Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • FA-WRC1M

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Η λειτουργία TTL LEVEL MEMORY είναι διαθέσιμη
  (Κατά τη χειροκίνητη (MANUAL) λειτουργία ισχύος του φλας, το υπολογισμένο επίπεδο ισχύος του φλας επιλέγεται αυτόματα.)

  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας" που θα βρείτε στην ενότητα εγχειριδίων της σελίδας του προϊόντος σας.
  Σχετικό προϊόν: HVL-F60RM (από τις 22 Μαΐου 2018)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος FA-WRC1M (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.00 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 2.00

Μέγεθος αρχείου

 • 1.99 MB (2.096.888 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 22/05/2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.2.00, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) → [2] → [VERSION] (Έκδοση) → [CMD] στη συσκευή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Υλικό υπολογιστή


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή μεγαλύτερη
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερα
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας της συσκευής
  • Δύο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μεγέθους AA)
  • Δύο πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υβριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH) μεγέθους AA
  • Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής.
   Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καινούργιες ή πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.
 • Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο USB-ή το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο με την μηχανή.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε δύο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μεγέθους AA) ή δύο πλήρως φορτισμένες μπαταρίες υβριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH) μεγέθους AA.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της συσκευής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Μην συνδέεστε σε άλλες συσκευές εκτός του υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_FAWRC1MV200.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).


 5. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1/10:
  Με τις τυπικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο λήψεων.
  Κάντε κλικ στο πλακίδιο επιφάνειας εργασίας από την οθόνη έναρξης και εντοπίστε το κατεβασμένο αρχείο στο φάκελο λήψεων χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_FAWRC1MV200.exe] που κατεβάσατε. - Μη συνδέετε τη συσκευή σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Το System Software Updater εκκινείται.

 4. Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο USB-ή το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο με την μηχανή. Έπειτα, συνδέστε τον υπολογιστή και τη συσκευή. Η οθόνη LCD της συσκευής απενεργοποιείται όταν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο USB.

  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the device for this update" [Δεν βρέθηκε η συσκευή για αυτή την ενημέρωση]. Δοκιμάστε τα εξής, εάν συμβεί αυτό.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

 5. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της συσκευής, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.
  Μετά την επιβεβαίωση ότι η τρέχουσα έκδοση (Current version) είναι η "1.00", πατήστε [Next] (Επόμενο). Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι "2.00" ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.
  Σε αυτή την περίπτωση σταματήστε τη σύνδεση USB και επιλέξτε [Finish] (Τέλος).

  Σημείωση: Αν το μήνυμα "Would you like to install this device software?" (Θα θέλατε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αυτής της συσκευής;) (Εκδότης: Sony Corporation) εμφανιστεί στην οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή [Install] (Εγκατάσταση).


  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση

 6. Η συσκευή εκτελεί αυτόματα επαναφορά.
  Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

 7. Εκκινήστε την ενημέρωση
  Μετά από την αυτόματη επαναφορά, η παρακάτω οθόνη θα εμφανιστεί. Κατά την ενημέρωση (περίπου 12 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 8. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
  Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, κατόπιν, συνδέστε το ξανά.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.2.00.

 1. Στη συσκευή, επιλέξτε [Menu] (Μενού) → [2] → [VERSION] (Έκδοση) → [CMD].
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.