Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • FDR-X3000

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Υποστήριξη Android 8 για τη λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης με χρήση της εφαρμογής PlayMemories Mobile
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος FDR-X3000 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.1.01 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 1.01

Μέγεθος αρχείου

 • 220 MB (231 730 344 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 29/05/2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.1.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε [MENU] (Μενού) - [SETUP] (Ρύθμιση) - [Ver.] (Έκδ.) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Υλικό υπολογιστή


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι(τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς η ξαφνική απώλεια τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει την μηχανή μη λειτουργική.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Μην συνδέσετε την κάμερα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_FDRX3000V101.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

 5. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1 / 10:
  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_FDRX3000V101.exe] που κατεβάσατε. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.

 3. Το System Software Updater εκκινείται.

 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα.

 5. Σύμφωνα με την οδηγία στο παράθυρο του System Software Updater, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την κάμερα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the camera for this update" (Δεν βρέθηκε η κάμερα για αυτήν την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

 6. Επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο  εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.

 7. Αφού βεβαιωθείτε για τα παραπάνω, πατήστε Next (Επόμενο) στο System Software Updater.
  Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται το μήνυμα "Follow computer instructions" (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή) στην οθόνη LCD της κάμερας. - Από αυτό το χρονικό σημείο, μην απενεργοποιείτε την κάμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

 8. Μετά την επιβεβαίωση ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.00] (Εκδ.1.00), πατήστε το [Next] (Επόμενο).
  Εάν η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.01] (Εκδ.1.01), η ενημέρωση δεν απαιτείται. Ανάλογα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε Finish (Τέλος). Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση

 9. Πατήστε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

 10. Μετά από την αυτόματη επαναφορά, η παρακάτω οθόνη θα εμφανιστεί.
  Κατά την ενημέρωση (περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.

  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 11. Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η κάμερα επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι στην οθόνη LCD της κάμερας να εμφανιστεί η ίδια οθόνη που εμφανίστηκε πριν από την έναρξη της ενημέρωσης του λογισμικού.
  Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.1.01.

Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε [MENU] (Μενού) - [SETUP] (Ρύθμιση) - [Ver.] (Έκδ.) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.