Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • BDP-S6500

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα δικτύου
 • Καταργεί τη λειτουργία Gracenote®

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτιωμένη σταθερότητα συστήματος
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα των υπηρεσιών δικτύου του Blu-ray Disc Player
 • Βελτίωση συνδεσιμότητας των υπηρεσιών δικτύου
 • Βελτιώνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των βίντεο δεδομένων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού για τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray "BDP-S6500"

Έκδοση αρχείου

 • M26.R.0357

Μέγεθος αρχείου

 • 127 MB (133.247.601 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 26-03-2019

Προετοιμασία

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M26.R.0357 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε "HDMI2" ως την είσοδο σήματος
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν αρχίσει να αναπαράγει ένα δίσκο, πατήστε το κουμπί STOP και περιμένετε μέχρι να δείτε το μενού [Home Screen]
 3. Στο μενού [Home Screen], επισημάνετε την επιλογή Setup [Ρύθμιση] > System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο
 4. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER
 5. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version M26.R.xxxx" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι M26.R.0357 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray:

Τρόποι ενημέρωσης του υλικολογισμικού στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο
Διαδίκτυο/δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα καλώδιο Ethernet ή ένα δρομολογητή ασύρματου δικτύου για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στο Διαδίκτυο
 • Να διασφαλίσετε ότι η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray είναι συνδεδεμένη σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος BDP-S6500 μέσω διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά, ρυθμίστε τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή δρομολογητή ασύρματου δικτύου)
 • Μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray - και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - ενώ εκτελείται η ενημέρωση
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.)
 2. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στην πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση μέσω δρομολογητή.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Αν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τον.)

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Στο μενού [Home Screen], επιλέξτε Setup [Ρύθμιση] ---> Software Update [Ενημέρωση λογισμικού] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Update via Internet [Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου].
 2. Εμφανίζεται στην τηλεόραση η επιβεβαίωση της ενημέρωσης λογισμικού. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 3. Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Update to a new software version [Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού] και η τελευταία έκδοση λογισμικού
 4. Επιλέξτε Start [Έναρξη] και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Αρχίζει η διαδικασία ενημέρωσης και βλέπετε την οθόνη ενημέρωσης στην τηλεόραση
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, βλέπετε τη γραμμή προόδου "x %" και τη χωρητικότητα λήψης στην τηλεόραση. - Η ένδειξη "x" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 7. Η συσκευή αναπαραγωγής επανεκκινείται αυτόματα και η ενημέρωση συνεχίζεται. - Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, μη χρησιμοποιείτε και μην ενεργοποιείτε μόνοι σας τη συσκευή αναπαραγωγής.
 8. Βλέπετε ξανά τη γραμμή προόδου "x %" και τη χωρητικότητα λήψης στην τηλεόραση. - Η ένδειξη "x" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
 9. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και ενεργοποιείται αυτόματα, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. - Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 10. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M26.R.0357, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

 • Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης] ή "This device is not connected to network" [Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο]
  Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.
  1. Για ενσύρματη σύνδεση: βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο ανάμεσα στη συσκευή αναπαραγωγής και την πηγή Διαδικτύου
  2. Για ασύρματη σύνδεση: βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στην πηγή Διαδικτύου
  3. Στις ρυθμίσεις δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray διαθέτει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι (Αν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης - στο πεδίο "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης])
  4. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις "Physical Connection" [Φυσική σύνδεση] και "Internet Access" [Πρόσβαση στο Διαδίκτυο] είναι OK στην επιλογή Network Settings ---> Network Connection Status [Ρυθμίσεις δικτύου ---> Κατάσταση σύνδεσης δικτύου]
  5. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης
  4. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου και να προχωρήσετε απευθείας στην εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "Update failed" [Αποτυχία ενημέρωσης] κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο
  • Στην οθόνη "Update failed" [Αποτυχία ενημέρωσης], επιλέξτε OK για να δοκιμάσετε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ή Cancel [Ακύρωση] για να διακόψετε τη διαδικασία
  • Αν το σύμπτωμα παραμένει, πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου υλικολογισμικού και εκτελέστε την ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB
  • Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου και να προχωρήσετε απευθείας στην εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

 • Μετά από αρκετές απόπειρες, η ενημέρωση υλικολογισμικού εξακολουθεί να μη λειτουργεί
  1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου υλικολογισμικού και εκτελέστε την ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση, αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και, στη συνέχεια, θα τη μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Συνιστούμε τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X έκδοση 10.5 ή νεότερη

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray - και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - ενώ εκτελείται η ενημέρωση
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις
 2. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου UPDATE_M26R0357.ZIP στον υπολογιστή σας - και μην ξεχάσετε σε ποιον κατάλογο το αποθηκεύσατε
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και κάντε κλικ στο Ιδιότητες. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθός του είναι 127 MB (133,247,601 byte)

Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:

 1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας - Ο φάκελος εξαγωγής ονομάζεται "UPDATE"
 2. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα τέσσερα αρχεία περιλαμβάνονται στο φάκελο "UPDATE": MSB26-FW.BIN, MSB26-FW.ID, MSB26-FW_MB.BIN και MSB26-FW_MB.ID
 3. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.- Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT32 και NTFS

Για το λειτουργικό σύστημα Windows;:

 1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE
 2. Από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Αποστολή προς..."
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:)
 4. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS; X:

 1. Μεταφέρετε και αποθέστε το φάκελο UPDATE στο ριζικό φάκελο της συσκευής USB

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
 3. Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και, αν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή, αποσυνδέστε την από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής
 2. Στο μενού [Home Screen], χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Setup [Ρύθμιση] - Software Update [Ενημέρωση λογισμικού] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter
 3. Εμφανίζεται η επιβεβαίωση της ενημέρωσης λογισμικού. Επιλέξτε Update via USB Memory [Ενημέρωση μέσω μνήμης USB], επισημάνετε το OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και πατήστε ENTER
 4. Αρχίζει η ενημέρωση
 5. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, βλέπετε τη γραμμή προόδου "x %" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "x" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 6. Η συσκευή αναπαραγωγής επανεκκινείται αυτόματα και η ενημέρωση συνεχίζεται. - Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, μη χρησιμοποιείτε και μην ενεργοποιείτε μόνοι σας τη συσκευή αναπαραγωγής.
 7. Βλέπετε ξανά τη γραμμή προόδου "x %" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "x" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 100 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 8. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη συσκευή αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
 10. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M26.R.0357, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και ένα δίσκο.

 • Δεν μπορώ να επιλέξω "Update via USB Memory" [Ενημέρωση μέσω μνήμης USB]
  Ελέγξτε τα παρακάτω:
  1. Η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη σωστά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
  2. Η συσκευή USB έχει μορφοποιηθεί ώστε να υποστηρίζει το σύστημα αρχείων (FAT32 ή NTFS)
  3. Η συσκευή USB είναι συμβατή με τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης, του οποίου πραγματοποίησα λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη του.

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "There is no update file" [Δεν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης]
  Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του φακέλου εξαγωγής είναι UPDATE (με κεφαλαία γράμματα) και ότι περιλαμβάνει όλα τα αρχεία:
  • MSB26-FW.BIN
  • MSB26-FW.ID
  • MSB26-FW_MB.BIN
  • MSB26-FW_MB.ID

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "The file is corrupted" [Το αρχείο είναι κατεστραμμένο]
  Πραγματοποιήστε ξανά λήψη του αρχείου ενημέρωσης και επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης