ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος ILCE-6300 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.01 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • ILCE-6300

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Παρέχει υποστήριξη για τον φακό SEL18135
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Προστέθηκε η λειτουργία "Auto Pwr OFF Temp." (Θερμοκρασία αυτόματης απενεργοποίησης)*
  *Εάν το ίδιο τμήμα του δέρματός σας αγγίζει τη φωτογραφική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη χρήση της μηχανής, ακόμα κι εάν η μηχανή δεν σας φαίνεται ζεστή, μπορεί να προκληθούν συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κοκκινίλες ή φουσκάλες.
  Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις και λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο.
  • Κατά τη χρήση της κάμερας σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία
  • Κατά τη χρήση από άτομο με κακή κυκλοφορία ή δερματολογικά προβλήματα
  • Κατά τη χρήση της μηχανής όταν έχει οριστεί η λειτουργία [Auto Pwr OFF Temp.] (Θερμοκρασία αυτόματης απενεργοποίησης) σε [High] (Υψηλή)
 • Παρέχει υποστήριξη για τον νέο φακό SEL100400GM
 • Τροποποιεί την οπτική της βοηθητικής εμφάνισης καρέ σε LCD (λειτουργία 2.35:1)
 • Βελτιωμένη συνολική σταθερότητα μηχανής
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα της κάμερας κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων ρυθμίζοντας την εσωτερική θερμοκρασία
 • Η συνολική σταθερότητα και λειτουργικότητα της μηχανής βελτιώνεται.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος ILCE-6300 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.01 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 2.01

Μέγεθος αρχείου

 • 267.5 MB (267,484,154 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 01/02/2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.2.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 7 (Υποσελίδα εγκατάστασης 7) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Mac:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13 - 10.15, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1015", πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

  Σημαντικό:
  Για macOS 11 – 12, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "System Software Update Helper" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Μονάδα CPU: Επεξεργαστής Intel*
  * Οι επεξεργαστές Core Solo και Core Duo δεν υποστηρίζονται πλέον.
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 600 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή Τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά)

  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερο.
  Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).

 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής καθόλη τη διάρκεια. Αν ο υπολογιστής σας μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να ξεκινήσει ξανά.
 • Μην επιλέξετε "About This System Software Updater" (Σχετικά με αυτό το System Software Updater) στο μενού του System Software Updater, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στη λειτουργία του λογισμικού Updater.
 • Μην συνδέσετε την κάμερα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_ILCE6300V201.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_ILCE6300V201.dmg] που λάβατε. - Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Γίνεται επέκταση του [Update_ILCE6300V201].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.

 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Το System Software Updater ξεκινά. 7. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 8. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) --> [Setup subpage 4] (Υποσελίδα εγκατάστασης 3) --> [USB Connection] (Σύνδεση USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 9. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς τυχόν ξαφνική διακοπή της τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της κάμερας.
 10. Ελέγξτε την οθόνη LCD στην κάμερα, και επιλέξτε Next (Επόμενο). Ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης και ο αριθμός της ενημερωμένης έκδοσης εμφανίζονται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Σημείωση: Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 2.01 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή και επιλέξτε Finish (Τέλος). Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε την κάμερα.
  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση


 11. Μετά την επιβεβαίωση ότι η τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι η «Έκδ.2.00 ή προγενέστερη», πατήστε Επόμενο.
 12. Γίνεται αυτόματα επαναφορά στην κάμερα.

  Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

  Σημείωση: Το εικονίδιο φόρτωσης μπορεί να μην φαίνεται ανάλογα με την έκδοση OS που χρησιμοποιείτε.
 13. Ξεκινήστε την ενημέρωση
  Μετά την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης (περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται η γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 14. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το [Finish] (Τέλος) όταν εμφανιστεί η οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Σημείωση: Μετά την επανεκκίνηση, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προειδοποίηση ανάκτησης δεδομένων. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί η προειδοποίηση.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.2.01.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 7 (Υποσελίδα εγκατάστασης 7) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.