Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:31-08-2017
 • Χρειάζεται να κάνω λήψη του;Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο εάν το προσωπικό σας ηχοσύστημα έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο ναελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικούδιαθέτετε:
  1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται).
   Σημείωση:Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης NETWORK OFF/ON (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δικτύου) στο πίσω μέρος της μονάδας έχει ρυθμιστεί στο ON (Ενεργοποίηση)
  2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC (παρέχεται) στον προσαρμογέα AC (παρέχεται). Πατήστε το κουμπί(ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
   Περιμένετε ωσότου η ενδεικτική λυχνία LINK πάψει να αναβοσβήνει και παραμείνει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα
  3. Εμφανίστε την υπηρεσίαSony Network Device Setting(Ρύθμιση συσκευής δικτύου Sony) στον υπολογιστή σας
   1. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης δικτύου
   2. Εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων: http://169.254.1.1
  1. Επιλέξτε τη γλώσσα από την επιλογήLanguage Setup(Ρύθμιση γλώσσας), εάν εμφανίζεται
  2. "X.XX.X.XX" είναι η έκδοση, δηλαδή η τιμή της επιλογήςSystem Software Version(Έκδοση λογισμικού συστήματος) στο μενούDevice Details(Λεπτομέρειες συσκευής)
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής Spotify.

Λήψη

Η Ενημέρωση λογισμικού γίνεται μέσω internet (δίκτυο). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση στο πιο πρόσφατο λογισμικό, εάν η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο internet (δίκτυο).

 1. Συνδεθείτε στο Internet (δίκτυο).
  Σημείωση: Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο απευθείας σε έναν υπολογιστή με τη χρήση του καλωδίου LAN για τον έλεγχο της έκδοσης, αφαιρέστε το καλώδιο LAN και επανασυνδέστε το σε ένα Σημείο πρόσβασης.
 2. Όταν ενεργοποιηθεί το ηχείο, πατήστε το κουμπί (λειτουργία/αναμονή) και απενεργοποιήστε το
 3. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
 4. Περιμένετε ωσότου η ενδεικτική λυχνία LINK πάψει να αναβοσβήνει και παραμείνει αναμμένη με πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα. Όποτε διατεθεί μία ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE ανάβει. Σημείωση: Το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) δεν ανάβει, όταν το λογισμικό είναι το πιο πρόσφατο.
 5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ), ωσότου ακούσετε έναν ήχο "μπιπ". Όταν εκκινείται η ενημέρωση του λογισμικού, το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αρχίζει να αναβοσβήνει.Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση
 6. Το μοτίβο που αναβοσβήνει (διάστημα και κατάσταση) του κουμπιού UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 7. Το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου αυτόματα, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 8. Ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα πώς να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού. Στη συνέχεια, η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενδεικτική λυχνία UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) απενεργοποιείται αφού αναβοσβήσει 4 φορές, αργά.

Η ενημέρωση λογισμικού αποτυγχάνει. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για την απενεργοποίηση του ηχείου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και πάλι. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο και το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) έχει ανάψει και, στη συνέχεια, εκκινήστε και πάλι την ενημέρωση.

Η λυχνία UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) συνεχίσει να αναβοσβήνει αργά

Η ενημέρωση λογισμικού αποτυγχάνει. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για την απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του ηχείου και, στη συνέχεια, αρχίστε και πάλι την ενημέρωση. Εάν η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε, το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά, ωσότου το ηχείο απενεργοποιηθεί. Απενεργοποιήστε το ηχείο, αφού ελέγξετε πλήρως ότι το μοτίβο που αναβοσβήνει το κουμπί UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) δεν έχει αλλάξει.

Σημείωση:

 • Διατηρήστε το ηχείο συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • ΜΗΝ αφαιρέσετε το τροφοδοτικό AC, ωσότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 • ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Κανονικά, η ενημέρωση διαρκεί περίπου 3 έως 10 λεπτά. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου που έχετε επιλέξει.