Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ICD-PX370
 • ICD-PX470
 • ICD-SX2000
 • ICD-TX800
 • ICD-UX560
 • PCM-A10

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιωμένη σταθερότητα λειτουργίας

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτιωμένη σταθερότητα λειτουργίας

Επισκόπηση της εφαρμογής

Το "Sound Organizer Ver.2.0.2" είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ήχου για την εισαγωγή, αναπαραγωγή και επεξεργασία αρχείων που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή εγγραφής Sony IC.

 1. Αποθήκευση/Προσθήκη αρχείων
  • Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή εγγραφής IC μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν υπολογιστή σε μονάδες αρχείων ή φακέλων.
  • Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σε μια συσκευή εγγραφής IC αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.
   Σημείωση:
   Σε μια συσκευή ICD χωρίς υποστήριξη FLAC, τα αρχεία FLAC μετατρέπονται σε WAV.
 2. Επεξεργασία αρχείων
  • Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή εγγραφής IC μπορούν να διαιρεθούν σε τμήματα, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να συνδυαστούν με άλλα αρχεία.
   Σημείωση:
   Η ταχύτητα αναπαραγωγής των αρχείων FLAC δεν αλλάζει.
 3. Μετατροπή αρχείων
  • Τα αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μπορούν να μετατραπούν σε μορφή WAV, MP3 ή FLAC.
   Σημείωση:
   Μόνο αρχεία WAV μπορούν να μετατραπούν σε FLAC και τα αρχεία FLAC μπορούν να μετατραπούν μόνο σε αρχεία WAV.
 4. Δημιουργία CD/DVD
  • Τόσο τα αρχεία που έχουν εγγραφεί από μια συσκευή εγγραφής IC όσο και άλλα αρχεία ήχου μπορούν να εγγραφούν σε CD. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε CD ήχου, CD αρχείων MP3 ή δίσκων δεδομένων (CD/DVD).
  • Τα CD ήχου και αρχείων MP3 που δημιουργούνται με το "Sound Organizer" μπορούν να αναπαραχθούν στον υπολογιστή σας αλλά και από κανονικές συσκευές αναπαραγωγής CD.
 5. Εγγραφή CD
  • Τα δεδομένα από τα CD του εμπορίου που διαθέτετε μπορούν να μετατραπούν σε μορφή που χρησιμοποιείται από το "Sound Organizer" και να εγγραφούν/αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας.
   Σημείωση:
   Η εισαγωγή αρχείων FLAC από CD δεν υποστηρίζεται.
 6. Άλλες λειτουργίες
  • Επεξεργασία επισημάνσεων κομματιών
  • Αναπαραγωγή με DPC (Ψηφιακός έλεγχος χροιάς)
  • Αναπαραγωγή με αυξημένη ένταση φωνής
  • Αναπαραγωγή με μειωμένη ένταση θορύβου
  • Επανάληψη αναπαραγωγής A-B
  • Μεταγραφή
  • Συνημμένα e-mail
  • Οδηγός γρήγορου χειρισμού (οδηγός/βοήθεια επί της οθόνης)
  • Αυτόματες ενημερώσεις

Απαιτήσεις συστήματος

Πριν κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το λογισμικό, ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος παρακάτω, για να προσδιορίσετε αν αυτό το πρόγραμμα είναι συμβατό με τον υπολογιστή σας.

 • Λειτουργικό σύστημα:
  • Windows 10 (Home / Pro)
   Σημειώσεις:
   έκδ. 1709 (Fall Creators Update) ή μεταγενέστερη
   Η έκδοση ARM των Windows 10 S και Windows 10 δεν υποστηρίζεται
  • Windows 8.1 (Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro)
  • Windows 7 (Service Pack 1 ή μεταγενέστερη) (Home Premium / Home Basic / Professional / Ultimate)
 • Μονάδα CPU:
  • Επεξεργαστής 1.66 GHz ή ταχύτερος
 • Μνήμη (RAM):
  • 1 GB ή περισσότερη για την έκδοση 32 bit, 2 GB ή περισσότερη για την έκδοση 64 bit
 • Μονάδα οπτικού δίσκου:
  • Μονάδα δίσκων CD-ROM ή DVD-ROM (απαιτείται CD-R/RW ή DVD-R/RW για τη δημιουργία CD ήχου, CD αρχείων MP3 ή CD/DVD δεδομένων)
 • Οθόνη:
  • Χρώμα 16 bit, ανάλυση 800 x 600 ή υψηλότερη
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο:
  • Απαιτείται για τη χρήση των podcast και του Gracenote (υπηρεσία ανάκτησης πληροφοριών για CD ήχου)
 • Άλλα:
  • Θύρα USB, κάρτα ήχου

Η χρήση αυτού του λογισμικού με τα παρακάτω συστήματα δεν υποστηρίζεται από την Sony:

 • Λειτουργικά συστήματα διαφορετικά από αυτά που υποδεικνύονται παραπάνω
 • Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα εξατομικευμένης κατασκευής
 • Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
 • Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
 • Περιβάλλοντα πολλών οθονών
 • Υπολογιστές Macintosh®

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Sound Organizer Ver.2.0.2

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 2.0.2

Μέγεθος αρχείου

 • 78.5 MB (82,327,208 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 24-01-2019

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού

Εκκινήστε το "Sound Organizer" και επιλέξτε το στοιχείο Πληροφορίες στο μενού Βοήθεια.
Αν η έκδοση του λογισμικού είναι "2.0.2" ή μεταγενέστερη, δεν χρειάζεται να κάνετε την ενημέρωση.

Πριν από την ενημέρωση

Προτού κατεβάσετε το λογισμικό, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω.

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται εδώ, για να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το λογισμικό. Μην ενεργοποιήσετε τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης ενώ εκτελείται το "Sound Organizer". Η Sony Corporation ("SONY") δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της αγνόησης των οδηγιών που παρέχονται εδώ.
 • Η Sony δεν είναι υπεύθυνη με κανένα τρόπο ή μορφή για ζημιές που μπορεί να προκύψουν στον πελάτη ή σε τρίτους από την άσκηση εκ μέρους του πελάτη των δικαιωμάτων του, τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία άδειας χρήσης του Sound Organizer, εκτός αν υπάρχουν ξεχωριστοί νόμοι που διέπουν αυτά τα θέματα.
 • Το "Sound Organizer" διαθέτει προστασία κατά της αντιγραφής. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουν αντίγραφα ή να κάνουν διανομή του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή που δεν υπαγορεύεται από την Sony.

Σημαντική σημείωση

 • Αν υπάρχουν καταγεγραμμένα μηνύματα αποθηκευμένα στον υπολογιστή, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε αντίγραφα των μηνυμάτων σε δίσκο CD-R/RW ή σε άλλη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης προτού εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του "Sound Organizer" που υποστηρίζει το δικό σας μοντέλο. Αν χρησιμοποιήσετε μη υποστηριζόμενη έκδοση στη συσκευή εγγραφής IC, δεν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες.
 • Αν υπάρχει ήδη κάποια προηγούμενη έκδοση του "Sound Organizer", μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες και τις δύο εκδόσεις του "Sound Organizer" σε έναν υπολογιστή ταυτόχρονα. Αν διαθέτετε πολλές εκδόσεις του "Sound Organizer", βεβαιωθείτε ότι εκκινείτε την κατάλληλη έκδοση για τη χρησιμοποιούμενη συσκευή εγγραφής IC. Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή των δεδομένων που διαχειρίζεται το "Sound Organizer" στο "Sound Organizer" 2.0.2 (δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων για δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το "Sound Organizer" 2.0.2).
 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμβληθεί κανένα άλλο πρόγραμμα στην εγκατάσταση, αποθηκεύστε όλες τις εργασίες σας και κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα.

Λήψη και εγκατάσταση

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας
 3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα που υποδεικνύει ότι η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου "Launch Sound Organizer Now" (Εκκίνηση του Sound Organizer τώρα) και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" (Τέλος).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, το "Sound Organizer" θα εκκινηθεί αυτόματα.