Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Υποστήριξη της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για τις λειτουργίες κίνησης στην επιφάνεια αφή
 • Υποστήριξη της αλλαγής διεύθυνσης κύλισης με χειρονομία ολίσθησης με 2 δάκτυλα
 • Επίλυση του θέματος της αντίστροφης ενέργειας στην επανάληψη κλιμάκωσης του μεγέθους του περιεχομένου ανάλογα με την εφαρμογή (π.χ. Χάρτες)
 • Επίλυση του θέματος της ακούσιας κύλισης στην οθόνη κατά τη χειρονομία τσιμπήματος με 2 δάκτυλα
 • Υποστήριξη της αλλαγής της ρύθμισης χρόνου αναμονής για το κλικ στην επιφάνεια αφής
 • Επίλυση του θέματος με την απώλεια εισόδου από τα πλήκτρα και το ακούσιο παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου
Σημείωση: Πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την ενημέρωση "Ενημέρωση του VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9" (ή νεότερη έκδοση).

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Επιδιόρθωση του θέματος ακούσιας εισόδου από τα πλήκτρα λόγω κύλισης της επάνω άκρης της επιφάνειας αφής ανάλογα με τη ρύθμιση διάταξης του πληκτρολογίου
 • Επιδιόρθωση του θέματος ακούσιας εισόδου από τα πλήκτρα λόγω κύλισης της δεξιάς άκρης της επιφάνειας αφής ανάλογα με τη ρύθμιση διάταξης του πληκτρολογίου
 • Επιδιόρθωση του θέματος της ακούσιας εκκίνησης της Cortana σε ορισμένες εκδόσεις των Windows 10
 • Επιδιόρθωση του θέματος της απώλειας εισόδου από το 1ο πληκτρολόγιο μετά από εκκίνηση/επανεκκίνηση/επαναφορά από αδρανοποίηση του λειτουργικού συστήματος
 • Επιδιόρθωση του θέματος της επιλεκτικής αναστολής USB
 • Βελτιωμένη αίσθηση της επανάληψης του πλήκτρου κατά το παρατεταμένο πάτημα ορισμένων πλήκτρων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000605002.exe

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 1.89

Μέγεθος αρχείου

 • 6.824.704 byte

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 25-12-2017

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση αυτής της ενημέρωσης είναι συμβατή με τις εκδόσεις των Microsoft Windows που χρησιμοποιούνται ευρέως:

 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 8,1 (32/64 bit)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι επίσης τα μοντέλα που αναβαθμίστηκαν σε Windows 8.1 / Windows 10.

Λήψη

Πριν από την αναβάθμιση

 • Μερικές φορές, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν" στο πλαίσιο διαλόγου ελέγχου λογαριασμού χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στην επιλογή [Συνέχεια] για να προχωρήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

Φροντίστε να συνδεθείτε ως Διαχειριστής στον υπολογιστή σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
 • ΠΡΕΠΕΙ να ολοκληρώσετε και τα δύο βήματα παρακάτω "1. Ενημέρωση" και "2. Σύζευξη" για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιήσετε αναστολή λειτουργίας, επανεκκίνηση και τερματισμό πριν ολοκληρωθούν και τα δυο βήματα "1. Ενημέρωση" και "2. Σύζευξη".
 1. Κατεβάστε το αρχείο EP0000******.exe και αποθηκεύστε το σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος AC είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας πριν συνεχίσετε.
 3. Μεταβείτε στον φάκελο όπου κατέβηκε το αρχείο.
 4. Πατήστε δύο φορές (ή κάντε διπλό κλικ) στο EP0000******.exe
 5. Πατήστε το πλήκτρο "1. Ενημέρωση". (Εμφανίζεται το μήνυμα "Ενημέρωση υλικολογισμικού...". Περιμένετε περίπου 1 λεπτό.)
 6. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα "Επιτυχής ενημέρωση!!!", πατήστε το πλήκτρο "2. Σύζευξη".
 7. Ολοκληρώστε τη σύζευξη μη αυτόματα ακολουθώντας την οδηγία "Σύζευξη του ασύρματου πληκτρολογίου με τον υπολογιστή VAIO."
 8. Πατήστε το πλήκτρο "Κλείσιμο".
 9. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία.
Ελέγξτε τα στοιχεία της παρακάτω συσκευής στη διαχείριση συσκευών.

Επιλέξτε [Σύνθετη συσκευή USB] (Τοποθεσία: Port_#0001.Hub_#0003) → Ιδιότητες → καρτέλα [Λεπτομέρειες] → [Ο δίαυλος ανέφερε περιγραφή συσκευής]

Εάν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η "1.89", ήταν επιτυχής η αναβάθμιση.