Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • MAP-S1

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα:Ενημέρωση υλικολογισμικού NW 2.11 για το μοντέλο MAP-S1
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:31-08-2017
 • Χρειάζεται να κάνω αυτή την ενημέρωση;Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το πολλαπλό σύστημα αναπαραγωγής ήχου έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού NW 2.11.
  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο ναελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικούδιαθέτετε:
  • Αφότου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ENTER] και τα πλήκτρα [BACK] της μονάδας έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα «NW 2.11» στην οθόνη
  • Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ελέγχου έκδοσης υλικολογισμικού, περιστρέψτε τον επιλογέα |<</>>| προς τα δεξιά 3 φορές έως ότου εμφανιστούν οι κανονικές ενδείξεις
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

  • Σημαντικό: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής Spotify.
 • Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

  • Βελτιώνει την αναπαραγωγή DSDIFF και DLNA

Λήψη

Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται μέσω Διαδικτύου (δικτύου). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού, αν η μονάδα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο (δίκτυο). Αν ανιχνευτεί μια νέα έκδοση λογισμικού, αυτό το σύστημα ενημερώνεται όταν συνδέεται στο Διαδίκτυο και εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATE" [Ενημέρωση] στο παράθυρο προβολής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για ενημέρωση στην τελευταία έκδοση.

 1. Πατήστε MENU.
 2. Πατήστε για να επιλέξετε "NETWORK" [Δίκτυο] και, στη συνέχεια, πατήστε "Enter".
 3. Πατήστε για να επιλέξετε "UPDATE" [Ενημέρωση] και, στη συνέχεια, πατήστε "Enter".
 4. Πατήστε για να επιλέξετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε "Enter".

Αρχίζει η ενημέρωση.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη "COMPLETE" [Ολοκληρώθηκε]. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά για να την ενεργοποιήσετε. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού του προσωπικού ηχοσυστήματος. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "NW 2.11", η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Σημείωση:

 • Συνήθως, το σύστημα χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να ολοκληρώσει την ενημέρωση. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Επιπλέον, μην απενεργοποιείτε το σύστημα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.