Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • FDR-AX700

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιστοποιεί το επίπεδο προβολής κορύφωσης για τη λήψη S-Log
 • Επιπλέον, βελτιώνει τη σταθερότητα λήψης στη λειτουργία Steady Shot σε συνθήκες λήψης με υψηλό ρυθμό καρέ
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα και απόδοση της κάμερας

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος FDR-AX700 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.1.01 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 1.01

Μέγεθος αρχείου

 • 178 MB (187 360 056 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 24/07/2018

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή μεγαλύτερη
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερα
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως επαναφορτιζόμενη μπαταρία (NP-FV70A) ή ειδικός προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
 • Καλώδιο USB (παρέχεται), τύπου Α, αρσενικό για αρσενικό καλώδιο Micro-B
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (NP-FV70A) ή τον ειδικό προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε εκ των προτέρων την κάρτα μνήμης/μονάδα εγγραφής της μνήμης από την κάμερα.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 2. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_FDRAX700V101.exe].
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1/10:
Με τις τυπικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στον φάκελο [Λήψεις].
Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_FDRAX700V101.exe] που κατεβάσατε. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.

 3. Το System Software Updater εκκινείται.

 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα.

 5. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την κάμερα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα «Could not find the camera for this update» [Δεν βρέθηκε η κάμερα για αυτή την ενημέρωση]. Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

 6. Κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) στο System Software Updater.
  Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται το μήνυμα "Follow instructions on the computer" (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή) στην οθόνη LCD της κάμερας.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε την κάμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος.

 7. Μετά την επιβεβαίωση της τρέχουσας έκδοσης στην οθόνη, κάντε κλικ στο [Next](Επόμενο).

 8. Η κάμερα εκτελεί αυτόματα επαναφορά.

 9. Μετά την επαναφορά, αρχίζει η ενημέρωση.
  Κατά την ενημέρωση (περίπου 5 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.


 10. Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ενεργοποιήστε την κάμερα και ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.1.01.

Επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [OTHERS] (Άλλο) [VERSION DISPLAY] (Προβολή έκδοσης) στην κάμερα. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε

Όταν η οθόνη παραμένει μαύρη για πάνω από 15 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, αφήστε την για μερικά λεπτά και στη συνέχεια εισαγάγετε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.