Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • SRS-HG1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία
 • Το Spotify Connect γίνεται διαθέσιμο για χρήση ακόμη και με δωρεάν λογαριασμό
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in.
  Αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση μη αυτόματα, θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου και η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία
 • Προστέθηκε η λειτουργία προσθήκης ηχείου
 • Προστέθηκε φωνητική καθοδήγηση για τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth
 • Υποστήριξη Spotify Playback σε ενσωματωμένο Chromecast
 • Βελτιώσεις λειτουργίας και σταθερότητας
 • Προστέθηκε η λειτουργία πολλών δωματίων μέσω Google Cast
 • Υποστήριξη για την αναπαραγωγή μουσικής από συσκευές SCMS-T μέσω Bluetooth κατά την ασύρματη λειτουργία στερεοφωνικού ήχου
 • Προστέθηκε η λειτουργία "Wireless surround & Wireless Stereo"
 • Υποστήριξη περιεχομένου ήχου Hi-Res μέσω Google Cast
 • Υποστήριξη λειτουργίας κατοπτρισμού
  (Διαθεσιμότητα από την Google Inc. ανάλογα με τη χώρα)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 6.05 για το SRS-HG1

Έκδοση αρχείου

 • 6.05

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 06-08-2019

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν η εμφανιζόμενη έκδοση είναι η "5.02" ή παλιότερη, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Συνδέστε τη μονάδα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Music Center (SongPal)".
 2. Ξεκινήστε την εφαρμογή "Sony | Music Center (SongPal)" στο smartphone σας.
 3. Επιλέξτε "SRS-HG1"

 4. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις)

 5. Επιλέξτε "Other Settings" (Άλλες ρυθμίσεις)

 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού του SRS-HG1

Λήψη και εγκατάσταση

Η ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου (δικτύου). Ελέγξτε τα παρακάτω βήματα.
Σημείωση: Αν η μονάδα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (δίκτυο), δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού.
Σημαντικό:

 • Αν η ένδειξη λειτουργίας στη μονάδα εξακολουθεί να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ακόμα κι αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, πατήστε το κουμπί "RESET" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
 • Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB.

 1. Σύνδεση σε τροφοδοσία ρεύματος
  • Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB και το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB για να συνδέσετε την θύρα DC IN 5V της μονάδας στην πρίζα.
  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία.
 2. Συνδεθείτε στο διαδίκτυο (δίκτυο).
  • Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Music Center (SongPal)" στην κινητή συσκευή σας
  • Σύνδεση μέσω Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Σύνδεση μέσω υπολογιστή
  Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της μονάδας.
 3. Αν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) και απενεργοποιήστε το.
 4. Συνδέστε σε μια πρίζα με ασφάλεια το καλώδιο ρεύματος AC που είναι συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
  Σημείωση: Η ενημέρωση λογισμικού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η μονάδα τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία.
 5. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 6. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη LINK να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν γίνεται διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση λογισμικού, ανάβει το κουμπί WPS/UPDATE.

 7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WPS/UPDATE μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ"). Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση του λογισμικού, το κουμπί WPS/UPDATE αρχίζει να αναβοσβήνει.Σημείωση: Το ηχείο δεν λειτουργεί ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση
 8. Το μοτίβο που αναβοσβήνει (διάστημα και κατάσταση) του κουμπιού WPS/UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
 9. Το κουμπί WPS/UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) απενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ή κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/Δικτύου αυτόματα, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
 10. Για να βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, ελέγξτε την έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Πώς να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού σας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Όλες οι λυχνίες LED λειτουργίας είναι αναμμένες

Η ενημέρωση λογισμικού αποτυγχάνει. Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να απενεργοποιήσετε το ηχείο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο και το κουμπί WPS/UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) έχει ανάψει και, στη συνέχεια, εκκινήστε και πάλι την ενημέρωση.