Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Καταργεί τη λειτουργία Gracenote
 • Βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα του ασύρματου Miracast™

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όταν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων τίτλων Blu-ray
 • Βελτίωση συνδεσιμότητας BRAVIA Internet Video
 • Βελτίωση συμβατότητας αναπαραγωγής BD-ROM
 • Βελτιωμένη συνδεσιμότητα με άλλους κατασκευαστές τηλεοράσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού M21.R.0182 για τα μοντέλα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Έκδοση αρχείου

 • M21.R.0182

Μέγεθος αρχείου

 • 105 MB (110.653.212 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 19-03-2019

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας μπορεί να είναι ήδη ενημερωμένο. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M21.R.0182 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, οπότε αν το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή HDMI2, επιλέξτε "HDMI2" ως είσοδο σήματος
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Πατήστε το κουμπί "FUNCTION" επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία "BD/DVD" στην οθόνη της πρόσοψης
 4. Αν ξεκινήσει την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την οθόνη μενού XrossMediaBar (XMB)
 5. Στην οθόνη μενού XrossMediaBar, επισημάνετε τα στοιχεία Setup (Ρύθμιση) > System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα βέλη στο τηλεχειριστήριο
 6. Επισημάνετε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο ENTER
 7. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version M21.R.0182" (Έκδοση λογισμικού M21.R.0182) - εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M21.R.0182 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Μην απενεργοποιείτε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 και μην το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης του λογισμικού, μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN).
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι ενημέρωσης του υλικολογισμικού στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220:


Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 στο Διαδίκτυο
 • Για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 είναι συνδεδεμένο με:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 στο Διαδίκτυο

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, κατεβάστε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Τι χρειάζεστε:

 • Ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 στο Διαδίκτυο
 • Για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 είναι συνδεδεμένο με:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματου δρομολογητή)
  • μια συμβατή τηλεόραση

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Οπότε, εάν το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο σήματος)
 2. Συνδέστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 στην πηγή διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Αν υπάρχει κάποιος δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.
 4. Πατήστε το κουμπί "FUNCTION" επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία "BD/DVD" στην οθόνη της πρόσοψης. - Μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση μόνο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "BD/DVD"
 5. Στην οθόνη μενού XrossMediaBar, επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) > [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος) χρησιμοποιώντας τα βέλη στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε ENTER.
 6. Επιλέξτε "Quick Start Mode" (Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Quick Start Mode" (Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης) έχει οριστεί σε "Off" (Απενεργοποίηση). Διαφορετικά, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Στην οθόνη μενού XrossMediaBar, χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε [Setup] (Ρύθμιση) > [Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού) > [Update via Internet] (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και, κατόπιν, πατήστε [Enter].
 2. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Βρέθηκε νέα έκδοση λογισμικού στο δίκτυο. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση του λογισμικού;) . Επιλέξτε [OK] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε [ENTER].
 3. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Ποτέ μην απενεργοποιείτε κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M21.R.xxxx Νέα έκδοση M21.R.0182). Επιλέξτε [Start] (Έναρξη) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και πατήστε [ENTER].
 4. Η ενημέρωση ξεκινά.
 5. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα ["UPDATE"] (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 6. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται το μήνυμα [DONE] (Τέλος).
  Σημείωση: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος στη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 7. Ενεργοποιήστε εκ νέου το σύστημα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M21.R.0182, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του συστήματος BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 μέσω του Διαδικτύου.

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Update failed. ...] (Η ενημέρωση απέτυχε...).
  1. Ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 και το δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου (κανονικό ή διαχωρισμού) ανάμεσα στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 και το δρομολογητή.
  3. Όλα τα καλώδια ανάμεσα στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 και το δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης

  Εάν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Αφού ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, το μήνυμα [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Γι' αυτό το λόγο, το μήνυμα [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Όταν εκτελείτε την αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης και η επικοινωνία με το διακομιστή είναι αδύνατη. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  • Ελέγξτε εάν έχετε επιβεβαιώσει ότι το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 έχει τη δική του διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου.(Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο του διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.)
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Αν το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο, δοκιμάστε να το συνδέσετε με καλώδιο στο δίκτυο και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  Εάν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση διακομιστή σύνδεσης).
  Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου LAN είναι συνδεδεμένο με το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [Already Updated] (Ήδη ενημερωμένο).
  Η έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 την παρούσα στιγμή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια θα τη μεταφέρετε στο BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείο UPDATA_M21R0182.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιο κατάλογο το αποθηκεύσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 105 MB (110.653.212 byte).
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATA_M21R0182.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαγωγή όλων".
   Σημείωση: Στα Windows® 8.1, Windows® 10, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Internet Explorer®.Για να εντοπίσετε το φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο "Επιφάνεια εργασίας" από την οθόνη Έναρξη και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.
  2. Στο παράθυρο "Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)", πατήστε "Εξαγωγή".
  3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα "UPDATE".
   Σημείωση: Θα γίνει εξαγωγή τεσσάρων αρχείων: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN και MSB21FW_MB.ID.
 2. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
 3. Μεταφορά του φακέλου UPDATE στη συσκευή αποθήκευσης USB:
   Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE.
  1. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Send To... (Αποστολή προς...) και κατόπιν κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή σας USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
  2. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν ο φάκελος δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του φακέλου.
 4. Μετά την αντιγραφή του φακέλου UPDATE, αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας.
Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στο σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένο το BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Οπότε, εάν το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο σήματος)
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Πατήστε το κουμπί "FUNCTION" επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία "BD/DVD" στην οθόνη της πρόσοψης.
 4. Αν ξεκινήσει την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την οθόνη μενού XrossMediaBar (XMB).
 5. Επιλέξτε "Quick Start Mode" (Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Quick Start Mode" (Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης) έχει οριστεί σε "Off" (Απενεργοποίηση). Διαφορετικά, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 6. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει τα 4 αρχεία.
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Στην οθόνη μενού XrossMediaBar, επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) > [Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού) χρησιμοποιώντας τα βέλη του τηλεχειριστηρίου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER
 2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε "Update via USB Memory" (Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER
 3. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M21.R.xxxx. Νέα έκδοση M21.R.0182. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά την ενημέρωση.). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 4. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [Update Caution] (Προσοχή! Ενημέρωση!). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα "UPDATE" (Ενημέρωση) στην οθόνη της πρόσοψης.
 7. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται το μήνυμα [DONE] (Τέλος).
  Σημείωση: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος στη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 8. Ενεργοποιήστε εκ νέου το σύστημα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M21.R.0182, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του συστήματος BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και μια συσκευή αποθήκευσης USB.

 • Οι ενδείξεις "UPDT" (Ενημέρωση) και "ERROR" (Σφάλμα) εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη της πρόσοψης.
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Βγάλτε το δίσκο.
  4. Δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία Ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATA_M21R0182.zip που κατέβασα από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε το σύστημα BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης