Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • CCB-WD1

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 1. Συμβατότητα με το μοντέλο DSC-RX0M2
  Οι ακόλουθες λειτουργίες της DSC-RX0M2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το αξεσουάρ Camera Control Box (μονάδα ελέγχου κάμερας).
  • Ζουμ καθαρής εικόνας (*1)
  • Αυτόματη εστίαση με ένα πάτημα
 2. Βελτίωση των βασικών και πρόσθετων λειτουργιών
  • Ταχύτερη μεταφορά αρχείων από το CCB σε υπολογιστή
  • Εισαγωγή όλων των νέων αρχείων μόνο
  • Εισαγωγή όλων των αρχείων από όλες τις κάμερες
  • Αυξημένο όριο μεγέθους αρχείου για μεταφορές αρχείων από το CCB σε υπολογιστή (προηγουμένως περιοριζόταν στα 4 GB) (*2)
  • Προστέθηκε λειτουργία ονομασίας των αρχείων με τον χρόνο λήψης, ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιεχομένων ταυτόχρονης λήψης
  • Βελτιωμένη σταθερότητα και απόδοση
 Σημαντικές σημειώσεις:
(*1) Η λειτουργία ζουμ του μοντέλου DSC-RX0 δεν υποστηρίζεται.
(*2) Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων ταινιών μεγέθους έως 40GB.
*Η ενημερωμένη μονάδα ελέγχου κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το μοντέλο DSC-RX0 έκδοσης 3.00 ή μεταγενέστερης. Επισκεφθείτε την Ενότητα λήψεων του DSC-RX0 στη σελίδα προϊόντος στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony.
*Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες λειτουργίες.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος CCB-WD1 (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.00

Έκδοση αρχείου

 • 2.00

Μέγεθος αρχείου

 • Windows: 42,3 MB (44.424.632 byte) / Mac: 44,4 MB (44.424.632 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 11-04-2019

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ. 2.00, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Συνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή στη μονάδα ελέγχου κάμερας (CCB-WD1).
 2. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή λειτουργίας και μεταβείτε στη διεύθυνση
  URL: http://169.254.200.200
  εισαγάγετε τη διεύθυνση
 3. Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση της μονάδας ελέγχου κάμερας που έχει συνδεθεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
  Ελέγξτε εάν απαιτείται ενημέρωση.
  παλιά έκδοση

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις OS:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή περισσότερος (Windows) / 600 MB ή περισσότερος (Mac)
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.

Άλλο υλικό

 • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη μονάδα ελέγχου κάμερας
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.
 • Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (AC-UUD12) που συνοδεύει τη μονάδα ελέγχου κάμερας
 • Καλώδιο δικτύου LAN
  Σημείωση: Συνιστάται η χρήση καλωδίων δικτύου LAN κατηγορίας 5e ή υψηλότερης.
 • Διανομέας επιλογής
  Σημείωση: Για να ενημερώσετε πολλές μονάδες ελέγχου κάμερας ταυτόχρονα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διανομείς επιλογής 1000BASE-T.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (AC-UUD12).
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Μην συνδέσετε τις μονάδες ελέγχου κάμερας σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_CCBWD1V0200.zip].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

 5. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1/10:
  Με τις τυπικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο λήψεων.Κάντε κλικ στο πλακίδιο επιφάνειας εργασίας από την οθόνη έναρξης και εντοπίστε το κατεβασμένο αρχείο στο φάκελο λήψεων χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Συνδέστε τον υπολογιστή σας και τη μονάδα ελέγχου κάμερας με ένα καλώδιο δικτύου LAN.
  • Ενημερώστε ορισμένες (*) μονάδες ελέγχου κάμερας
   *Υποστηρίζονται έως και 100 μονάδες
   διάγραμμα πολλαπλής σύνδεσης
  • Ενημερώστε μία μονάδα ελέγχου κάμερας
   διάγραμμα μονής σύνδεσης
 3. Θέστε τον διακόπτη ισχύος της μονάδας ελέγχου κάμερας στη θέση "ΟΝ".
  Σημείωση: Ακόμα και αν η κάμερα δεν είναι συνδεδεμένη, η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί.
 4. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή λειτουργίας και μεταβείτε στη διεύθυνση
  URL: http://169.254.200.200
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Box] (Μονάδα) στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web που εμφανίζεται.
  Κάντε κλικ στην καρτέλα Box (Μονάδα)
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί [Update] (Ενημέρωση) δίπλα στην επιλογή Firmware Update (Ενημέρωση υλικολογισμικού).
  Κάντε κλικ στο κουμπί Update (Ενημέρωση)
 7. Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου μηνύματος ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί [OK] στο πλαίσιο διαλόγου.
  πατήστε το κουμπί OK.
  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενημέρωση, κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Ακύρωση) στο πλαίσιο διαλόγου.
 8. Επιλέξτε το αρχείο λήψης του υλικολογισμικού από το πλαίσιο διαλόγου του αρχείου αναφοράς.
  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενημέρωση χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Ακύρωση).
 9. Μεταφέρετε το αρχείο ενημέρωσης στη μονάδα ελέγχου κάμερας.
  Κατά τη μεταφορά του αρχείου εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου και το αρχείο του υλικολογισμικού μεταφέρεται στη μονάδα ελέγχου κάμερας.
  μεταφορά σε εξέλιξη
  Σημειώσεις: Αν έχουν συνδεθεί πολλές μονάδες ελέγχου κάμερας, τα αρχεία θα μεταφέρονται ένα ένα.
  • Για να ακυρώσετε την ενημέρωση, κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Ακύρωση) στο πλαίσιο διαλόγου.
  • Αν ακυρώσετε την ενημέρωση, θα επιστρέψετε στη διαδικασία "Click the update" (Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση).

  • Μην αποσυνδέετε τα καλώδια δικτύου LAN και μην απενεργοποιείτε τη μονάδα ελέγχου κάμερας ενώ λειτουργεί. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
  • Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση χειρισμού ματαίωσης όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά και ξεκινήσει η ενημέρωση.
 10. Διενέργεια ενημέρωσης.
  Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου μηνύματος ενημέρωσης και η ενημέρωση θα ξεκινήσει.
  ενημέρωση σε εξέλιξη
  Σημείωση: Η ενημέρωση θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα ακόμα και αν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες ελέγχου κάμερας.
 11. Ολοκληρώστε την ενημέρωση και επιβεβαιώστε την επιλογή επανεκκίνησης της μονάδας ελέγχου κάμερας. Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου μηνύματος ολοκλήρωσης ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί [OK].
  Ολοκληρώστε την ενημέρωση
 12. Επανεκκινήστε τη μονάδα ελέγχου κάμερας. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου μηνύματος επανεκκίνησης και θα εκτελεστεί επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου κάμερας.
  Επανεκκινήστε τη μονάδα ελέγχου κάμερας

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.2.00.

 • Όταν εκκινήσει η μονάδα ελέγχου κάμερας, μια νέα έκδοση θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.
  νέα έκδοση

Ερωτήσεις και απαντήσεις

 • Εάν εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου "Error" (Σφάλμα) κατά την επιλογή αρχείου
  Αν εμφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου κατά την επιλογή ενός αρχείου, ενδεχομένως να μην έχει επιλεγεί το σωστό αρχείο υλικολογισμικού.
  μη έγκυρο αρχείο
  Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] στο πλαίσιο διαλόγου. Επιστρέφετε στην οθόνη της διαδικασίας "Click the update" (Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση).
  Επιλέξτε το σωστό αρχείο υλικολογισμικού και εκτελέστε ξανά την ενημέρωση.

 • Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Update Warning" (Προειδοποίηση ενημέρωσης) κατά την ενημέρωση
  Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα μετά την εκτέλεση της ενημέρωσης, η μονάδα ελέγχου κάμερας έχει ήδη ενημερωθεί ή το υλικολογισμικό που προσπαθήσατε να ενημερώσετε μπορεί να είναι παλαιότερης έκδοσης.
  προειδοποίηση ενημέρωσης
  Αυτό μπορεί να συμβεί αν οι εκδόσεις είναι μεικτές, για παράδειγμα αν έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων ορισμένες μονάδες ελέγχου κάμερας.
  Η μονάδα ελέγχου κάμερας που εμφανίζεται παραπάνω δεν ενημερώθηκε σε αυτήν τη διαδικασία ενημέρωσης. Αν πρέπει να εκτελέσετε ενημέρωση, ελέγξτε ξανά την έκδοση του υλικολογισμικού.

 • Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Update failed" (Η ενημέρωση απέτυχε) κατά την ενεργοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της επανεκκίνησης)
  Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα όταν η μονάδα ελέγχου κάμερας είναι ενεργοποιημένη (συμπεριλαμβανομένης της επανεκκίνησης),η ενημέρωση μπορεί να απέτυχε, όπως για παράδειγμα εάν απενεργοποιήσατε τη μονάδα ελέγχου κάμερας κατά την ενημέρωση.
  η ενημέρωση απέτυχε
  Η μονάδα ελέγχου κάμερας που εμφανίζεται παραπάνω δεν ενημερώθηκε σωστά. Επιστρέψτε στην οθόνη της διαδικασίας "Click the update" (Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση) και εκτελέστε ξανά την ενημέρωση.