Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • ILCE-9

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Επιλύει το πρόβλημα που προκαλείται από συγκεκριμένη κάρτα μνήμης τρίτου κατασκευαστή, η οποία δεν αναγνωρίζεται από τις μηχανές της Sony

[Σημείωση 1]
*Κατά την ενημέρωση σε αυτήν την έκδοση από προηγούμενη έκδοση από την "Ver.4.00", το χαρακτηριστικό μεταφοράς μέσω FTP και οι ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου LAN αρχικοποιούνται.
Θα πρέπει να διαμορφώσετε ξανά αυτά τα δύο στοιχεία.
Τα ονόματα του διακομιστή FTP 1, διακομιστή FTP 2 και διακομιστή FTP 3 θα διατηρηθούν, αλλά άλλα στοιχεία θα αρχικοποιηθούν.
Αν έχετε ορίσει μια ρύθμιση ενσύρματου δικτύου LAN σε Manual (Μη αυτόματη), κάθε μία από τις μη αυτόματα διαμορφωμένες ρυθμίσεις θα αρχικοποιηθούν και οι ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου LAN θα επανέλθουν σε Auto (Αυτόματη).

[Σημείωση 2]
* Αν εκτελεστεί ενημέρωση της φωτογραφικής μηχανής από Έκδ. 3.00 σε αυτήν την έκδοση, ενδέχεται να μην διατηρηθούν οι καταχωρισμένες ρυθμίσεις για το μενού Fn (λειτουργία).
Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρμόστε το μενού ξανά στις ρυθμίσεις που προτιμάτε.
TC/UB: [MENU]-[Camera Settings2]-[Function Menu Set.] (Μενού - Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2 - Ρύθμιση λειτουργίας μενού)

*Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες λειτουργίες.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις επίσης περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση


v4.00 (15-11-2018)
 1. Προστέθηκαν νέα χαρακτηριστικά στη λειτουργία μεταφοράς εικόνας μέσω FTP
  • Μπορείτε να καταγράψετε και να αναπαραγάγετε στατικές εικόνες ακόμα και κατά την εκτέλεση λειτουργιών μεταφοράς

  • Προστέθηκαν οι ακόλουθες λειτουργίες μεταφοράς μέσω FTP:
   • Μπορείτε να εξειδικεύσετε τον στόχο μεταφοράς, όπως προστατευμένες εικόνες ή μη μεταφερόμενες εικόνες, και να μεταφέρετε τις εικόνες που θέλετε σε δέσμη
   • Μπορείτε να μεταφέρετε μια αναπαραχθείσα εικόνα πατώντας ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η σχετική λειτουργία
   • Μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα εικόνες κατά την εγγραφή
   • Μπορείτε να επιλέξετε τις μορφές αρχείων προορισμού μεταφοράς κατά τη μεταφορά εικόνων που έχουν καταγραφεί σε μορφή RAW+JPEG σε διακομιστή FTP

   Προστέθηκαν νέες λειτουργίες στη διαμόρφωση φακέλου προορισμού:
   • Μπορούν να καταχωριστούν έως και εννέα διακομιστές FTP
   • Νέες επιλογές για τη διαμόρφωση του φακέλου προορισμού στο διακομιστή FTP με πιο ευέλικτο τρόπο:
   • * Οι εικόνες μπορούν να μεταφερθούν σε συγκεκριμένο φάκελο.
    * Μπορεί να αντιστοιχιστεί ένας φάκελος προορισμού σε κάθε υποδοχή κάρτας.
    * Η διαμόρφωση φακέλου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αντιστοιχεί στην κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί στη φωτογραφική μηχανή.

 2. Άλλα στοιχεία
  Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

v3.10 (11-9-2018)
 • Υποστήριξη του "SEL400F28GM"
  Προσθέτει την επιλογή [Silent priority] (Αθόρυβη προτεραιότητα) στη ρύθμιση [Aperture Drive in AF] (Μονάδα διαφράγματος σε ΑΕ) στο μενού.
  *Με χρήση του φακού "SEL400F28GM", όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο [Silent priority] (Αθόρυβη προτεραιότητα), ο ήχος που θα προέρχεται από τη μονάδα διαφράγματος θα είναι μειωμένος. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη σε συνθήκες λήψης κατά τις οποίες ο ήχος της μηχανής πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο. Λάβετε υπόψη ότι η αυτόματη εστίαση μπορεί να επιβραδυνθεί όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο [Silent priority] (Αθόρυβη προτεραιότητα).
 • Άλλες βελτιώσεις
  Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

v3.01 (10-7-2018)
v3.00 (28-6-2018)
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά μετά την ενημέρωση του λογισμικού στην έκδοση 3.00
  - Για τις μηχανές στις οποίες έγινε ενημέρωση στην έκδοση 3.00 και έπειτα στην έκδοση 3.01, οι καταχωρημένες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το μενού Fn (λειτουργία) μπορεί να χάθηκαν.
  Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρμόστε ξανά το μενού σύμφωνα με την προτίμησή σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:
  [MENU]-[Camera Settings2]-[Function Menu Set]
 • Το λογισμικό έκδοσης 3.01 περιλαμβάνει επίσης τις παρακάτω ενημερώσεις από την έκδοση 3.00
 • Εισαγάγει υποστήριξη για τον νέο φακό "SEL400F28GM"
  • Βελτιστοποίηση της απόδοσης της οπτικής σταθεροποίησης εικόνας και υποστήριξη για τη νέα λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας του φακού (Λειτουργία 3)
  • Προσθήκη της ρύθμισης [Function Ring(Lens)] (Δακτύλιος (Φακός) λειτουργίας) στο μενού
   *Για το μοντέλο SEL400F28GM, η ρύθμιση [APS-C S35/Full Frame Sel.] (APS-C S35/Επιλ. πλήρους καρέ) μπορεί να εκχωρηθεί στον δακτύλιο λειτουργίας, μαζί με τη ρύθμιση [Power Focus] (Ισχυρή εστίαση).
  • Προσθήκη της ρύθμισης [Aperture Drive in AF] (Μονάδα διαφράγματος σε ΑΕ) στο μενού
   *Με το μοντέλο SEL400F28GM, η εστίαση δεν κλειδώνει ακόμη και κατά την συνεχή λήψη με τιμές F μεγαλύτερες από F11, υπό τις ακόλουθες συνθήκες: AF-C, ηλεκτρονικό διάφραγμα, μενού [Aperture Drive in AF] (Μονάδα διαφράγματος σε ΑΕ) ρυθμισμένη σε [Focus Priority] (Προτεραιότητα εστίασης). Λάβετε υπόψη ότι η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι αργή όταν ο αριθμός F είναι μικρότερος από F11.
 • Πρόσθετη λειτουργία για επαγγελματίες που ασχολούνται με τα αθλήματα/ειδησεογραφικά μέσα:
  • Προσθέτει την επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) της επιλογής [Write Serial Number] (Εγγραφή σειριακού αριθμού) στο μενού, έτσι ώστε να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η προσθήκη του σειριακού αριθμού της μηχανής στα δεδομένα Exif
 • Βελτιώσεις στην απόδοση και τη λειτουργικότητα της αυτόματης εστίασης
  • Βελτιώνει την απόδοση παρακολούθησης για τα κινούμενα θέματα στη λειτουργία AF-C
  • Βελτιώνει την ταχύτητα αυτόματης εστίασης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
  • Προσθέτει την επιλογή [AF Track Sens] (Αισθητήρας παρακολούθησης AE) ως επιλέξιμη επιλογή για τις ρυθμίσεις των προσαρμοσμένων πλήκτρων
  • Προσθέτει υποστήριξη για όλες τις περιοχές εστίασης κατά την χρήση του προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA3 (Προστέθηκαν επιλογές στα εξής: [Focus Area] (Περιοχή εστίασης): "Zone" (Ζώνη), "Expand Flexible Spot" (Επέκταση ευέλικτου σημείου) και "Lock-on AF" (Κλείδωμα ΑΕ))
 • Βελτιώσεις στην απόδοση και τη λειτουργικότητα ελέγχου του φλας
  • Μειώνει τη χρονική υστέρηση απελευθέρωσης κατά τη λήψη με φλας
  • Προσθέτει υποστήριξη για τις επιλογές [Slow Sync.] (Χαμηλός συγχρονισμός) και [Rear Sync.] (Πίσω συγχρονισμός) κατά την ασύρματη χρήση του φλας
  • Προσθέτει υποστήριξη για την αυτόματη διόρθωση της ισορροπίας λευκού, κατά τη χρήση του φίλτρου χρώματος ενός εξωτερικού φλας (HVL-F60RM)
 • Άλλες βελτιώσεις
  • Σταθεροποιεί τη χρονική υστέρηση απελευθέρωσης κατά τη λήψη σε λειτουργία AF-C
  • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής
 • *Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για την χρήση των ενημερωμένων λειτουργιών.

v2.00 (11-1-2018)
 • Ενίσχυση της συνεχόμενης AF
  • Ενίσχυση της συνεχόμενης αυτόματης εστίασης σε κινούμενα θέματα
  • Ενίσχυση της σταθερότητας AF-C κατά το ζουμ
 • Προσθήκη νέων και ενισχυμένων λειτουργιών για επαγγελματίες φωτορεπόρτερ αθλημάτων/ειδήσεων
  • Νέα λειτουργία: Εκχώρηση προστασίας εικόνων σε προσαρμοσμένο πλήκτρο
  • Νέα λειτουργία: Μεταφορά προστατευμένων αρχείων μέσω FTP ταυτόχρονα *1
  • Εμφάνιση της διεύθυνσης MAC ενσύρματου LAN
  • Εισαγωγή μεταδεδομένων IPTC σε αρχεία *2
  • Εισαγωγή σειριακού αριθμού μηχανής σε μεταδεδομένα
 • Άλλα στοιχεία
  • Βελτίωση γενικής λειτουργικής σταθερότητας
  • Βελτίωση της ακρίβειας της ειδοποίησης υπερθέρμανσης

v1.10 (27-9-2017)
 • Υποστηρίζει τη λειτουργία "Eye AF" για φακούς A-mount μέσω του προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA3 *3
 • Διορθώνει το σφάλμα κατά το οποίο τα αρχεία RAW ενδέχεται να εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται οι κάρτες μνήμης SDXC ή microSDXC σε συγκεκριμένα smartphone *4
 • Βελτιώνει την ποιότητα εικόνας και τη συνολική σταθερότητα της μηχανής
 • Βελτιώνει την απόδοση της συνεχούς αυτόματης εστίασης (AF-C) κατά το ζουμ με ενσωματωμένο τον φακό SEL70200GM ή τον SEL100400GM *5

v1.01 (8-6-2017)
 • Βελτιώνει τη λειτουργικότητα της προειδοποίησης υπερθέρμανσης

*1: Μόνο οι εικόνες που προστατεύονται στην έκδ.2.00.
*2: Είναι απαραίτητη η κατάρτιση πληροφοριών IPTC εκ των προτέρων με χρήση του λογισμικού "IPTC Metadata Preset".
*3: Αυτή η λειτουργία προορίζεται μόνο για φακούς A-mount που μπορούν να προσαρμοστούν στην λήψη με παρακολούθηση AF-C στα 8 ή 10 fps (το μέγιστο). Δείτε εδώ για λεπτομέρειες.
*4: Τα εγγεγραμμένα δεδομένα Raw με τον φακό ILCE-9 και λογισμικό συστήματος Έκδ. 1.00 ή 1.01 μπορεί να εξαφανιστούν. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων δεδομένων raw, ακόμη κι αν ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος σε Έκδ. 1.10.
*5: Απαιτούνται η έκδοση λογισμικού συστήματος 'Εκδ.03 ή μεταγενέστερη για τον SEL70200GM και η Έκδ.02 ή μεταγενέστερη για τον SEL70200GM αντίστοιχα. Η δήλωση προστέθηκε ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του λογισμικού συστήματος του φακού.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος ILCE-9 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.4.10 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 4.10

Μέγεθος αρχείου

 • 280 MB (294,497,496 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-12-2018

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.4.10, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage [6] (Υποσελίδα εγκατάστασης [6]) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Υλικό υπολογιστή


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FZ100.

   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αποσπάστε την κάθετη λαβή, προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FZ100.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς η ξαφνική απώλεια τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει την μηχανή μη λειτουργική.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Μην συνδέσετε την κάμερα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_ILCE9V410.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).


 5. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1 / 10:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_ILCE9V410.exe] που λάβατε. - Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Το System Software Updater ξεκινά. 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 5. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) --> [Setup subpage [3]] (Υποσελίδα εγκατάστασης [3]) --> [USB Connection] (Σύνδεση USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 6. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Εμφανίζεται η ένδειξη «USB Mode» [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση: Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η οθόνη LCD της κάμερας απενεργοποιείται. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  Εάν η οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής δεν απενεργοποιείται, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.
  Ορισμένες φορές, όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με καλώδιο USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε την μπαταρία από τη φωτογραφική μηχανή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία αρχίζοντας από την ενότητα «2. Εκκίνηση του System Software Updater».
 7. Ελέγξτε την οθόνη LCD στην κάμερα, και επιλέξτε Next (Επόμενο). Ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης και ο αριθμός της ενημερωμένης έκδοσης εμφανίζονται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Μετά την επιβεβαίωση ότι η τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι η «Έκδ.4.00 ή προγενέστερη», πατήστε Επόμενο. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 4.10 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή και επιλέξτε Finish (Τέλος). Απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία, επανατοποθετήστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση


 8. Πατήστε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

 9. Μετά την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
  Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης (περίπου 5 λεπτά), εμφανίζεται η γραμμή προόδου.

  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 10. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η συσκευή θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD ενεργοποιηθεί. Πατήστε το [Finish] (Τέλος) όταν εμφανιστεί η οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Μετά την επανεκκίνηση, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προειδοποίηση ανάκτησης δεδομένων. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί η προειδοποίηση.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.4.10.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage [6] (Υποσελίδα εγκατάστασης [6] ) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε

Όταν η οθόνη παραμένει μαύρη για πάνω από 15 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, αφήστε την για μερικά λεπτά και στη συνέχεια εισαγάγετε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.