Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • XAV-AX100

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07" για XAV-AX100

Όνομα αρχείου zip

 • XAV-AX100_v10207.zip

Έκδοση αρχείου

 • MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07

Μέγεθος αρχείου

 • 88.0 MB (92.346.213 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 04-04-2018

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Η οθόνη ειδοποίησης που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση θα κλείσει αυτόματα

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Υποστηρίζει το XA-NV400 (πρόσθετη μονάδα πλοήγησης αυτοκινήτου).
 • Βελτιώνει τη δυνατότητα εντοπισμού συσκευής USB

Προετοιμασία

Απαιτείται η παρακάτω συσκευή μνήμης USB για την ενημέρωση υλικολογισμικού:

 • Με πιστοποίηση USB υψηλής ταχύτητας
 • Το σύστημα αρχείων είναι μορφοποιημένο με FAT32 ή FAT16
  * Αν δεν γνωρίζετε αν η μνήμη USB που διαθέτετε το υποστηρίζει, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε μνήμη USB πάνω από 2 GB.

Αν η ενημέρωση υλικολογισμικού δεν ολοκληρωθεί αφού το δοκιμάσετε, χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή μνήμης USB και πατήστε το κουμπί επαναφοράς.

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας:
Εάν η έκδοση εμφανίζεται ως "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07", δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα
 2. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη
 3. Επιλέξτε "General Settings" (Γενικές ρυθμίσεις)
 4. Επιλέξτε "Firmware Version" (Έκδοση υλικολογισμικού). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

Λήψη

Προϋποθέσεις για την ενημέρωση

 • Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με 100 MB ή περισσότερο διαθέσιμο χώρο στον υπολογιστή σας και μορφοποιήστε την με το σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32.

Σημαντική σημείωση

 • Οι παρακάτω ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους μετά την ενημέρωση. Σημειώστε τις τιμές ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις μετά την ενημέρωση.
  • Γενικές ρυθμίσεις
   • Ώρα ρολογιού
   • Ημερομηνία/Ώρα
   • Ηχητικό σήμα
   • Έλεγχος διεύθυνσης
   • Προσαρμογή χειρισμού διεύθυνσης
  • Ρυθμίσεις ήχου
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Υπογούφερ
   • Εξισορρόπηση/Προοδευτική εξασθένιση
   • Crossover
   • DSO
  • Επίπεδα έντασης ήχου
 • Φροντίστε να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω
 • Η διαδικασία ενημέρωσης στο αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί
 • Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πτώση τάσης της ισχύος στη μονάδα

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Φροντίστε ο υπολογιστής σας να είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ
 2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας
 3. Εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης για να δημιουργήσετε το φάκελο "update" (ενημέρωση) που περιλαμβάνει τα CUST_PACK.BIN και st16mcu.bin
 4. Αντιγράψτε το φάκελο "update" (ενημέρωση) στο ριζικό κατάλογο της μνήμης USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας
 5. Αποσυνδέστε την μνήμη USB από τον υπολογιστή σας

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε την μνήμη USB στην κύρια μονάδα
 2. Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου και επιλέξτε "Source OFF" (Απενεργοποίηση πηγής) (ή πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης (OFF) στο τηλεχειριστήριο), για να μεταβεί η μονάδα σε κατάσταση απενεργοποίησης πηγής
 3. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη. Σύρετε από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης και κατόπιν από τα δεξιά προς τα αριστερά, εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο "Settings" (Ρυθμίσεις)
 4. Επιλέξτε "General Settings" (Γενικές ρυθμίσεις)
 5. Επιλέξτε "Firmware Version" (Έκδοση υλικολογισμικού)
 6. Επιλέξτε "Update" (Ενημέρωση)
  • Επιβεβαιώστε τη δομή του αρχείου της μνήμης USB, εάν δεν μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Update" (Ενημέρωση). Η μνήμη USB μπορεί να μην έχει το αρχείο ενημέρωσης στη σωστή θέση
  • Επιβεβαιώστε τα αρχεία της μνήμης USB, εάν στη μονάδα εμφανιστεί το μήνυμα "This data is not compatible" (Αυτά τα δεδομένα δεν είναι συμβατά). Η μνήμη USB μπορεί να μην έχει το σωστό αρχείο ενημέρωσης
  • Κατεβάστε το πιο πρόσφατο αρχείο ενημέρωσης, εάν η έκδοση δεν εμφανίζεται ως "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07". Μπορεί να χρησιμοποιείτε λανθασμένο αρχείο ενημέρωσης
 7. Επιλέξτε ξανά "Update" (Ενημέρωση). Στη συνέχεια, η μονάδα αρχίζει την ενημέρωση. Η ενημέρωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Η μονάδα θα επανεκκινηθεί αυτόματα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, στη μονάδα θα εμφανιστεί το μήνυμα "For your safety" (Για δική σας ασφάλεια)
  • Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  • Μην αποσυνδέσετε την μνήμη USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα
 2. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη
 3. Επιλέξτε "General Settings" (Γενικές ρυθμίσεις)
 4. Επιλέξτε "Firmware Version" (Έκδοση υλικολογισμικού). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07" για τον αριθμό έκδοσης, η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί

Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε σωστά το υλικολογισμικό, χρησιμοποιήστε άλλες συσκευές USB και πατήστε το κουμπί επαναφοράς.