Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Καταργεί τη λειτουργία Gracenote

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Διόρθωση σφάλματος για συγκεκριμένους τίτλους Blu-Ray με προβλήματα αναπαραγωγής
 • Επιλύει ένα πρόβλημα ασφάλειας SSL
 • Βελτιώνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής BD-ROM
 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα BRAVIA® Internet Video
 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα της εφαρμογής του προγράμματος περιήγησης Opera™ για την υπηρεσία Sony Entertainment Network
 • Βελτιώνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής YouTube® Leanback για την υπηρεσία BRAVIA® Internet Video
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όταν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου δικτύου, μετά την ενημέρωση στην έκδοση M14.R.0136

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού M15.R.0257 για BDP-S4100/S5100

Έκδοση αρχείου

 • M15.R.0257

Μέγεθος αρχείου

 • 100 MB (105.757.698 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 05-03-2019

Προετοιμασία

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M15.R.0257 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Οπότε, εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε «HDMI 2» ως είσοδο σήματος)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 3. Αν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το STOP και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη μενού XrossMediaBar (XMB)
 4. Στην οθόνη XrossMediaBar, επισημάνετε τα στοιχεία Setup (Ρύθμιση) > System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα βέλη στο τηλεχειριστήριο
 5. Επισημάνετε την επιλογή "Quick Start Mode" (Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο — βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Quick Start Mode" (Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης) έχει οριστεί σε "Off" (Απενεργοποίηση), διαφορετικά, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 6. Επισημάνετε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο ENTER
 7. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version M15.R.0257" (Έκδοση λογισμικού M15.R.0257) - εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M14.R.0255 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

Τρόποι ενημέρωσης του υλικολογισμικού στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο / δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα καλώδιο Ethernet ή έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στο διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Χρήση εγγράψιμου CD-R
 • Υπολογιστής με συσκευή εγγραφής CD
 • Ένα ολοκαίνουριο εγγράψιμο CD-R, καθαρό και χωρίς γρατζουνιές
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση του BDP-S4100/S5100 μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
 • Μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ούτε να την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Επομένως, αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο.)
 2. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στην πηγή διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή με ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή
 3. Ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Αν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.)

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Στο XrossMediaBar, χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε [Setup] (Ρύθμιση) > [Network Update] (Ενημέρωση δικτύου) και, κατόπιν, πατήστε [ENTER].
 2. Θα εμφανιστεί η επιβεβαίωση της ενημέρωσης δικτύου στην τηλεόραση. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER
 3. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα ενημέρωσης με τη νέα έκδοση λογισμικού μαζί με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού
 4. Επιλέξτε "Start" (Έναρξη) και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER
 5. Ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης και εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης στην τηλεόραση
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται η γραμμή προόδου "x %" και η δυνατότητα λήψης στην τηλεόραση. Το x αλλάζει σε 0 και αυξάνει έως τα 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης
 7. Η συσκευή αναπαραγωγής θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση και θα συνεχιστεί η ενημέρωση. - Μην χρησιμοποιείτε και μην ενεργοποιείτε από μόνοι σας τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος
 8. Θα εμφανιστεί ξανά η γραμμή προόδου "x %" και η δυνατότητα λήψης στην τηλεόραση. Το x αλλάζει σε 0 και αυξάνει έως τα 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης
 9. Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και επανεκκινείται αυτόματα. - Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 10. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M15.R.0257, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray μέσω διαδικτύου.

 • Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης) ή το μήνυμα "This device is not connected to network" (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση)
  Το πρόβλημα μπορεί να οφείλετε στη σύνδεση του δικτύου.
  1. Για ενσύρματη σύνδεση: ελέγξτε ότι το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και της πηγής διαδικτύου
  2. Για ασύρματη σύνδεση: ελέγξτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στην πηγή διαδικτύου
  3. Στις ρυθμίσεις δικτύου, ελέγξτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray έχει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι. (Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο του διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.)
  4. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλογές 'Physical Connection' (Φυσική σύνδεση) και 'Internet Access' (Πρόσβαση στο διαδίκτυο) είναι ρυθμισμένες στο OK στη διαδρομή Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) ---> Network Connection Status (Κατάσταση σύνδεσης δικτύου)
  5. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης
  4. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε απευθείας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου και να εκτελέσετε απευθείας την ενημέρωση μέσω CD-R

 • Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εμφανίζεται το μήνυμα "Update failed" (Η ενημέρωση απέτυχε)
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση του δικτύου σας στο Διαδίκτυο
  • Στην οθόνη "Update failed" (Η ενημέρωση απέτυχε), επιλέξτε OK για να δοκιμάσετε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ή "Cancel" (Ακύρωση) για να διακόψετε τη διαδικασία
  • Αν το πρόβλημα παραμένει, κατεβάστε το αρχείο υλικολογισμικού και εκτελέστε την ενημέρωση μέσω CD-R
  • Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε απευθείας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου και να εκτελέσετε απευθείας την ενημέρωση μέσω CD-R

 • Μετά από αρκετές προσπάθειες, η ενημέρωση υλικολογισμικού εξακολουθεί να μη λειτουργεί
  1. Κατεβάστε το αρχείο υλικολογισμικού και εκτελέστε την ενημέρωση μέσω CD-R

Ενημέρωση μέσω CD-R και του υπολογιστή σας

Συνιστούμε τη χρήση του διαδικτύου για την ενημέρωση, όπου είναι δυνατό. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, να τη μεταφέρετε σε CD-R και, στη συνέχεια, να τη μεταφέρετε στο BDP-S4100/S5100.

Συνιστούμε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερη έκδοση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ούτε να την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATA_M15R0257.ZIP στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον κατάλογο το αποθηκεύσατε
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. . Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 100 MB (105.757.698 byte).

Δημιουργήστε τον δίσκο

 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο UPDATA_M15R0257.zip.
  1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου κατέβηκε το αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATA_M15R0257.zip και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
   Σημείωση: Στα Windows® 8.1 και στα Windows® 10, το αρχείο θα αποθηκευτεί στον φάκελο Λήψεις σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Internet Explorer®. Για να εντοπίσετε το φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο "Επιφάνεια εργασίας" από την οθόνη Έναρξη και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.
  2. Στο παράθυρο "Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)", πατήστε "Εξαγωγή"
  3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα "UPDATE".
   Σημείωση: Θα γίνει εξαγωγή τεσσάρων αρχείων: MSB15-FW.BIN και MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN και MSB15FW_MB.ID.
 2. Εγγράψτε αυτά τα τέσσερα αρχεία σε κενό εγγράψιμο CD. Χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής CD; Επιλέξτε το φορμά Universal Disc Format (UDF).
  Η χρήση του φορμά ISO9660 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένο δίσκο ενημέρωσης.
Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Επομένως, αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 3. Τοποθετήστε τον δίσκο στη συσκευή αναπαραγωγής και κλείστε το συρτάρι δίσκου
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Αφού φορτώσει ο δίσκος, εμφανίζεται το μήνυμα ενημέρωσης υλικολογισμικού στην τηλεόραση.
 2. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER
 3. Η ενημέρωση ξεκινά.
 4. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται η γραμμή προόδου "x %" στην τηλεόραση. Το "x" αλλάζει σε 0 και αυξάνει έως τα 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης
 5. Η συσκευή αναπαραγωγής θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση και θα συνεχιστεί η ενημέρωση. - Μην χρησιμοποιείτε και μην ενεργοποιείτε από μόνοι σας τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.
 6. Θα εμφανιστεί ξανά η γραμμή προόδου "x %" στην τηλεόραση. Το "x" αλλάζει σε 0 και αυξάνει έως τα 100 κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης
 7. Όταν ανοίξει το συρτάρι δίσκου και απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή αναπαραγωγής, έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Αφαιρέστε τον δίσκο ενημέρωσης από τη συσκευή αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M15.R.0257, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και έναν δίσκο.

 • Ο δίσκος ενημέρωσης δεν εξέρχεται. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
  2. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος AC κρατώντας πατημένο το κουμπί "Open/Close" (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής - όχι στο τηλεχειριστήριο.
  3. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί "Open/Close" (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να ανοίξει το συρτάρι.
  4. Βγάλτε το δίσκο.
  5. Μόλις αφαιρέσετε τον δίσκο, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος AC για αποκατάσταση της συσκευής αναπαραγωγής.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATA_M15R0257.zip που κατέβασα από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης