελος με το όνομα Update (Ενημέρωση) θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας σας που θα περιέχει τα εξής αρχεία: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, LUTE02-FW_MB.

Σημείωση: Το ληφθέν αρχείο μπορεί να αποσυμπιεστεί αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω λειτουργικά συστήματα, αλλά εάν δεν μπορέσετε να αποσυμπιέσετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα, τότε μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό λογισμικό αποσυμπίεσης.

Αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στη μονάδα μνήμης flash USB:

 1. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης flash σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας
 2. Σύρετε το φάκελο Update (Ενημέρωση) από την επιφάνεια εργασίας σας στη μονάδα μνήμης flash
 3. Ανατρέξτε στο ακόλουθο διάγραμμα:

Ενημερώστε το ηχοσύστημα μέσω USB:

 1. Συνδέστε το ηχείο σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
 2. Μετακινήστε το διακόπτη δικτύου στο πίσω μέρος του ηχείου στη θέση «on»
 3. Απενεργοποιήστε το ηχείο μόλις η ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο και το κουμπί ενημέρωσης αναβοσβήσει πορτοκαλί.
 4. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης flash που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης στη θύρα DC-OUT ONLY (USB) του ηχείου σας
 5. Ενεργοποιήστε το ηχείο ξανά
 6. Σημείωση: Πραγματοποιήστε τα βήματα 3 με 5 εντός 3 λεπτών.
 7. Η ενημέρωση υλικολογισμικού θα ξεκινήσει να λαμβάνεται στο ηχείο σας μόλις το κουμπί ενημέρωσης αρχίσει να αναβοσβήνει.
  Σημείωση: Το ηχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιείτε στη διάρκεια της λήψης.
 8. Καθώς η λήψη προχωράει το μοτίβο του αναβοσβήματος αρχίζει να καθυστερεί προτού σταματήσει τελείως μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 9. Το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα είτε στην κατάσταση αναμονής είτε στην κατάσταση αναμονής Bluetooth/δικτύου όταν ολοκληρωθεί η λήψη.
 10. Ελέγξτε ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί με τον Έλεγχο έκδοσης λογισμικού για ασύρματο ηχείο SRS-X88. Πώς να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού σας. Στη συνέχεια, η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί.