Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τους παρακάτω Δέκτες AV:

 • STR-DN1070

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιωμένη σταθερότητα συστήματος

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Αναπαραγωγή Spotify σε ενσωματωμένο Chromecast έτοιμο για χρήση. Η λειτουργία θα διατεθεί μόλις η Google ξεκινήσει την υπηρεσία
  • Ανεξαρτήτως αυτής της ενημέρωσης λογισμικού, η υπηρεσία "Spotify Connect" είναι διαθέσιμη όπως πριν
 • Διακοπή της αναπαραγωγής φωτογραφιών
 • Βελτιωμένη σταθερότητα ενσύρματου δικτύου
 • Επιλογή ηχητικού πεδίου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από το Chromecast built-in
 • Υποστήριξη ενσωματωμένου Chromecast για Audio v1.21
  • Βελτιώθηκε η συνδεσιμότητα ενσωματωμένου Chromecast
 • Βελτιωμένη εγγενής λειτουργία DSD
 • Βελτιωμένη συνδεσιμότητα πομπού Bluetooth (BT TX)
 • Βελτιωμένη σταθερότητα γραφικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (GUI)
 • Προστέθηκαν λειτουργίες για το Chromecast built-in για Audio
  • Υποστήριξη λειτουργίας πολλών δωματίων
  • Υποστήριξη περιεχομένου ήχου Hi-Res
  • Υποστήριξη λειτουργίας κατοπτρισμού.
   (Η διαθεσιμότητα από την Google Inc. εξαρτάται από τη χώρα)
 • Προστέθηκε η ασύρματη λειτουργία Surround
 • Υποστηρίζει την αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική μνήμη USB κατά τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας πολλών δωματίων
 • Λειτουργία προσυντονισμού Spotify
  (Μόνο σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμο το Spotify)
 • Βελτίωση σταθερότητας λειτουργίας
 • Μελλοντική υποστήριξη συντήρησης για το "Spotify Connect"

Περιορισμοί

 • Μόνο για χρήση με τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα

 • Υλικολογισμικό δέκτη AV σε έκδοση M35.R.2137

Όνομα αρχείου zip

 • UPDATE_M35R2137.zip

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση M35.R.2137

Μέγεθος αρχείου

 • 214 MB (224.855.769 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 25-01-2018

Προετοιμασία

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά εάν το μοντέλο του δέκτη AV είναι νέο.Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M35.R.2137 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης AV είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI2 2, επιλέξτε HDMI2 2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο, κατόπιν επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) > [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος) > [System Information] (Πληροφορίες συστήματος) , χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου και, πατήστε, ENTER.
 5. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  «Software Version M35.R.2137» - εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M35.R.2137 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο δέκτη AV σας.

Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο
Διαδίκτυο/δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή δρομολογητή ασύρματου δικτύου)
 • Μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος STR-DN1070 μέσω διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-60λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στο δέκτη AV.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή δρομολογητή ασύρματου δικτύου)
 • Μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ή διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV – ή μην τον αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος – κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. (Οπότε, εάν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε «HDMI 2» ως είσοδο σήματος.)
 2. Συνδέστε το δέκτη AV στην πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή
 3. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Στο μενού [Home] (Αρχική), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε [Setup] (Ρύθμιση) > [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος)> [Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού) > [Update via Internet] (Ενημέρωση μέσω διαδικτύου).κι έπειτα πατήστε το Enter
 2. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Βρέθηκε νέα έκδοση λογισμικού στο δίκτυο. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση του λογισμικού;) . Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 3. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2137] (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Ποτέ μην απενεργοποιείτε κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M35.R.ΧΧΧΧ. Νέα έκδοση M35.R.2137). Επιλέξτε Start χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και πατήστε ENTER.
 4. Η ενημέρωση ξεκινά.
 5. Το παρακάτω μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Όταν ξεκινά η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «UPDATING» στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη. Η ενημέρωση διαρκεί 60 λεπτά. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα «COMPLETE» στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη και ο δέκτης ξεκινά αυτόματα. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.) Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά να ξεκινήσει η ενημέρωση, μετά τη λήψη του λογισμικού. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα «UPDATING» στο παράθυρο ενδείξεων.
 7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν το μήνυμα «COMPLETE» εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV ή μην τον αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 8. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ο δέκτης AV επανεκκινείται αυτόματα.
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M35.R.2137, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με τα αρχεία ενημέρωσης για να επαναλάβετε τη διαδικασία. Εάν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών).
  1. Ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στο δέκτη AV και το δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες
  2. Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου (κανονικό ή διασταύρωσης) ανάμεσα στο δέκτη AV και το δρομολογητή.
  3. Όλα τα καλώδια ανάμεσα στο δέκτη AV και το δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης.

  Εάν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Αφού ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, το μήνυμα [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου που διαθέτετε, η διαδικασία αναβάθμισης μέσω Διαδικτύου ενδέχεται να διαρκέσει πολλή ώρα (έως και 60 λεπτά). Γι' αυτό το λόγο, το μήνυμα [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Όταν εκτελείτε την αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης και η επικοινωνία με το διακομιστή είναι αδύνατη. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  • Ελέγξτε εάν έχετε επιβεβαιώσει ότι ο δέκτης AV έχει τη δική του διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου (εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο του διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης).
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε το δέκτη AV και δοκιμάστε την ενημέρωση ξανά
 • Η ενημέρωση συνεχίζεται για περισσότερα από 90 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  Εάν ο δέκτης AV συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο, δοκιμάστε να το συνδέσετε με καλώδιο στο δίκτυο και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  Εάν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση διακομιστή σύνδεσης).
  Ελέγξτε εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στο δέκτη AV.
 • Το μήνυμα [Already Updated] (Ήδη ενημερωμένο) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης
  Η έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο δέκτη AV είναι η πιο πρόσφατη.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση, εάν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και, στη συνέχεια, θα τη μεταφέρετε στο Δέκτη AV.

Συνιστούμε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV – ή μην τον αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος – κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATE_M35R2137.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιο κατάλογο το αποθηκεύσατε
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. . Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 214 MB (224,855,769 byte).

Αποθήκευση στη συσκευή αποθήκευσης USB:

 1. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας:
  • Για MAC OS X: Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M35R2137.zip - Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται "UPDATE"
  • Για Windows 10 / 8.1 / 7 :
   α. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M35R2137.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαγωγή όλων".
   β. Στο παράθυρο "Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)", πατήστε "Εξαγωγή"
   γ. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα "UPDATE".
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στο φάκελο «UPDATE»: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN και MSB35-FW_MB.ID
 3. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
  • Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X:
   Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για λειτουργικό σύστημα Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
   2. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε "Αποστολή προς...".
   3. Κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   4. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, εάν το αρχείο δεν αντιγραφεί στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή εάν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στο δέκτη AV σας

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV σας. (Οπότε, εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε «HDMI 2» ως είσοδο σήματος)
 2. Ενεργοποιήστε το Δέκτη AV
 3. Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη στο Δέκτη AV και, εάν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή, αποσυνδέστε την από το δέκτη AV.

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του Δέκτη AV.
 2. Στο μενού [Home] (Αρχική), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε [Setup] (Ρύθμιση) > [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος)> [Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού) > [Update via USB Memory] (Ενημέρωση μέσω μνήμης USB).κι έπειτα πατήστε το Enter
 3. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2137. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M35.R.XXXX. Νέα έκδοση M35.R.2137. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά την ενημέρωση.) . Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 4. Το παρακάτω μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Όταν ξεκινά η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «UPDATING» στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη. Η ενημέρωση διαρκεί 60 λεπτά. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα «COMPLETE» στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη και ο δέκτης ξεκινά αυτόματα. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.) Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα «UPDATING» στο παράθυρο ενδείξεων.
 7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν το μήνυμα «COMPLETE» εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV ή μην τον αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 8. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από το δέκτη AV και ενεργοποιήστε το.
 10. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M35.R.2137, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και έναν δίσκο.

 • Εμφανίζονται τα «UPDATE» και «ERROR» εναλλασσόμενα στο παράθυρο ενδείξεων του δέκτη.
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.
  3. Δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία του συστήματος, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ενημέρωση
  Ενεργοποιήστε το δέκτη AV και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M35R2137.zip που έκανα λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 90 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.