Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Προσθέτει μια λειτουργία που επιτρέπει στο SensMe™ να αναλύει εσωτερικά τα κανάλια:
  • Οι πηγές ήχου για τις οποίες δεν ήταν δυνατή η λήψη αποτελεσμάτων ανάλυσης από το δίκτυο πλέον μπορούν να αναλυθούν
  • Μπορείτε πλέον να καθορίσετε άλμπουμ, φακέλους και κομμάτια και να αναλύσετε τα κανάλια τους με το SensMe™
  • Για περιεχόμενο των 5 λεπτών, η τυπική ανάλυση διαρκεί περίπου 12 λεπτά
  • Αν δεν γίνει αυτή η ενημέρωση, το νέο περιεχόμενο που θα προστεθεί από τον Μάιο 2019 και έπειτα δεν θα προστίθεται αυτόματα στα κανάλια SensMe™
 • Διορθώνει το πρόβλημα λήψης του μηνύματος "Γίνεται ενημέρωση της βάσης δεδομένων ή η επικοινωνία με άλλες συσκευές" και της αδυναμίας απενεργοποίησης
 • Διορθώνει το πρόβλημα αδυναμίας αναπαραγωγής ορισμένων αρχείων FLAC
Σημείωση:
 • Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "HDD Audio Remote", πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την ενημέρωση
 • Η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής "HDD Audio Remote" δεν υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Android 3 (ή νεότερο) ή iOS 8 (ή νεότερο)

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Προσθέτει υποστήριξη για τη εγγενή έξοδο DSD για προϊόντα USB DAC
 • Προσθέτει τη ρύθμιση ανώτατου ορίου έντασης ήχου (μόνο HAP-S1)
 • Βελτιώνει τη λειτουργία κατά την οποία το HAP μπορεί να ενεργοποιήσει την τροφοδοσία με πρόσβαση στον διακομιστή πολυμέσων ενώ το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή
 • Το Spotify Connect είναι διαθέσιμο για χρήση ακόμα και με δωρεάν λογαριασμό
 • Αλλάζει τη μέθοδο πρόσβασης στον διακομιστή Gracenote
  (χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μετά την 01-04-2019 αν δεν γίνει αναβάθμιση υλικολογισμικού 18777R ή μεταγενέστερη)
 • Υποστηρίζει τις αλλαγές προδιαγραφών στην υπηρεσία Spotify
 • Βελτιώνει τη σύνδεση και τη λειτουργία σε προϊόντα USB DAC
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα όταν χρησιμοποιείται η εφαρμογή "HDD Audio Remote" για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 • Επιλύει το πρόβλημα αδυναμίας μεταφοράς αρχείων μουσικής από υπολογιστές με Windows10 μέσω των ρυθμίσεων του υπολογιστή
 • Βελτιωμένη ποιότητα αναπαραγωγής για τη λειτουργία ψηφιακής εξόδου USB
 • Βελτιωμένη σύνδεση δικτύου με την εφαρμογή "HDD Audio Remote" ή την εφαρμογή "HAP Music Transfer"
 • Βελτιωμένη ασφαλής επικοινωνία
 • Υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Λειτουργία διακομιστή πολυμέσων
  • Λειτουργία ψηφιακής εξόδου USB (διανομέας USB για σύνδεση 1 μονάδας HDD, 1 μονάδας CD και 1 USB DAC)
  • Αναζήτηση λειτουργιών
  • Λειτουργία εμφάνισης/εξασθένισης ήχου
  • Προσθέτει τη λειτουργία "Μετάβαση σε είδος/καλλιτέχνη/άλμπουμ/φάκελο" στο μενού επιλογών
 • Προσθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Προσθήκη κομματιού στην ουρά μετά το κομμάτι που ακούγεται την τρέχουσα στιγμή, Προσθήκη κομματιού στην ουρά μετά το τελευταίο κομμάτι
  • Διαγραφή κομματιού από την ουρά αναπαραγωγής
  • Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής με την ουρά αναπαραγωγής
  • Διαγραφή της λίστα αναπαραγωγής
  • Διαγραφή του κομματιού από τη λίστα αναπαραγωγής
  • Διαγραφή των πληροφοριών από την αποσυνδεδεμένη εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 19226R για τα μοντέλα HAP-S1 / Z1ES

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 19226R

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-04-2019

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο HAP-S1 / Z1ES. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 19226R ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε το HAP-S1 / Z1ES
 2. Πατήστε HOME στο HAP-S1 / Z1ES και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD το αρχικό μενού προτού συνεχίσετε
 3. Στο αρχικό μενού, επισημάνετε την επιλογή Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα
 4. Στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα
 5. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER
 6. Στην οθόνη LCD, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version 19226R" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι 19226R ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού

Τι χρειάζεστε

 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το HAP-S1 / Z1ES στο Διαδίκτυο σε περίπτωση σύνδεσης μέσω ενσύρματου δικτύου LAN
 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σημαντική σημείωση

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο HAP-S1 / Z1ES
 • Μην απενεργοποιείτε το HAP-S1 / Z1ES - και μην το αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος - κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες

Λήψη και εγκατάσταση

Ρύθμιση του εξοπλισμού

 1. Συνδέστε το HAP-S1 / Z1ES στο Διαδίκτυο με ένα καλώδιο Ethernet ή μέσω Wi-Fi
 2. Ενεργοποιήστε το HAP-S1 / Z1ES

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD το αρχικό μενού προτού συνεχίσετε
 2. Στο αρχικό μενού , επισημάνετε την επιλογή Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα
 3. Στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα
 4. Εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;]
 5. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER
 6. Αρχίζει η διαδικασία λήψης και εμφανίζεται στην οθόνη LCD η οθόνη λήψης
 7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, αρχίζει η αναβάθμιση και εμφανίζεται στην οθόνη LCD η οθόνη αναβάθμισης
 8. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το HAP-S1 / Z1ES επανεκκινείται αυτόματα Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το HAP-S1 / Z1ES προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 9. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 19226R, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πιθανό σφάλμα κατά την ενημέρωση

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του HAP-S1 / Z1ES χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο

Εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα "Cannot connect to server" [Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το διακομιστή].
Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.

 1. Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω ενσύρματου δικτύου LAN, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN
 2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν το HAP-S1 / Z1ES διαθέτει τη δική του διεύθυνση IP ή όχι
 3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση

Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Ενεργοποιήστε το HAP-S1 / Z1ES και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

Η διαδικασία λήψης (βήμα 6 στην ενότητα "Λήψη της ενημέρωσης" παραπάνω) εκτελείται ήδη για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Ακυρώστε την ενημέρωση μέσω δικτύου και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.

Η διαδικασία ενημέρωσης (βήμα 7 στην ενότητα "Λήψη της ενημέρωσης" παραπάνω) εκτελείται ήδη για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά
 2. Ενεργοποιήστε το HAP-S1 / Z1ES
 3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση

Η διαδικασία ενημέρωσης βάσης δεδομένων διακόπηκε με ένα μήνυμα αποτυχίας.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το HAP-S1 / Z1ES. Η διαδικασία ενημέρωσης βάσης δεδομένων αρχίζει ξανά.