Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιωμένη συνδεσιμότητα λειτουργίας BRAVIA Sync

Περιορισμοί

 • Μόνο για χρήση με τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • 18VK_M.zip

Έκδοση αρχείου

 • 1.12

Μέγεθος αρχείου

 • 2.86 MB (3.004.505 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 11-04-2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.12 ή μεγαλύτερος, δεν απαιτείται ενημέρωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μετά τον έλεγχο έκδοσης, όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στη λειτουργία εργοστασιακής επαναφοράς.
Συνιστάται η σημείωση των προηγούμενων ρυθμίσεων για μελλοντική αναφορά.
Στη συνέχεια, οι πληροφορίες σύζευξης της σύνδεσης Bluetooth με smartphone/τηλεόραση Bluetooth θα διαγραφούν. Πρέπει να γίνει ξανά η λειτουργία σύζευξης μετά τον έλεγχο έκδοσης.
Στο βήμα [3], αν πατηθεί άλλο κουμπί εκτός του [VOLUME+] και ανάψει η λυχνία LED, δεν θα εμφανιστούν τυχόν σχετικές πληροφορίες λογισμικού.

 1. Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργή, ελέγξτε αν η κατάσταση εκκίνησης είναι κανονική.
 2. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα κουμπιά [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(Δείκτης προς τα κάτω)] → [↑(Δείκτης προς τα πάνω)] με αυτήν τη σειρά. Έτσι θα εμφανιστεί η έκδοση στην κατάσταση αναμονής. (Όλες οι λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν.)
 3. Πατήστε το κουμπί [VOLUME+]. Ο αριθμός έκδοσης θα εμφανιστεί όπως παρακάτω.
  Μοτίβο εμφάνισης αριθμού έκδοσης: A.BC
  • Φορές που αναβοσβήνουν οι λυχνίες LED της τηλεόρασης: πρώτος αριθμός (A)
  • Φορές που αναβοσβήνει η λυχνία BLUETOOTH LED: πρώτο ψηφίο δεκαδικού αριθμού (B)
  • Φορές που αναβοσβήνει η λυχνία USB LED: δεύτερο ψηφίο δεκαδικού αριθμού (C)
   Παράδειγμα: Έκδοση 1.12
 4. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού.. (Αν η έκδοση λογισμικού είναι ενημερωμένη, δεν χρειάζεται η ενημέρωση λογισμικού.)
 5. Αφού ελέγξετε την έκδοση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας, βγείτε από τη λειτουργία ελέγχου έκδοσης και πατήστε το κουμπί λειτουργίας ξανά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Εγκατάσταση

1. Προετοιμασία: πώς να προετοιμάσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για την ενημέρωση υλικολογισμικού

Σημειώσεις:

 • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με μορφοποίηση FAT32. Μην χρησιμοποιείτε μονάδες FAT16, exFAT, NTFS.
 • Προτεινόμενο λειτουργικό σύστημα για λήψη λογισμικού και μεταφορά αρχείου ενημέρωσης στη μνήμη USB:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει διαμόρφωση επιλέγοντας το σύστημα αρχείων FAT32
 2. Φροντίστε ο υπολογιστής σας να είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας
  • Όνομα αρχείου: 18VK_M.zip
  • Μέγεθος αρχείου: 2,86 MB (3.004.505 byte)
 4. Αποσυμπιέστε το κατεβασμένο συμπιεσμένο αρχείο
 5. Αντιγράψτε το αρχείο "18VK_M.bin" στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου
 6. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας

2. Ενημέρωση: πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποθήκευσης USB

Σημειώσεις:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο HT-SF200/HT-SF201
 • Μην απενεργοποιείτε το HT-SF200/HT-SF201 και μην το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα.

 1. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων. Περιμένετε μέχρι η οθόνη LED να επιστρέψει στην προηγούμενη είσοδο.
  (Παράδειγμα "TV" που επιλέχθηκε στην προηγούμενη είσοδο.)
 2. Εισαγάγετε το USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης
 3. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα στην οθόνη αφής [BLUETOOTH] + [POWER] ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία USB LED να ανάψει.
 4. Η οθόνη LED θα εμφανιστεί όταν η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινήσει. Η λυχνία LED θα εμφανιστεί όπως κατά την έναρξη της ενημέρωσης. Μετά την ενημέρωση, η μπάρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
  Η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 3 λεπτά
 5. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.12, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.