ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος HDR-AS50 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.1.01 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • HDR-AS50

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Υποστήριξη Android 8 για τη λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης με χρήση της εφαρμογής PlayMemories Mobile
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος HDR-AS50 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.1.01 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 1.01

Μέγεθος αρχείου

 • 216 MB (216.023.608 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 29/05/2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.1.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε [MENU] (Μενού) - [SETUP] (Ρύθμιση) - [Ver.] (Έκδ.) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Mac:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1013" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

  Σημαντικό:
  Για macOS 11 – 12, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "System Software Update Helper" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 600 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1.
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αποσπάστε την κάθετη λαβή, προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς η ξαφνική απώλεια τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει την μηχανή μη λειτουργική.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Μην συνδέσετε την κάμερα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_HDRAS50V101.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_HDRAS50V101.dmg] που κατεβάσατε. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.

 3. Το [Update_HDRAS50V101] έχει αναπτυχθεί.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.

 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης.

 6. Το System Software Updater εκκινείται.

 7. Ενεργοποιήστε την κάμερα.

 8. Σύμφωνα με την οδηγία στο παράθυρο του System Software Updater, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την κάμερα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the camera for this update" (Δεν βρέθηκε η κάμερα για αυτήν την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

  Ορισμένες φορές όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με το καλώδιο USB, το μήνυμα για προτροπή επανεκκίνησης του υπολογιστή μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή.
  Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις διαδικασίες από το «2. Εκκίνηση του System Software Updater».


 9. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της κάμερας, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.

  Σημείωση: Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 1.01 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση

 10. Μετά την επιβεβαίωση ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.00] (Εκδ.1.00), πατήστε το [Next] (Επόμενο).

 11. Η κάμερα εκτελεί αυτόματα επαναφορά.
  Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

  Σημείωση: Το εικονίδιο που φορτώνει μπορεί να μη φαίνεται ανάλογα με την έκδοση OS που χρησιμοποιείτε.

 12. Εκκινήστε την ενημέρωση
  Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Εμφανίζεται η γραμμή προόδου κατά την ενημέρωση (περίπου 15 λεπτά).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 13. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η κάμερα επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι στην οθόνη LCD της κάμερας να εμφανιστεί η ίδια οθόνη που εμφανίστηκε πριν από την έναρξη της ενημέρωσης του λογισμικού. Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.1.01.

Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε [MENU] (Μενού) - [SETUP] (Ρύθμιση) - [Ver.] (Έκδ.) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.