Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • Φακός: SEL1635GM
 • Σημειώσεις: Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακού είναι διαθέσιμη σε σώμα E-mount.
  • Ορισμένα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ενημέρωση. (λίστα μοντέλων)
  • Κατά τη χρήση της PXW-FS7M2, ακολουθήστε τη διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της PXW-FS7M2.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλύει το σπάνιο πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένοι φακοί SEL1635GM δεν κάνουν σωστή εκκίνηση όταν χρησιμοποιούνται σε μηχανές ILCE-7M3 ή ILCE-7RM3

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος φακών SEL1635GM (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση έκδ.03 (Windows)

Έκδοση αρχείου

 • 03

Μέγεθος αρχείου

 • 9.43 MB (9 897 824 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 22/01/2019

Προετοιμασία

Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών.

 • Η έκδοση λογισμικού συστήματος φακών [Ver.02][Εκδ. 02] πρέπει να ενημερωθεί.
 • Έκδοση λογισμικού συστήματος φακών [Ver.03][Έκδ.03], η ενημέρωση δεν απαιτείται.

 1. Επιλέξτε Menu (Μενού) →Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


 3. Εάν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών στον υπολογιστή σας κι ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος φακών εκτελώντας την ενημέρωση.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος φακών είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερα
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος φακών.
 • Άλλα στοιχεία για φωτογραφική μηχανή εναλλάξιμου φακού α
  • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά)
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι(τρία σημάδια) ή περισσότερα. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). Αποσπάστε την κάθετη λαβή, όταν ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος φακού.
  • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
   Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.
 • Άλλα στοιχεία για φωτογραφική μηχανή - εκπομπή και παραγωγή
  • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής: Ο ειδικός προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
  • Καλώδιο USB

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακών χρησιμοποιώντας άλλη φωτογραφική μηχανή.
 • Τοποθετήστε το φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά). (για φωτογραφικές μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς)
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακού, χρησιμοποιήστε τον ειδικό προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.(για Φωτογραφική μηχανή - Μετάδοση και Παραγωγή)
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_SEL1635GMV3D.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας στον υπολογιστή σας (συνιστάται).

  Για χρήστες των Windows 8.1 και Windows 10:

  Κάτω από τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις). Κάντε κλικ στο πλακίδιο [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας) από την οθόνη [Start] (Έναρξη) και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Μόλις το αρχείο ληφθεί επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών Έκδ.03 για SEL1635GM.

Βήμα 1: Ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_SEL1635GMV3D.exe] που λάβατε για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών.


  Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών.

 3. Ενεργοποιήστε την κάμερα. Αν η κάμερα είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.
  Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του Lens System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [Setup] (Εκκίνηση) - [USB Connection Setting] (Ρύθμιση σύνδεσης USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση. (Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.) Αν είναι επιλεγμένη άλλη λειτουργία εκτός από την μαζική αποθήκευση, επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

 4. Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
  - Αν υπάρχει ένας άλλος ακροδέκτης USB με τον υπολογιστή, επανασυνδέστε το καλώδιο USB σε άλλο ακροδέκτη USB.
 5. Επιβεβαιώστε ότι τοεμφανίζεται στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
  Σημείωση: Τοδεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προβείτε στο επόμενο βήμα.
 6. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών. Το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται στον υπολογιστή και στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται το μήνυμα «Follow computer instructions.» (Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή).
  Η/Υ:

  Φωτογραφική μηχανή:

  Σημείωση: Από εδώ και στο εξής, ποτέ μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος Φακών.
  Ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά να εμφανιστούν οι αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής.

 7. Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Εάν το μήνυμα «The update is not available for your model.» (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας), ελέγξτε εάν το αρχείο του λογισμικού συστήματος που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για το φακό που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική σας μηχανή.
   Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κι επιστρέψτε στο βήμα 1 «Start up lens system software updater» (Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών).
  • Εάν εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find camera with the lens for this update mounted.» (Δεν βρέθηκε φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό για αυτήν την ενημέρωση), ελέγξτε εάν η φωτογραφική σας μηχανή απαριθμείται στην ενότητα «Σχετικά προϊόντα» και εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
 8. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Εάν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος φακών είναι .03, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση


 9. Βεβαιωθείτε ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι η .02 και κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 10. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:


  Πατήστε το Finish. (Τέλος)
 11. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι ράβδοι προόδου εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
 12. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα «Lens update complete.» (Η ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε) στη φωτογραφική μηχανή.
  Εάν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX.
 13. Πατήστε τοστη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή για να διακόψετε τη σύνδεση USB.
  Σημείωση: Τοδεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προβείτε στο επόμενο βήμα.
 14. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος φακών είναι η Έκδ.03 .

 1. Στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε

Όταν η οθόνη παραμένει μαύρη για πάνω από 15 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, αφήστε την για μερικά λεπτά και στη συνέχεια εισαγάγετε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.