Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα:Ενημέρωση υλικολογισμικού MC2.08 για το μοντέλο CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:31-08-2017
 • Χρειάζεται να κάνω αυτή την ενημέρωση;Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το προσωπικό σας ηχοσύστημα έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού MC2.08.
  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο ναελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικούδιαθέτετε:
  1. Πατήστεστη μονάδα για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο κεραίας.
  2. Κρατήστε πατημένα τα >>| καιστη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "MC X.XX". Ο αριθμός που εμφανίζεται στα δεξιά του MC είναι η έκδοση.
  3. Πατήστε >>| στη μονάδα και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "CD XXXX". Ο αριθμός που εμφανίζεται στα δεξιά του CD είναι η έκδοση.
  4. Πατήστε >>| στη μονάδα και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "NW X.XX". Ο αριθμός που εμφανίζεται στα δεξιά του NW είναι η έκδοση.
  5. Πατήστε >>| στη μονάδα και αυτή επανέρχεται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εμφάνιση της έκδοσης.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

  • Σημαντικό: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να πραγματοποιηθεί για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα διανομής μουσικής Spotify
 • Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

  • Βελτιώνει την αναπαραγωγή ειδικού περιεχομένου του Music Unlimited

Λήψη

Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται μέσω Διαδικτύου (δικτύου). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού, αν η μονάδα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο (δίκτυο). Αν ανιχνευτεί μια νέα έκδοση λογισμικού, αυτό το σύστημα ενημερώνεται όταν συνδέεται στο Διαδίκτυο και εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATE" [Ενημέρωση] στο παράθυρο προβολής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για ενημέρωση στην τελευταία έκδοση.

 1. Πατήστε MENU.
 2. Πατήστε για να επιλέξετε "NETWORK" [Δίκτυο] και, στη συνέχεια, πατήστε .
 3. Πατήστε για να επιλέξετε "UPDATE" [Ενημέρωση] και, στη συνέχεια, πατήστε .
 4. Πατήστε για να επιλέξετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε .

Αρχίζει η ενημέρωση.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη "COMPLETE" [Ολοκληρώθηκε]. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά για να την ενεργοποιήσετε. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού του προσωπικού ηχοσυστήματος. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "MC2.08", η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Σημείωση:

 • Συνήθως, το σύστημα χρειάζεται περίπου 3 έως 10 λεπτά για να ολοκληρώσει την ενημέρωση. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Επιπλέον, μην απενεργοποιείτε το σύστημα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.