ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος RM-LVR3 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.01 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • RM-LVR3

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της συσκευής

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας κατόπτρου προστέθηκαν στις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος RM-LVR3 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.01 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 2.01

Μέγεθος αρχείου

 • 112.3 MB (112.281.376 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 29/05/2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Αν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ. 2.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) για να επιλέξετε [Remote control setting] (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
 2. Επιλέξτε [Ver] (Έκδ.). κατόπιν πατήστε το κουμπί REC/ENTER. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13 - 10.15, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1015", πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

  Σημαντικό:
  Για macOS 11 – 12, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "System Software Update Helper" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 600 MB ή μεγαλύτερη
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερα

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας συσκευής. Συσκευή για πλήρη φόρτιση.
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη ισχύος της μπαταρίας είναι (τέσσερα σημάδια) ή περισσότερα. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
 • Με τη συσκευή παρέχεται βάση και καλώδιο USB.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη συσκευή.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της συσκευής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_RMLVR3V201.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_RMLVR3V201.dmg] που κατεβάσατε. Μην συνδέετε τη συσκευή σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Το [Update_RMLVR3V201] έχει αναπτυχθεί.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Το System Software Updater εκκινείται. 7. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
  1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με την παρεχόμενη βάση και το καλώδιο USB.

   Εμφανίζεται η ένδειξη USB Mode (λειτουργία USB) στην οθόνη LCD της συσκευής.

   Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the device for this update" (Δεν βρέθηκε η συσκευή για αυτή την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής, εάν συμβεί αυτό.
   • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
   • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.
  2. Αφού βεβαιωθείτε για τα παραπάνω, πατήστε Next (Επόμενο) στο System Software Updater.
   Οθόνη υπολογιστή

   Οθόνη LCD συσκευής

   Σημείωση: Από εδώ και στο εξής, μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού συστήματος.
 8. Ελέγξτε αν απαιτείται ενημέρωση
  1. Μετά την επιβεβαίωση στις οθόνες των παραπάνω βημάτων, πατήστε Next (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την αναβάθμιση.
   Απαιτείται ενημέρωση

   Σημείωση: Αν η τρέχουσα έκδοση είναι Έκδ. 2.01, δεν απαιτείται αναβάθμιση. Ανάλογα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε Finish (Τέλος).
 9. Η συσκευή εκτελεί αυτόματα επαναφορά
  Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
  Σημείωση: Το εικονίδιο που φορτώνει μπορεί να μη φαίνεται ανάλογα με την έκδοση OS που χρησιμοποιείτε.
 10. Εκκινήστε την ενημέρωση
  Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Εμφανίζεται η γραμμή προόδου κατά την ενημέρωση (περίπου 8 λεπτά).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 11. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι η οθόνη LCD της κάμερας να εμφανίσει την ίδια οθόνη με αυτήν που εμφανίστηκε πριν από την ενημέρωση λογισμικού. Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Έκδ. 2.01.

 1. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) για να επιλέξετε [Remote control setting] (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
 2. Επιλέξτε [Ver] (Έκδ.). κατόπιν πατήστε το κουμπί REC/ENTER. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.